Inicijativa za jačanje vladavine prava u EU-u

Komisija je nakon javne rasprave i razmatranja iz travnja 2019. poduzela mjere za jačanje vladavine prava u EU-u.

Rule of law framework

In a rule of law crisis, the Commission can trigger the Rule of law framework to address systemic threats to the rule of law in EU countries.

Mehanizam vladavine prava

Europski mehanizam vladavine prava preventivni je instrument čiji je cilj promicanje vladavine prava i sprečavanje nastanka ili pogoršavanja problema.