Aloite oikeusvaltioperiaatteen vahvistamiseksi EU:ssa

Huhtikuussa 2019 käynnistetyn julkisen keskustelun ja pohdinnan johdosta komissio on toteuttanut toimia oikeusvaltioperiaatteen vahvistamiseksi EU:ssa.

Rule of law framework

In a rule of law crisis, the Commission can trigger the Rule of law framework to address systemic threats to the rule of law in EU countries.

Oikeusvaltiomekanismi

EU:n oikeusvaltiomekanismi on ennaltaehkäisevä väline, jolla edistetään oikeusvaltioperiaatteen toteutumista sekä ehkäistään ongelmien syntymistä ja syvenemistä.