Iniciativa k posílení právního státu v EU

V návaznosti na veřejnou diskusi a úvahy zahájené v dubnu 2019 přijala Komise opatření k posílení právního státu v EU.

Rule of law framework

In a rule of law crisis, the Commission can trigger the Rule of law framework to address systemic threats to the rule of law in EU countries.

Mechanismus právního státu

Evropský mechanismus právního státu je preventivním nástrojem, jehož cílem je prosazovat zásadu právního státu a předcházet vzniku souvisejících problémů a jejich prohlubování.