Инициатива за укрепване на върховенството на закона в ЕС

След публичното обсъждане и размисъл, започнати през април 2019 г, Комисията предприе действия за укрепване на върховенството на закона в ЕС.

Rule of law framework

In a rule of law crisis, the Commission can trigger the Rule of law framework to address systemic threats to the rule of law in EU countries.

Механизъм за върховенството на закона

Европейският механизъм за върховенството на закона е превантивен инструмент, целящ да насърчава върховенството на закона и да предотвратява възникването на проблеми и влошаването им.