Ce presupune mecanismul privind statul de drept?

Mecanismul european privind statul de drept prevede un proces pentru un dialog anual la care participă Comisia, Consiliul și Parlamentul European, alături de statele membre, parlamentele naționale, societatea civilă și alte părți interesate din domeniul statului de drept. Raportul privind statul de drept este baza acestui nou proces.

Un obiectiv central al mecanismului european privind statul de drept este să stimuleze cooperarea interinstituțională și să încurajeze toate instituțiile UE să contribuie potrivit propriilor roluri instituționale. Acest obiectiv reflectă un interes de lungă durată al Parlamentului European și al Consiliului. De asemenea, Comisia invită parlamentele și autoritățile naționale să discute raportul și încurajează implicarea altor părți interesate de la nivel național și european.

Raportul privind statul de drept și lucrările pregătitoare cu statele membre se desfășoară anual în cadrul mecanismului și vor servi ca bază pentru discuțiile din UE. Ele au rolul de a preveni, în același timp, apariția sau agravarea problemelor. Identificarea provocărilor, cât mai curând posibil și cu sprijinul reciproc al Comisiei, al altor state membre și al părților interesate, inclusiv Consiliul Europei și Comisia de la Veneția, ar putea ajuta statele membre să găsească soluții pentru menținerea și protejarea statului de drept.

Raportul din 2020 privind statul de drept

Raportul din 2020 privind statul de drept

Raportul anual privind statul de drept monitorizează evoluțiile semnificative, atât pozitive, cât și negative, care au impact asupra statului de drept în țările membre. Raportul acoperă patru piloni: sistemul judiciar, cadrul anticorupție, pluralismul mass-mediei și alte aspecte instituționale legate de sistemul de control și echilibru.

 

Documente

DescarcăPDF - 695.7 KB