Wat is het rechtsstaatmechanisme?

Met het Europees rechtsstaatmechanisme bedoelen we de jaarlijkse dialoog over de rechtsstaat die de Commissie, de Raad en het Europees Parlement met de lidstaten, de nationale parlementen, het maatschappelijk middenveld en andere belanghebbenden voeren. Als uitgangspunt hiervoor dient het verslag over de rechtsstaat.

De bedoeling van het Europees rechtsstaatmechanisme is de interinstitutionele samenwerking te bevorderen en de EU-instellingen te stimuleren om overeenkomstig hun institutionele rol een bijdrage te leveren. Het gaat om een lang gekoesterde wens van zowel het Europees Parlement als de Raad. De Commissie nodigt de nationale parlementen en de nationale autoriteiten uit om het verslag te bespreken en vraagt andere belanghebbenden op nationaal en EU-niveau om eveneens met een inbreng te komen.

Het jaarlijks verschijnende verslag en de voorbereidende werkzaamheden met de lidstaten vormen de basis voor besprekingen die moeten voorkomen dat problemen ontstaan of verergeren. Doordat eventuele knelpunten snel door de Commissie, andere lidstaten en andere betrokkenen, zoals de Raad van Europa en de Commissie van Venetië, ontdekt en aangekaart worden, kunnen de lidstaten eerder met oplossingen komen om de rechtsstaat te waarborgen en te beschermen.

Verslag over de rechtsstaat 2020

Verslag over de rechtsstaat 2020

Het verslag over de rechtsstaat 2020 beschrijft de belangrijkste, zowel positieve als negatieve ontwikkelingen in verband met de rechtsstaat in de lidstaten. Het gaat in op de vier pijlers van de rechtsstaat: rechtsstelsel, corruptiebestrijding, mediapluriformiteit en controlemechanismen.

 

Documenten

DownloadenPDF - 695.7 KB