Kas ir tiesiskuma mehānisms?

Eiropas tiesiskuma mehānisms nodrošina ikgadēju dialogu par tiesiskumu, kurā piedalās Komisija, Padome un Eiropas Parlaments kopā ar dalībvalstīm, to parlamentiem, pilsonisko sabiedrību un citām ieinteresētajām personām. Šā jaunā procesa pamatā ir Ziņojums par tiesiskumu.

Viens no galvenajiem Eiropas tiesiskuma mehānisma mērķiem ir veicināt iestāžu sadarbību un sekmēt visu ES iestāžu ieguldījumu atbilstoši to attiecīgajiem institucionālajiem pienākumiem. Šis mērķis atspoguļo gan Eiropas Parlamenta, gan Padomes ilgtermiņa intereses. Komisija ziņojumu apspriest aicina arī valstu parlamentus un iestādes, kā arī rosina citu ieinteresēto personu dalību nacionālā un ES līmenī.

Šajā mehānismā katru gadu tiek publicēts Ziņojums par tiesiskumu un īstenots sagatavošanās darbs ar dalībvalstīm; šie elementi kalpos par pamatu diskusijām Eiropas Savienībā un kavēs jaunu problēmu rašanos vai esošo problēmu padziļināšanos. Iespējami ātra jebkādu izaicinājumu apzināšana un Komisijas, citu dalībvalstu un ieinteresēto personu, tai skaitā Eiropas Padomes un Venēcijas komisijas, kopīgs atbalsts varētu palīdzēt dalībvalstīm vieglāk rast risinājumus tiesiskuma aizsargāšanā un nosargāšanā.

2020. gada ziņojums par tiesiskumu

2020. gada ziņojums par tiesiskumu

2020. gada ziņojums par tiesiskumu seko būtiskām pozitīvām un negatīvām norisēm, kas saistītas ar tiesiskumu dalībvalstīs. Tas aptver četrus pīlārus: tiesu sistēmu, pretkorupcijas sistēmu, plašsaziņas līdzekļu plurālismu un citus institucionālus jautājumus, kas saistīti ar kontroli un līdzsvaru.

 

Dokumenti

LejupielādētPDF - 695.7 KB