Kas yra teisinės valstybės mechanizmas?

Europos teisinės valstybės mechanizmu nustatytas Komisijos, Tarybos ir Europos Parlamento metinio dialogo kartu su valstybėmis narėmis, nacionaliniais parlamentais, pilietine visuomene ir kitais suinteresuotaisiais subjektais teisinės valstybės srityje procesas. Teisinės valstybės principo taikymo ataskaita yra šio naujo proceso pagrindas.

Vienas iš pagrindinių Europos teisinės valstybės mechanizmo tikslų – skatinti institucijų bendradarbiavimą ir raginti visas ES institucijas dalyvauti atsižvelgiant į jų atitinkamus institucinius vaidmenis. Šis tikslas atspindi ilgalaikį Europos Parlamento ir Tarybos suinteresuotumą. Komisija taip pat ragina nacionalinius parlamentus ir nacionalines valdžios institucijas aptarti ataskaitą ir ragina dalyvauti kitus nacionalinio ir ES lygmens suinteresuotuosius subjektus.

Įgyvendinant mechanizmą, teisinės valstybės principo taikymo ataskaita ir parengiamasis darbas su valstybėmis narėmis vyksta kasmet ir bus diskusijų ES pagrindas, taip pat pagrindas siekiant užkirsti kelią problemų atsiradimui ar jų gilėjimui. Kuo ankstesnis problemų nustatymas ir abipusė Komisijos, kitų valstybių narių ir suinteresuotųjų subjektų, įskaitant Europos Tarybą ir Venecijos komisiją, parama galėtų padėti valstybėms narėms rasti sprendimus, kad būtų užtikrinta ir apsaugota teisinė valstybė.

2020 m. teisinės valstybės principo taikymo ataskaita

2020 m. teisinės valstybės principo taikymo ataskaita

2020 m. teisinės valstybės principo taikymo ataskaitoje apžvelgiami reikšmingi teigiami ir neigiami pokyčiai, susiję su teisinės valstybės klausimais valstybėse narėse. Joje aptariami keturi ramsčiai: teisingumo sistema, kovos su korupcija sistema, žiniasklaidos pliuralizmas ir kiti instituciniai klausimai, susiję su stabdžiu ir atsvaru sistema.

 

Dokumentai

ParsisiųsdintiPDF - 695.7 KB