Mi a jogállamisági mechanizmus?

Az európai jogállamisági mechanizmus keretében a Bizottság, a Tanács és az Európai Parlament, valamint a tagállamok, a nemzeti parlamentek, a civil társadalom és egyéb érdekelt felek éves párbeszédet folytatnak a jogállamiságról. Ennek az új eljárásnak az alapját a jogállamisági jelentés képezi.

Az európai jogállamisági mechanizmus egyik fő célkitűzése az, hogy ösztönözze az intézményközi együttműködést, és minden uniós intézményt arra sarkalljon, hogy saját intézményi szerepének megfelelően járuljon hozzá ahhoz. E cél hátterében az áll, hogy az Európai Parlament és a Tanács régóta kiemelt érdeklődést tanúsít az ügy iránt. A Bizottság felkéri továbbá a nemzeti parlamenteket és a nemzeti hatóságokat, hogy vitassák meg a jelentést, és arra ösztönzi a többi nemzeti és uniós szintű érdekelt felet, hogy vegyenek részt a folyamatban.

A mechanizmus részeként évente készülő jogállamisági jelentés és a tagállamokkal végzett előkészítő munka alapul fog szolgálni a témáról az EU-n belül folytatandó eszmecserékhez, valamint a jogállamisági problémák kialakulásának vagy elmélyülésének megelőzéséhez. A tagállamok, ha idejekorán azonosítják a kihívásokat, és együttműködnek a Bizottsággal, más tagállamokkal és az érdekelt felekkel (például az Európa Tanáccsal és a Velencei Bizottsággal), könnyebben meg tudják óvni a jogállamiságot.

A 2020. évi jogállamisági jelentés

A 2020. évi jogállamisági jelentés

A 2020. évi jogállamisági jelentés ismerteti, hogyan alakul a jogállamiság helyzete az egyes tagországokban, számba véve a pozitív és a negatív fejleményeket egyaránt. A jelentés a következő négy tematikus pillérre épül: az igazságszolgáltatási rendszer függetlensége, a korrupció elleni küzdelem, a médiapluralizmus és a fékek és ellensúlyok megfelelő működése.