Co je mechanismus právního státu?

Evropský mechanismus právního státu zprostředkuje proces každoročního dialogu o právním státu mezi Komisí, Radou a Evropským parlamentem spolu s členskými státy, jakož i vnitrostátními parlamenty, občanskou společností a dalšími zúčastněnými stranami. Základem tohoto nového procesu je zpráva o právním státu.

Hlavním cílem evropského mechanismu právního státu je podněcovat interinstitucionální spolupráci a vybízet všechny orgány EU, aby v tomto směru přispívaly v souladu se svými příslušnými institucionálními úlohami. Tento cíl odráží dlouhodobý zájem Evropského parlamentu i Rady. Komise rovněž vyzývá vnitrostátní parlamenty a orgány, aby zprávu projednaly, a vybízí k zapojení i další zúčastněné strany na vnitrostátní úrovni i na úrovni EU.

Jako součást tohoto mechanismu je každoročně vypracovávána zpráva o právním státu a probíhají i související přípravné práce s členskými státy, jež poslouží jako základ pro diskusi v rámci EU. Kromě má zpráva preventivní roli, jelikož má přispět k předcházení vzniku problémů a jejich prohlubování. Podaří-li se problémy včas identifikovat, a to za podpory ze strany Komise, ostatních členských států a zúčastněných stran, včetně Rady Evropy a Benátské komise, mohlo by být pro členské státy snazší najít řešení, jimiž by se zajistila zachování a ochranu právního státu.

Zpráva o právním státu z roku 2020

Zpráva o právním státu 2020

Zpráva o právním státu z roku 2020 poukazuje na zásadní pozitivní i negativní vývoj v této oblasti v jednotlivých členských zemích. Zaměřuje se na čtyři oblasti: systém soudnictví, protikorupční rámec, pluralitu sdělovacích prostředků a další institucionální otázky týkající se systému brzd a protivah.

 

Dokumenty

StáhnoutPDF - 695.7 KB