Mechanismus pro spolupráci a ověřování – Bulharsko a Rumunsko

Jakým způsobem Komise hodnotí a podporuje pokrok Bulharska a Rumunska v řadě vymezených oblastí v souladu s rozhodnutím o zřízení mechanismu pro spolupráci a ověřování.

The reports on progress in Bulgaria and Romania

The Commission publishes reports for each of the two countries assessing progress and providing recommendations.