Механизъм за сътрудничество и проверка за България и Румъния

Как Комисията оценява и подкрепя напредъка на България и Румъния в множество конкретни области, в съответствие с решението за създаване на механизма за сътрудничество и проверка.

Докладите за напредъка на България и Румъния

Комисията публикува доклади за оценка на всяка една от двете страни. В тях се оценява напредъкът и се предоставят препоръки.