2018 г.

ноември.

Доклади на Комисията за напредъка

Свързани документи

2017 г.

ноември.

Доклади на Комисията за напредъка

Свързани документи

януари

Доклади на Комисията за напредъка

Свързани документи

2016 г.

Доклади на Комисията за напредъка

Свързани документи

2015 г.

Доклади на Комисията за напредъка

Свързани документи

2014 г.

Доклади на Комисията за напредъка

Свързани документи

2013 г.

Доклади на Комисията за напредъка

Свързани документи

2012 г.

Юли

Доклади на Комисията за напредъка

Свързани документи

Февруари

Доклади на Комисията за напредъка

Свързани документи

2011 г.

Юли

Доклади на Комисията за напредъка

Свързани документи

Февруари

Доклади на Комисията за напредъка

Свързани документи

2010 г.

Юли

Доклади на Комисията за напредъка

Свързани документи

Март

Доклади на Комисията за напредъка

Свързани документи

2009 г.

Юли

Доклади на Комисията за напредъка

Свързани документи

Февруари

Доклади на Комисията за напредъка

Свързани документи

2008 г.

Юли

Доклади на Комисията за напредъка

Свързани документи

Февруари

Доклади на Комисията за напредъка

Свързани документи

2007 г.

Юни

Доклади на Комисията за напредъка

Свързани документи