Wat is het CVM?

Toen Roemenië en Bulgarije op 1 januari 2007 lid van de EU werden, moesten zij nog een inhaalslag maken wat betreft hervorming van het rechtsstelsel en de bestrijding van de corruptie en (voor Bulgarije) de georganiseerde misdaad. De Commissie heeft daarom als overgangsmaatregel het mechanisme voor samenwerking en toetsing (CVM) in het leven geroepen om beide landen te helpen de achterstand te overbruggen.

Waarom is het CVM nodig?

Met het besluit om Bulgarije en Roemenië ook na de toetreding te blijven volgen, wilde de EU laten zien hoe belangrijk zij het vindt dat beide landen een overheidsapparaat en rechtsstelsel ontwikkelen waarmee zij de verplichtingen van het EU-lidmaatschap kunnen nakomen en de wetgeving, het beleid en de programma's van de EU op de juiste wijze kunnen uitvoeren.

Als ze het rechtsstelsel hervormen en corruptie en georganiseerde misdaad bestrijden kunnen de Bulgaren en Roemenen ook optimaal gebruik maken van hun rechten als EU-burgers.

Hoe werkt het CVM in de praktijk?

In december 2006 heeft de Commissie de besluiten over het CVM genomen en daarin ook de criteria (benchmarks) vastgelegd waaraan de vooruitgang moet worden getoetst.

De toetsingen en de officiële verslagen worden gebaseerd op gedegen analyses en toezicht, waarbij ook wordt geput uit de permanente dialoog tussen de Bulgaarse en Roemeense autoriteiten enerzijds en Commissiemedewerkers anderzijds. Bovendien wordt er een beroep gedaan op andere EU-landen, het maatschappelijk middenveld, internationale organisaties, onafhankelijke deskundigen en diverse andere bronnen. 

De Commissie brengt regelmatig verslag uit over de vorderingen. Het eerste verslag is op 27 juni 2007 verschenen. In de verslagen trekt de Commissie conclusies en doet zij aanbevelingen aan de Bulgaarse en Roemeense autoriteiten. Daarnaast publiceert ze een werkdocument met de uitvoerige analyses op basis van de diverse benchmarks van het CVM. 

Elk verslag van de Commissie wordt samen met de aanpak en conclusies besproken in de Raad van Ministers, die er in zijn conclusies zijn goedkeuring aan moet geven.

Benchmarks

De benchmarks voor Roemenië hebben betrekking op de doeltreffendheid en transparantie van het rechtsstelsel, de belangrijkste instanties voor integriteit en corruptiebestrijding op alle niveaus, en de preventie van corruptie. 

Voor Bulgarije hebben ze te maken met onder andere de onafhankelijkheid, professionaliteit en efficiëntie van het rechtsstelsel, de bestrijding van de corruptie en de maatregelen tegen de georganiseerde misdaad.

The reports on progress in Bulgaria and Romania 

Aanvullende steun

Behalve de steun die de Commissie via het CVM verleent, kunnen beide landen ook nog profiteren van:

  • de financieringsmogelijkheden van de Europese structuur- en investeringsfondsen
  • de expertise van bijvoorbeeld de Ondersteuningsdienst voor structurele hervormingen 
  • de opbouwende steun van vele andere EU-landen