Mi az együttműködési és ellenőrzési mechanizmus?

Bulgária és Románia 2007. január 1-jén lépett be az Európai Unióba, ám ekkor még egyik országban sem állt a kívánt szinten az igazságügyi reform, illetve a korrupció és (Bulgária esetében) a szervezett bűnözés elleni küzdelem, és ezeken a területeken mindkettejüknek előrelépést kellett elérnie. A Bizottság ezért – átmeneti intézkedésként – létrehozta az együttműködési és ellenőrzési mechanizmust, hogy segítséget nyújtson nekik ezeknek a hiányosságoknak az orvoslásához.

Miért van szükség az együttműködési és ellenőrzési mechanizmusra?

Az a döntés, hogy a Bulgária és Románia által elért előrehaladás kiértékelése a csatlakozásukat követően is folytatódjon, jelzi, mennyire elkötelezetten törekszik az Unió arra, hogy a két ország kiépítse azokat a hatékony közigazgatási és igazságszolgáltatási rendszereket, amelyekre az uniós tagsággal járó kötelezettségek teljesítéséhez és az uniós jogszabályok, szakpolitikák és programok megfelelő végrehajtásához szükség van.

Ha Bulgária és Románia előrehaladást ér el az igazságügyi reform, valamint a korrupció és a szervezett bűnözés elleni küzdelem terén, az egyúttal azt is lehetővé teszi, hogy a bolgárok és a románok teljes mértékben élni tudjanak az őket uniós polgárként megillető jogokkal.

Hogyan működik az együttműködési és ellenőrzési mechanizmus a gyakorlatban?

2006 decemberében a Bizottság határozatokat fogadott el, melyek kritériumokat (ún. referenciaértékeket) határoztak meg az előrehaladás mérése céljából.

A Bizottság által elkészített értékelések és hivatalos jelentések gondos elemző munkán és nyomon követésen alapulnak, és építenek a bolgár és a román hatóságok és a Bizottság szervezeti egységei közötti folyamatos párbeszédre. A jelentések elkészítésekor a Bizottság azokat az információkat is felhasználta, amelyekhez a többi EU-országgal, a civil társadalommal, nemzetközi szervezetekkel, független szakértőkkel és egy sor más szereplővel folytatott egyeztetések során jutott hozzá. 

A Bizottság rendszeres jelentésekben számol be az elért előrehaladásról. Erre első alkalommal 2007. június 27-én került sor. A jelentéseket, melyekben a Bizottság értékeli az elért eredményeket, és ajánlásokat fogalmaz meg a bolgár és a román hatóságok számára, bizottsági szolgálati munkadokumentum egészíti ki. Ebben a Bizottság részletes elemzéssel szolgál az együttműködési és ellenőrzési mechanizmus keretében alkalmazott mindegyik referenciaértékre vonatkozóan. 

A Miniszterek Tanácsa a Bizottság összes jelentését – az elkészítésükhöz használt módszertannal és a bennük megfogalmazott következtetésekkel együtt – megvitatja, és ezeket eddig még minden esetben jóváhagyta az általa kiadott következtetésekben.

Az elért előrehaladás mérésére szolgáló kritériumok

A Románia esetében meghatározott referenciaértékek az igazságszolgáltatási rendszer hatékonyságára és átláthatóságára, az integritással és más kérdésekkel foglalkozó alapintézményekre, a korrupció ellen minden szinten folytatott küzdelemre, valamint a korrupció megelőzésére vonatkoznak. 

A Bulgária esetében meghatározott referenciaértékek többek között az igazságszolgáltatási rendszer függetlenségével, szakmai tevékenységének színvonalával, hatékonyságával, a korrupció elleni küzdelemmel és a szervezett bűnözéssel szemben hozott intézkedésekkel kapcsolatosak.

The reports on progress in Bulgaria and Romania 

További támogatás

A Bizottság által az együttműködési és ellenőrzési mechanizmus révén nyújtott támogatást a következők egészítik ki:

  • az európai strukturális és beruházási alapok keretében rendelkezésre álló finanszírozási lehetőségek,
  • a többek között a Strukturálisreform-támogató Szolgálat által nyújtott szakértői szolgáltatás, 
  • a több uniós országtól kapott konstruktív segítség.