Ciljevi

Pregled stanja u području pravosuđa u EU-u dio je paketa instrumenata EU-a za vladavinu prava i ključni doprinos europskom semestru. U njemu je prikazan godišnji pregled pokazatelja učinkovitosti, kvalitete i neovisnosti pravosudnih sustava.  Njegova je svrha pomoći državama članicama da poboljšaju učinkovitost svojih nacionalnih pravosudnih sustava pružanjem objektivnih, pouzdanih i usporedivih podataka.

Djelotvorni pravosudni sustavi od ključne su važnosti za provedbu prava EU-a te očuvanje vladavine prava i vrijednosti na kojima se EU temelji. Osiguravaju da pojedinci i poduzeća mogu uživati sva svoja prava, jačaju uzajamno povjerenje te pridonose stvaranju poticajnog okruženja za građane, poduzeća i ulaganja na jedinstvenom tržištu.

Pregled stanja u području pravosuđa u EU-u jedan je od izvora informacija za godišnje izvješće o vladavini prava. Na nalazima Pregleda temelje se i procjene po državama članicama u okviru europskog semestra, EU-ova godišnjeg ciklusa koordinacije gospodarske politike, u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost te u kontekstu primjene Uredbe o uvjetovanosti u pogledu vladavine prava.  


Pregled stanja

PreuzimanjePDF - 2.9 MB
PreuzimanjePDF - 2.1 MB

Pregled stanja u području pravosuđa u EU-u za 2021. na svim jezicima

PreuzimanjePDF - 4.8 MB

Pregled stanja u području pravosuđa u EU-u za 2020. na svim jezicima

PreuzimanjePDF - 1.6 MB

Pregled stanja u području pravosuđa u EU-u za 2019. na svim jezicima

PreuzimanjePDF - 1.4 MB

Pregled stanja u području pravosuđa u EU-u za 2018. na svim jezicima

PreuzimanjePDF - 2 MB

Pregled stanja u području pravosuđa u EU-u za 2017. na svim jezicima

PreuzimanjePDF - 3 MB

Pregled stanja u području pravosuđa u EU-u za 2016. na svim jezicima

PreuzimanjePDF - 2 MB

Pregled stanja u području pravosuđa u EU-u za 2015. na svim jezicima

PreuzimanjePDF - 2.1 MB

Pregled stanja u području pravosuđa u EU-u za 2014. na svim jezicima

PreuzimanjePDF - 668.4 KB

Pregled stanja u području pravosuđa u EU-u za 2013. na svim jezicima

Informativni članci

PreuzimanjePDF - 745.2 KB
PreuzimanjeZIP - 2.5 MB
PreuzimanjePDF - 630.2 KB
PreuzimanjePDF - 1.2 MB
PreuzimanjePDF - 1.9 MB
PreuzimanjePDF - 512.8 KB
PreuzimanjePDF - 548.7 KB
PreuzimanjePDF - 350.1 KB
PreuzimanjePDF - 1.5 MB
PreuzimanjePDF - 705.9 KB
PreuzimanjePDF - 1.8 MB
PreuzimanjePDF - 3.7 MB
PreuzimanjePDF - 1.9 MB
PreuzimanjePDF - 1.7 MB
PreuzimanjePDF - 1.3 MB

Eurobarometar

Dokumenti