EU action on the rights of the child

What does the EU do to protect children's rights, including legal basis, policies and funding.

Europees Forum voor de rechten van het kind

Een jaarlijks evenement om de rechten van het kind te bespreken.

De EU-strategie voor de rechten van het kind en de Europese kindergarantie

Een nieuw, alomvattend EU-beleidskader om de rechten van alle kinderen te beschermen en de toegang tot basisvoorzieningen voor kwetsbare kinderen veilig te stellen.

Deelname van kinderen aan het politieke en democratische leven

EU-acties om kinderen in staat te stellen actief te zijn als burgers en als leden van democratische samenlevingen

Socio-economic inclusion, health and education

EU actions to fight poverty, promote inclusive and child-friendly societies, health and education systems

Bestrijden van geweld tegen kinderen en waarborgen van kinderbescherming

EU-maatregelen om kinderen te helpen opgroeien zonder geweld

Kindvriendelijke justitie

EU-acties ter ondersteuning van rechtsstelsels die de rechten en behoeften van kinderen eerbiedigen

De digitale en de informatiemaatschappij

EU-acties zodat kinderen zich veilig in de digitale omgeving kunnen bewegen en de kansen ervan kunnen benutten

De mondiale dimensie

EU-acties die kinderen wereldwijd ondersteunen, beschermen en sterker doen staan, ook tijdens crises en conflicten

EU Network for Children’s Rights

A network to reinforce the dialogue and mutual learning between the EU and Member States on children’s rights.

Nuttige bronnen over de rechten van het kind

Onderzoeken, publicaties, links naar nuttig materiaal over de rechten van het kind