För barn, med barn

EU:s strategi för barnets rättigheter har tagits fram för barn och med barn. Barn ska ha tillgång till information i ett barnvänligt format så att de förstår vilka rättigheter de har och, i det här fallet, vad EU planerar att göra för dem. De barnvänliga versionerna av strategin har tagits fram tillsammans med barn och presenterar informationen på ett enkelt sätt för läsarna. Barn har gett råd om språket, bilderna och de exempel som används i broschyrerna. Den barnvänliga versionen av strategin är dessutom tillgänglig för läsare med synnedsättning och går att läsa med tekniska hjälpmedel.

EU:s strategi för barnets rättigheter

The EU strategy on the rights of the child

Alla barn i hela världen borde ha samma rättigheter och kunna leva utan att bli diskriminerade eller hotade på något sätt. I EU:s strategi för barnets rättigheter tar kommissionen upp problem som funnits länge och nya utmaningar som vuxit fram och föreslår konkreta åtgärder för att skydda barnets rättigheter i dagens snabbt föränderliga värld.

Ingen strategi som gäller barn bör utformas utan deras medverkan. Tack vare ledande barnrättsorganisationers insatser har över 10 000 barn bidragit till både strategin för barnets rättigheter och den europeiska barngarantin. Barnens synpunkter samlades in med hjälp av en webbenkät och andra samrådsformer. Huvudrapporten efter samrådsprocessen lades fram på ett nätevenemang för barn den 23 februari 2021, där kommissionens vice ordförande Dubravka Šuica och kommissionärerna Didier Reynders och Nicolas Schmit deltog. Barns deltagande i EU:s politiska och demokratiska liv är ett av strategins sex temaområden.

Strategins temaområden

Den europeiska barngarantin

Svåra förhållanden och social utestängning redan tidigt i livet påverkar barns chanser att lyckas senare i livet. Det innebär att sannolikheten är större att de hoppar av skolan i förtid och har svårare att få ett bra jobb. Denna onda cirkel går ofta i arv mellan generationerna.

European Child Guarantee - cycle of disadvantage

Den europeiska barngarantin ska bryta den här onda cirkeln. Garantin ger EU-länderna vägledning och verktyg att hjälpa behövande barn, dvs. personer under 18 år som riskerar fattigdom eller social utestängning.

Det här ska EU-länderna garantera:

FAKTISK OCH FRI TILLGÅNG för behövande barn till

förskola och barnomsorg European Child Guarantee - early childhood education and care
utbildning och skolbaserade aktiviteter European Child Guarantee - education and school-related activities
minst ett mål hälsosam mat per skoldag European Child Guarantee - at least one healthy meal each school day
hälso- och sjukvård European Child Guarantee - healthcare

FAKTISK TILLGÅNG för behövande barn till

hälsosam kost European Child Guarantee - healthy nutrition
adekvata bostäder European Child Guarantee - adequate housing

EU-länderna kan använda EU-anslag för att finansiera sina insatser enligt barngarantin, särskilt pengar från Europeiska socialfonden plus (ESF+) och NextGenerationEU.

Den europeiska barngarantin kompletterar det andra temaområdet i strategin för barnets rättigheter. Garantin omsätter princip 11 i den europeiska pelaren för sociala rättigheter om barnomsorg och stöd för barn i praktisk handling. Den är därför en viktig konkret åtgärd enligt handlingsplanen för den europeiska pelaren för sociala rättigheter som innehåller konkreta initiativ för att förverkliga den sociala pelaren.

Mer om barnets rättigheter

18.3% of the EU population and 30.3% of the world population are children
22.2% of children in the EU are at risk of poverty or social exclusion
1/2 of children worldwide are victims of violence each year
Of asylum applicants to the EU in 2020, 1/3 were children. Out of 119.400, 2.850 were unaccompanied.
In the EU 33% of girls and 20% of boys experienced disturbing content online once a month in 2020
Worldwide 9.6% of children are forced into child labour

Håll dig uppdaterad

Dokument

Ladda nerPDF - 597.4 KB
Ladda nerPDF - 478 KB
Ladda nerPDF - 1.3 MB
Ladda nerPDF - 987.6 KB
Ladda nerPDF - 1.7 MB
Ladda nerPDF - 469.7 KB
Ladda nerPDF - 1.3 MB