Důležité údaje

Strategie EU pro práva dítěte byla vytvořena v zájmu dětí a ve spolupráci s nimi. Informace by měly být dětem poskytovány pro ně srozumitelným způsobem, aby jasně věděly, jaká mají práva a co pro ně může v daném ohledu EU udělat. Takto srozumitelné verze strategie byly navrženy společně s dětmi tak, aby čtenářům zprostředkovaly informace jasnou, přístupnou formou. Děti měly možnost se vyjádřit k jazykovým formulacím, obrázkům i příkladům použitým v letáčcích či brožurách. Verze strategie pro děti je navíc přístupná i pro zrakově postižené čtenáře, a moderní technologii a daným asistenčním zařízením.

Strategie EU pro práva dítěte

The EU strategy on the rights of the child

Všechny děti v Evropě i na celém světě by měly mít stejná práva a žít bez jakékoli diskriminace a zastrašování. Ve Strategii EU pro práva dítěte se Komise zabývá přetrvávajícími i novými problémy a navrhuje konkrétní opatření na ochranu dětí, jejich podporu a plnění jejich práv v dnešním neustále se měnícím světě.

Žádná politika týkající se dětí by se neměla vytvářet bez jejich přispění. Díky úsilí předních agentur a organizací zabývajících se právy dětí se ke strategii pro práva dítěte i k evropské záruce pro děti mohlo vyjádřit více než 10 000 dětí. Jejich názory byly shromážděny prostřednictvím online dotazníku a dalších forem konzultace. Hlavní zpráva byla na základě tohoto konzultačního procesu přednesena 23. února 2021 na online akci pořádané s dětmi, které se zúčastnila místopředsedkyně Komise Dubravka Šuicová a komisaři Didier Reynders a Nicolas Schmit. Účast dětí na politickém a demokratickém životě EU je jednou ze šesti tematických oblastí strategie.

Tematické oblasti strategie

Evropská záruka pro děti

Znevýhodnění a vyloučení dětí v raném věku ovlivňuje jejich schopnost uspět v budoucnu. Je u nich větší pravděpodobnost předčasného ukončení školní docházky a menší šance najít si později slušné pracovní místo. Vzniká tak často bludný kruh, kdy se tato znevýhodnění přenášejí z generace na generaci.

European Child Guarantee - cycle of disadvantage

Cílem evropské záruky pro děti je tento bludná kruh prolomit. Nabízí členským státům pokyny a prostředky na podporu dětí v nouzi, tj. osob mladších 18 let, které jsou ohroženy chudobou či sociálním vyloučením.

Členské státy by měly dětem v nouzi zajistit:

BEZPLATNÝ A ÚČINNÝ PŘÍSTUP

k předškolnímu vzdělávání a péči European Child Guarantee - early childhood education and care
ke vzdělávání a školním aktivitám European Child Guarantee - education and school-related activities
alespoň k jednomu zdravému jídlu každý školní den European Child Guarantee - at least one healthy meal each school day
ke zdravotní péči European Child Guarantee - healthcare

ÚČINNÝ PŘÍSTUP pro děti v nouzi

ke zdravé výživě European Child Guarantee - healthy nutrition
k odpovídajícímu bydlení European Child Guarantee - adequate housing

Členské státy mohou na podporu své činnosti v rámci záruky pro děti čerpat finanční prostředky EU, zejména prostřednictvím Evropského sociálního fondu plus (ESF+) a nástroje Next Generation EU.

Evropská záruka pro děti doplňuje druhé téma Strategie EU pro práva dítěte. Tím, že záruka pro děti naplňuje zásadu číslo 11 evropského pilíře sociálních práv „Péče o děti a podpora dětí“, stává se klíčovým výstupem akčního plánu pro evropský pilíř sociálních práv, který stanoví konkrétní iniciativy k proměně evropského pilíře sociálních práv v realitu.

Další informace týkající se práv dítěte

18.3% of the EU population and 30.3% of the world population are children
22.2% of children in the EU are at risk of poverty or social exclusion
1/2 of children worldwide are victims of violence each year
Of asylum applicants to the EU in 2020, 1/3 were children. Out of 119.400, 2.850 were unaccompanied.
In the EU 33% of girls and 20% of boys experienced disturbing content online once a month in 2020
Worldwide 9.6% of children are forced into child labour

Kontakty

Dokumenty

StáhnoutPDF - 597.4 KB
StáhnoutPDF - 478 KB
StáhnoutPDF - 1.3 MB
StáhnoutPDF - 987.6 KB
StáhnoutPDF - 1.7 MB
StáhnoutPDF - 469.7 KB
StáhnoutPDF - 356.7 KB
StáhnoutPDF - 631.3 KB
StáhnoutPDF - 1.3 MB