Στρατηγική για την ισότητα των φύλων

Τα μέτρα που λαμβάνονται για την προώθηση των γυναικών και στόχοι της στρατηγικής δέσμευσης για την ισότητα των φύλων.

Women in the labour market / Work-Life Balance

Women's participation in the labour market, gender pay gap, EU rights to work-life balance, EU action to promote work-life balance

Equal pay

The gender pay gap in the EU, how the EU fights pay discrimination, actions for improving pay equality.

Equality between women and men in decision-making

Women and men in political and economic decision-making, EU action to promote equality in decision-making.

Βία με βάση το φύλο

Μέτρα για την εξάλειψη της βίας με βάση το φύλο στην ΕΕ, χρηματοδότηση και υποστήριξη εκστρατειών ευαισθητοποίησης.

Promoting gender equality & women's rights beyond the EU

Sustainable Development Goals, Partners, EU’s external relations, International Cooperation, Gender Equality, Development aid

Who we work with on gender equality

EU organisations and expert groups that work on ending gender discrimination