Către egalitatea de gen

Deși există încă inegalități, în ultimele decenii, UE a făcut progrese mari în direcția asigurării egalității dintre femei și bărbați. Iată măsurile care au dat rezultate:

  • legislația privind tratamentul egal
  • integrarea perspectivei de gen în toate celelalte politici
  • măsuri specifice de promovare a femeii

Semnele sunt îmbucurătoare: tot mai multe femei lucrează și obțin calificări mai bune.

Există însă în continuare disparități. Femeile muncesc încă, în mare parte, în sectoarele mai slab plătite și ocupă mai puțin posturi decizionale.

Strategia privind egalitatea de gen pentru perioada 2020-2025

Strategia UE privind egalitatea de gen se aliniază angajamentului Comisiei von der Leyen de a realiza o Uniune a egalității. Ea conține obiective de politică și acțiuni care ar putea duce la progrese mari. Până în 2025, Europa s-ar putea apropia mult de dezideratul de a deveni un continent în care femeile sunt egale cu bărbații. Ideea este ca toți europenii – femei sau bărbați, fete sau băieți – să se bucure de libertatea de a-și urma propria cale, să aibă șanse egale de a prospera, să poată fi membri egali în societate și să poată deveni lideri dacă o merită.

Obiectivele-cheie sunt: încetarea violenței împotriva femeilor; combaterea stereotipurilor de gen; eliminarea disparităților de gen de pe piața forței de muncă; asigurarea unei participări egale a femeilor și a bărbaților în diferite sectoare ale economiei; eliminarea diferenței de remunerare între femei și bărbați și a disparităților de gen în ceea ce privește pensiile; eliminarea discrepanțelor de gen în ceea ce privește asumarea responsabilităților familiale și atingerea echilibrului de gen în procesul decizional și în politică. Strategia urmează o abordare dublă: integrarea perspectivei de gen în toate celelalte politici, combinată cu acțiuni specifice. Intersecționalitatea este principiul orizontal pentru punerea sa în aplicare. Deși strategia se concentrează pe acțiunile de pe teritoriul UE, ea este coerentă și cu politica externă a UE privind egalitatea de gen și emanciparea femeilor.

Până la sfârșitul anului 2020, Comisia va face unul dintre primii pași concreți trasați de strategie: va propune măsuri obligatorii de asigurare a transparenței salariale.

Fișă informativă despre Strategia privind egalitatea de gen – Către o Uniune a egalității: Strategia privind egalitatea de gen 2020-2025

DescarcăPDF - 271.6 KB

 

Angajamentul Comisiei față de egalitatea de gen

Angajamentul strategic pentru egalitatea de gen 2016-2019 a pus bazele viitoarelor activități prin care Comisia va încerca să obțină egalitatea deplină între femei și bărbați.

Acesta s-a axat pe 5 domenii prioritare:

  • asigurarea unei mai largi participări a femeilor pe piața muncii și a independenței economice pentru femei și bărbați;
  • reducerea diferențelor dintre femei și bărbați în materie de remunerare, de câștiguri și de pensii, combătându-se astfel sărăcia în rândul femeilor;
  • promovarea egalității dintre femei și bărbați în cadrul procesului decizional;
  • combaterea violenței împotriva femeilor și protejarea și sprijinirea victimelor;
  • promovarea egalității de gen și a drepturilor femeilor în întreaga lume.

Angajamentul strategic stabilește obiective în fiecare din aceste domenii și identifică peste 30 de acțiuni concrete. UE își reafirmă angajamentul pentru integrarea perspectivei de gen în toate politicile și în toate programele de finanțare ale UE.

DescarcăPDF - 534.8 KB
DescarcăPDF - 686.6 KB

Raportul anual privind egalitatea între femei și bărbați

Raportul anual privind egalitatea între femei și bărbați în UE trece în revistă progresele înregistrate în ceea ce privește punerea în aplicare a angajamentului strategic pentru egalitatea de gen 2016-2019. Acesta oferă informații despre principalele inițiative europene lansate sau finalizate în cele cinci domenii tematice ale angajamentului strategic și despre principalele tendințe ale indicatorilor prevăzuți de acest angajament. De asemenea, evidențiază unele practici care inspiră, proiecte inovatoare și politici de succes care promovează egalitatea de gen la nivel național.

DescarcăPDF - 8.4 MB
DescarcăPDF - 1.6 MB
DescarcăPDF - 1.2 MB

În 2016 nu a fost publicat niciun astfel de raport.

DescarcăPDF - 2.2 MB
DescarcăPDF - 1.2 MB

 

Documente

DescarcăPDF - 970.7 KB
DescarcăPDF - 933.2 KB
DescarcăPDF - 94.3 KB