A nemek közötti egyenlőség terén elért eredmények

Noha még teljes mértékben nem sikerült felszámolni az egyenlőtlenségeket, az EU az elmúlt évtizedekben jelentős előrehaladást ért el a nemek közötti esélyegyenlőség terén, annak köszönhetően, hogy

  • egyenlő bánásmódot biztosító jogszabályokat hozott létre,
  • a nemek közötti egyenlőséget általános érvényű szemponttá tette, és a nemi dimenziót az összes többi szakpolitikába is beépítette, valamint
  • célzott intézkedéseket vezetett be a nők érvényesülése érdekében.

Biztató tendenciára utal, hogy egyre több nő van jelen a munkaerőpiacon, és helyzetük az oktatás és képzés terén is javult.

Egyenlőtlenségek azonban továbbra is fennállnak: még mindig több nő dolgozik az alacsonyabban fizetett ágazatokban, és továbbra is alulreprezentáltak a döntéshozói pozíciókban.

A 2020–2025 közötti időszakra szóló nemi esélyegyenlőségi stratégia

A nemek közötti egyenlőségre vonatkozó uniós stratégia azon elkötelezett erőfeszítések egyike, amelyeket az Ursula von der Leyen vezette Bizottság egy egyenlőségközpontú Unió megteremtése érdekében tesz. A stratégiában megfogalmazott szakpolitikai célkitűzések és intézkedések azt szolgálják, hogy Európa 2025-ig jelentős előrelépést tegyen a nemek közötti egyenlőség megvalósulása felé. A cél egy olyan európai társadalom, ahol nők és férfiak, lányok és fiúk – sokféleségük ellenére – valamennyien szabadon választhatják meg életútjukat, egyenlő esélyt kapnak a boldoguláshoz, és az európai társadalom egyenértékű résztvevői és akár vezetői is lehetnek.

A stratégia elsődleges célja, hogy megszűnjön a nemi alapú erőszak, visszaszoruljanak a nemi sztereotípiák, eltűnjön a nők és férfiak közötti munkaerőpiaci szakadék, a különböző gazdasági ágazatokban mindkét nem azonos arányban képviseltesse magát, egyenlőséget élvezzen a bérek és a nyugdíjak terén, a gondozási feladatok mindkét nem képviselőire egyenlő mértékben háruljanak, és a döntéshozói, illetve politikai pályák nemtől függetlenül nyitva álljanak mindenki előtt. A stratégia kettős megközelítést követ: a nemek közötti egyenlőség általános érvényesítését célzott intézkedésekkel egészíti ki. A végrehajtás szempontjai közé horizontális elvként – azaz valamennyi szakpolitikát érintően – beépül a halmozottan diszkriminált személyek egyedi helyzetét szem előtt tartó interszekcionális megközelítés. Bár a stratégia elsősorban az Unión belüli intézkedésekre összpontosít, összhangban áll azokkal a külpolitikai törekvésekkel, amelyekkel az EU határain kívül is igyekszik előrelépést elérni a nemek közötti egyenlőség és a nők társadalmi szerepvállalása terén.

A stratégia egyik első eredményeként a Bizottság 2020 végéig a bérek átláthatóságára vonatkozóan kötelező erejű intézkedésekre tesz javaslatot.

Gender Equality Strategy Factsheet - Striving for a Union of Equality: The Gender Equality Strategy 2020-2025

LetöltésPDF - 275.4 KB

 

Stratégiai szerepvállalás a nemek közötti egyenlőségért

A „Stratégiai szerepvállalás a nemek közötti egyenlőségért (2016–2019)” című dokumentum adja meg azokat a kereteket, melyeken belül az Európai Bizottság a jövőben a nemek közötti teljes egyenlőség elérése érdekében munkálkodik majd.

A stratégiai szerepvállalás öt kiemelt célja:

  • növelni a nők munkaerőpiaci részvételének arányát, valamint a nők és a férfiak gazdasági függetlenségét;
  • csökkenteni a különbséget a nők és férfiak bére, keresete és nyugdíja között, ezáltal elősegítve a nőket sújtó szegénység visszaszorítását;
  • elősegíteni, hogy a nők és férfiak egyenlő mértékben vegyenek részt a döntéshozatalban;
  • visszaszorítani a nemi alapú erőszakot, valamint gondoskodni az áldozatok védelméről és támogatásáról;
  • világszerte előrelépést elérni a nemek közötti egyenlőség és a nők jogai terén.

A stratégiai szerepvállalás mindegyik prioritási területre vonatkozóan meghatároz követendő célokat, és több mint 30 konkrét intézkedést sorol fel. A dokumentumban a Bizottság megerősíti elkötelezettségét a nemek közötti egyenlőség általános érvényesítése mellett: a megkülönböztetésmentesség szempontjait valamennyi uniós szakpolitikába, valamint uniós finanszírozási programokba is beépíti majd.

LetöltésPDF - 534.8 KB
LetöltésPDF - 686.6 KB

Éves jelentés a nemek közötti egyenlőségről

A nők és férfiak közötti egyenlőség európai uniós helyzetéről szóló éves jelentés a „Stratégiai szerepvállalás a nemek közötti egyenlőségért (2016–2019)” című dokumentum végrehajtása terén elért eredményeket veszi számba. Tájékoztatást nyújt a stratégiai szerepvállalás öt kiemelt területén indított vagy végrehajtott fontosabb uniós kezdeményezésekről, és ismerteti, milyen fő tendenciák állapíthatók meg a stratégiai szerepvállalásban meghatározott mutatók alakulásában. A jelentés fontos részét képezi azon inspiráló gyakorlati megoldások, innovatív projektek és sikeres szakpolitikai intézkedések bemutatása, amelyeket a tagállamok a nemek közötti egyenlőség előmozdítása érdekében hajtottak végre.

LetöltésPDF - 8.4 MB
LetöltésPDF - 1.6 MB
LetöltésPDF - 1.2 MB

2016-ban nem tettek közzé jelentést.

LetöltésPDF - 2.2 MB
LetöltésPDF - 1.2 MB

 

LetöltésPDF - 970.7 KB
LetöltésPDF - 933.2 KB
LetöltésPDF - 94.3 KB