Postignuća u području rodne ravnopravnosti

Iako neravnopravnost nije iskorijenjena, EU je zadnjih desetljeća postigao znatan napredak u području rodne ravnopravnosti, i to prvenstveno iz sljedećih razloga:

  • zakonodavstva o jednakom postupanju
  • rodno osviještene politike i integracije rodne perspektive u sve politike
  • posebnih mjera za bolji položaj žena.

Više žena na tržištu rada i napredak u osiguravanju boljeg obrazovanja i osposobljavanja žena trendovi su koji ulijevaju nadu.

Međutim, i dalje postoje razlike na temelju spola, a na tržištu rada u slabije plaćenim sektorima žena i dalje ima više te su nedovoljno zastupljene na položajima na kojima se donose odluke.

Strategija za rodnu ravnopravnost 2020. – 2025.

Strategija EU-a za rodnu ravnopravnost predstavlja praktično ostvarenje obveze Komisije Ursule von der Leyen kad je riječ o postizanju Unije ravnopravnosti. U okviru Strategije postoje ciljevi i mjere za značajni napredak koji bi do 2025. trebalo postići kako bi u Europi vladala rodna ravnopravnost. Cilj je da u Uniji žene i muškarci, djevojčice i dječaci, u svoj svojoj raznolikosti, mogu slobodno kročiti putem koji su odabrali, imati jednake mogućnosti za uspjeh te da mogu ravnopravno sudjelovati u našem europskom društvu i voditi ga.

Glavni ciljevi su zaustavljanje rodno uvjetovanog nasilja, rušenje rodnih stereotipa, ukidanje razlika na temelju spola na tržištu rada, postizanje jednakog sudjelovanja u različitim sektorima gospodarstva, borba protiv razlika u plaći i mirovini na temelju spola, ukidanje razlika na temelju spola u području skrbi i postizanje rodne ravnoteže u donošenju odluka i politici. Strategija se temelji na dvojnom pristupu odnosno na rodno osviještenoj politici u kombinaciji s ciljanim mjerama te na intersekcionalnosti kao horizontalnom načelu za provedbu te strategije. Iako je u Strategiji naglasak na mjerama unutar EU-a, ona je usklađena s vanjskom politikom EU-a o rodnoj ravnopravnosti i osnaživanju žena.

Jedan od prvih koraka u vezi sa Strategijom bit će prijedlog Komisije o uvođenju obvezujućih mjera za transparentnost plaća do kraja 2020.

Gender Equality Strategy Factsheet - Striving for a Union of Equality: The Gender Equality Strategy 2020-2025

PreuzimanjePDF - 247.7 KB

 

Strateško djelovanje za ravnopravnost spolova

Strateško djelovanje za ravnopravnost spolova 2016. – 2019. čini okvir za budući rad Europske komisije u postizanju potpune rodne ravnopravnosti.

U njemu se naglasak stavlja na sljedećih 5 prioritetnih područja:

  • povećanje broja žena koje sudjeluju na tržištu rada i jednaku ekonomsku neovisnost žena i muškaraca
  • smanjenje razlike u plaćama, primanjima i mirovinama na temelju spola te borbu protiv siromaštva žena
  • promicanje ravnopravnosti žena i muškaraca u donošenju odluka
  • suzbijanje rodno uvjetovanog nasilja te zaštitu i potporu za žrtve
  • promicanje rodne ravnopravnosti i prava žena diljem svijeta.

Komisija je utvrdila ciljeve za sva ta prioritetna područja i odredila više od 30 konkretnih mjera. Osim toga, potvrdila je svoju predanost rodno osviještenoj politici jer će se perspektiva rodne ravnopravnosti integrirati u sve politike EU-a te u EU-ove programe financiranja.

PreuzimanjePDF - 534.8 KB
PreuzimanjePDF - 686.6 KB

Godišnje izvješće o ravnopravnosti muškaraca i žena

U godišnjem izvješću o ravnopravnosti muškaraca i žena u EU-u analizira se napredak ostvaren u provedbi Strateškog djelovanja za ravnopravnost spolova 2016. – 2019. U njemu se navode glavne inicijative koje je EU pokrenuo ili dovršio u pet tematskih područja Strateškog djelovanja te predstavljaju glavni trendovi u vezi s pokazateljima. Ističu se određene inspirativne prakse, inovativni projekti i uspješne politike za promicanje rodne ravnopravnosti na nacionalnoj razini.

PreuzimanjePDF - 8.4 MB
PreuzimanjePDF - 1.6 MB
PreuzimanjePDF - 1.2 MB

U 2016. nije objavljeno ni jedno izvješće.

PreuzimanjePDF - 2.2 MB
PreuzimanjePDF - 1.2 MB

 

Dokumenti

PreuzimanjePDF - 970.7 KB
PreuzimanjePDF - 933.2 KB
PreuzimanjePDF - 94.3 KB