1. Što je EU digitalna COVID potvrda?

Koji su glavni elementi EU digitalne COVID potvrde?

 • EU digitalna COVID potvrda obuhvaća tri različite vrste potvrda povezanih s bolešću COVID-19:
  • potvrdu o cijepljenju
  • potvrdu o testiranju
  • potvrdu o preboljenju.
 • EU digitalne COVID potvrde izdaju se i upotrebljavaju u svim državama članicama EU-a te Islandu, Norveškoj, Lihtenštajnu i Švicarskoj kako bi ljudi mogli slobodno putovati među tim zemljama tijekom pandemije bolesti COVID-19.
 • Te potvrde mogu dobiti svi građani EU-a i članovi njihovih obitelji te državljani trećih zemalja koji zakonito borave u državama članicama EU-a i imaju pravo putovati u druge države članice EU-a.
 • COVID potvrda je besplatna – ne morate ju platiti.
 • EU digitalna COVID potvrda sadržava samo minimalnu količinu informacija potrebnih za potvrđivanje i provjeru statusa nositelja u pogledu cijepljenja, testiranja ili preboljenja.
 • Cijepljenje nije preduvjet za putovanje. Svi građani EU-a, bez obzira na to jesu li cijepljeni, imaju temeljno pravo na slobodno kretanje iz jedne u drugu državu članicu EU-a.
 • Države članice mogu odlučiti upotrebljavati EU digitalnu COVID potvrdu i za nacionalne potrebe, npr. za pristup kulturnim događanjima, restoranima ili radnim mjestima. Takva upotreba EU digitalnih COVID potvrda nacionalna je odgovornost i nije obuhvaćena pravom EU-a.

Koje informacije sadržava EU digitalna COVID potvrda?

Informacije koje sadržava EU digitalna COVID potvrda ograničene su na ono što je potrebno da služe kao dokaz. Te informacije uključuju ime, datum rođenja, izdavatelja potvrde i jedinstveni identifikator potvrde. Osim toga sadržavaju sljedeće informacije:

 • u potvrdi o cijepljenju: vrsta cjepiva i proizvođač, broj primljenih doza, datum cijepljenja;
 • u potvrdi o testiranju: vrsta testa, datum i vrijeme testiranja, mjesto testiranja i rezultat;
 • u potvrdi o preboljenju: datum pozitivnog rezultata testa, razdoblje valjanosti.

Koliko će se dugo koristiti EU digitalna COVID potvrda?

Zakonodavni akt EU-a kojim je potvrda uvedena, tj. Uredba o EU digitalnoj COVID potvrdi, prvotno se trebao primjenjivati 12 mjeseci, od 1. srpnja 2021. do 30. lipnja 2022.

Europski parlament i Vijeće donijeli su 29. lipnja 2022. produljenje Uredbe o EU digitalnoj COVID potvrdi do 30. lipnja 2023.

Zašto je Komisija predložila produljenje sustava EU digitalne COVID potvrde do 30. lipnja 2023.?

EU digitalna COVID potvrda uvedena je kao kratkoročna mjera za olakšavanje putovanja tijekom krize uzrokovane bolešću COVID-19. 

Međutim, trenutačno se ne može predvidjeti kakav bi utjecaj imalo moguće povećanje broja zaraženih u drugoj polovini 2022., pa tako ni hoće li se i kada pojaviti nove varijante virusa.

Produljenjem će se osobama omogućiti da nastave upotrebljavati svoje potvrde za putovanja u EU-u ako zbog povećanja broja zaraženih bude potrebno da države članice EU-a privremeno ponovno uvedu ograničenja putovanja u drugoj polovini 2022. i prvoj polovini 2023. Bez tog produljenja moglo bi doći do uvođenja raznih nacionalnih sustava, što bi pak moglo izazvati nejasnoće i poteškoće.

Više informacija dostupno je u Izvješću Komisije Report od 15. ožujka 2022. koje sadržava detaljnu ocjenu dosadašnje primjene EU digitalne COVID potvrde i razloge njezina produljenja.

Međutim, to produljenje ne bi trebalo tumačiti na način da se njime od država članica EU-a, posebno onih koje ukidaju domaće javnozdravstvene mjere, zahtijeva da zadrže ili uvedu ograničenja slobodnog kretanja. Sva ograničenja slobodnog kretanja osoba unutar EU-a uvedena radi ograničavanja širenja koronavirusa, uključujući zahtjev za podnošenje EU digitalnih COVID potvrda, trebalo bi ukinuti čim to epidemiološka situacija dopusti.

Stoga je produljenje ponovno strogo vremenski ograničeno i primjenjivat će se do 30. lipnja 2023. Osim toga, Komisija će do 31. prosinca 2022. objaviti izvješće o EU digitalnoj COVID potvrdi, kojem će se možda priložiti prijedlog za skraćivanje razdoblja primjene Uredbe, uzimajući u obzir razvoj epidemiološke situacije.

Osim produljenja, koje su dodatne izmjene uvedene u Uredbu o EU digitalnoj COVID potvrdi?

Europski parlament i Vijeće dogovorili su se da će uz produljenje uvesti dodatne izmjene u sustav EU digitalne COVID potvrde kako bi bio još dostupniji građanima.

Konkretno, države članice EU-a mogu izdavati potvrde o cijepljenju sudionicima kliničkih ispitivanja cjepiva protiv bolesti COVID-19. Osobama koje sudjeluju u kliničkim ispitivanjima cjepiva protiv bolesti COVID-19 u državama članicama EU-a može se izdati EU digitalna COVID potvrda (neovisno o tome jesu li primile kandidata za cjepivo protiv bolesti COVID-19 ili dozu koja se daje kontrolnoj skupini), a takve se potvrde mogu prihvatiti kako bi se ukinula ograničenja putovanja.

Države članice EU-a osim toga mogu izdavati potvrde o testiranju i preboljenju na temelju dodatnih vrsta antigenskih testova. Osim brzih antigenskih testova koji su već obuhvaćeni, te se potvrde sada mogu izdavati i na temelju laboratorijskih antigenskih testova. Da bi bili valjani, antigenski testovi moraju biti navedeni na EU-ovu zajedničkom popisu antigenskih testova na COVID-19 koji je odobrio Odbor za zdravstvenu sigurnost i testiranje mora provesti zdravstveni djelatnik ili stručno osoblje.

Znači li produljenje EU digitalne COVID potvrde da se od država članica EU-a zahtijeva da zadrže ili ponovno uvedu ograničenja slobodnog kretanja (posebno zahtjev za posjedovanje EU digitalne COVID potvrde)?

Ne. Sva ograničenja putovanja unutar EU-a uvedena kao odgovor na pandemiju bolesti COVID-19, uključujući zahtjev za podnošenje EU digitalnih COVID potvrda, trebalo bi ukinuti čim to epidemiološka situacija dopusti.

Međutim, ako zbog povećanja broja zaraženih bude potrebno da države članice EU-a ponovno uvedu ograničenja slobodnog kretanja, produljenjem se građanima EU-a omogućuje da i dalje imaju koristi od EU digitalne COVID potvrde.

2. Kako EU digitalna COVID potvrda olakšava putovanje u EU-u tijekom pandemije bolesti COVID-19?

Države članice EU-a ne bi trebale nametati dodatna ograničenja putovanja nositeljima EU digitalne COVID potvrde, osim ako su ona nužna i razmjerna radi zaštite javnog zdravlja. U tim slučajevima predmetna država članica EU-a mora što prije obavijestiti Komisiju i sve druge države članice o tim ograničenjima te obrazložiti zašto ih je uvela.

EU digitalna COVID potvrda služi kao dokaz o cijepljenju, testiranju i preboljenju i može se koristiti u svim državama članicama EU-a, zemljama EGP-a (Islandu, Norveškoj i Lihtenštajnu) te Švicarskoj. Pri putovanju nositelj potvrde imat će ista prava kao i građani zemlje u koju ulaze koji su cijepljeni, negativno testirani ili preboljeli bolest COVID-19.

Vijeće je 25. siječnja 2022. donijelo novu Preporuku o koordiniranom pristupu slobodnom kretanju tijekom pandemije, u kojoj napustilo pristup utemeljen na regijama i prešlo na pristup koji se temelji na pojedincima.

Države članice složile su se da nositelji valjanih EU digitalnih COVID potvrda koji putuju unutar EU-a u načelu ne bi trebali podlijegati dodatnim ograničenjima kao što su testiranje na zarazu ili karantena.

Od osoba koje ne posjeduju valjanu EU digitalnu COVID potvrdu moglo bi se zahtijevati da se podvrgnu testiranju prije ili najkasnije 24 sata nakon dolaska.

Gdje mogu pronaći informacije o zahtjevima svake države članice EU-a u vezi s putovanjem?

Na portalu Re-open EU možete pronaći informacije koje Komisija prikuplja o različitim mjerama na snazi u državama članicama EU-a.

Informacije se često ažuriraju i dostupne su na 24 jezika.

One bi vam trebale pomoći u planiranju putovanja u Europi, a da pritom ostanete sigurni i zdravi.

Kako se osigurava da se osobe koje nisu cijepljene ne diskriminiraju pri ostvarivanju prava na putovanje EU-om?

EU digitalnom COVID potvrdom ne služi samo kao potvrda o cijepljenju, nego i kao dokaz o negativnom rezultatu testa i o preboljenju bolesti COVID-19. Tako se njome na putovanju može služiti veći broj ljudi.

EU digitalna COVID potvrda osmišljena je kao pomoć ljudima koji putuju unutar EU-a, ali ona nije ni putna isprava ni preduvjet za putovanje.

Necijepljene osobe moraju moći putovati na isti način kao i cijepljene. Na njih se mogu primjenjivati ograničenja kao što su testiranje ili karantena/samoizolacija, ali ta ograničenja moraju biti nužna i razmjerna.

3. Izdavanje EU digitalnih COVID potvrda (općenito)

Tko izdaje EU digitalnu COVID potvrdu?

 • Potvrde o cijepljenju izdaje država članica EU-a u kojoj je provedeno cijepljenje.
  Nakon svake doze treba se izdati zasebna potvrda, čak i ako je osoba prvu dozu primila u drugoj državi članici EU-a.
 • Potvrde o testiranju izdaje država članica EU-a u kojoj je provedeno testiranje.
 • Potvrdu o preboljenju izdaje država članica EU-a u kojoj boravi osoba koja je preboljela COVID-19.

Sve države članice EU-a trebaju osigurati da se potvrde mogu lako dobiti i pružiti potrebnu potporu kako bi se svima omogućila jednaka dostupnost potvrda.

Ako imate poteškoća pri dobivanju EU digitalne COVID potvrde, obratite se nacionalnim tijelima u zemlji čiji ste državljanin ili u kojoj boravite.

Tko može dobiti EU digitalnu COVID potvrdu?

Svi građani EU-a i članovi njihovih obitelji imaju pravo dobiti EU digitalnu COVID potvrdu kojom se dokazuje njihovo cijepljenje, negativan test na infekciju virusom SARS-CoV-2 ili preboljenje bolesti COVID-19 nakon pozitivnog testa.

Državljani trećih zemalja koji zakonito borave ili prebivaju u državama članicama EU-a i koji imaju pravo putovati unutar EU-a također mogu dobiti tu potvrdu.

Ne mogu dobiti EU digitalnu COVID potvrdu jer nemam karticu zdravstvenog osiguranja, nemam prijavljeno boravište u zemlji itd.

Uvjeti za izdavanje EU digitalne COVID potvrde ne mogu podlijegati dodatnim administrativnim zahtjevima koji nisu utvrđeni u propisima EU-a o digitalnoj COVID potvrdi.

Konkretnije, za potvrde o cijepljenju tim se propisima od predmetne osobe ne zahtijeva da bude prijavljena u zdravstveni sustav zemlje koja provodi cijepljenje niti da predoči broj serije prethodnih doza prije nego što joj se izda EU potvrda.

Ako imate poteškoća pri dobivanju EU digitalne COVID potvrde, obratite se nacionalnim tijelima u državi članici čiji ste državljanin ili u kojoj boravite.

Komisija će nastaviti surađivati s vladama država članica na pronalaženju rješenja za sve probleme koji se pojave.

Što ako ne mogu koristiti EU digitalnu COVID potvrdu zbog toga što ime na njoj ne odgovara imenu na mojim osobnim ispravama?

EU digitalna COVID potvrda mora uključivati prezime(na) i ime(na) nositelja, koji bi se trebali podudarati s imenom navedenim u putnim ispravama kao što su osobne iskaznice ili putovnice.

U nekim državama članicama EU-a pojavile su se poteškoće u slučajevima kad ime na putnoj ispravi nije odgovaralo imenu na EU potvrdi. U vezi s francuskom verzijom Uredbe o EU digitalnoj COVID potvrdi, 26. srpnja 2021. objavljen je Ispravak kako bi se dodatno pojasnilo da bi potvrde trebale sadržavati „prezime(na) i ime(na)” umjesto „ime(na) obitelji i ime(na)”.

Dođe li do pogrešaka, obratite se svojim nacionalnim tijelima.

Mogu li djeca dobiti EU digitalnu COVID potvrdu?

Da.

Kad je riječ o cjepivima, tri cjepiva odobrena u EU-u trenutačno se mogu upotrebljavati za cijepljenje djece na temelju pozitivne znanstvene procjene Europske agencije za lijekove:

 • cjepivo Comirnaty poduzeća BioNTech Pfizer za djecu u dobi od 5 do 17 godina
 • cjepivo Spikevax poduzeća Moderna za djecu u dobi od 6 do 17 godina
 • cjepivo Nuvaxovid poduzeća Novavax za djecu u dobi od 12 do 17 godina.

Europska agencija za lijekove razmatra i upotrebu cjepiva Spikevax poduzeća Moderna za djecu u dobi od 6 do 11 godina.

Osim toga, djeca mogu dobiti potvrdu o testiranju ili preboljenju. Te potvrde mogu dobiti njihovi roditelji i pohraniti ih u aplikaciji na svojem pametnom telefonu.

Koliko košta EU digitalna COVID potvrda?

Ništa, potvrda se izdaje besplatno.

Koji testovi na COVID-19 mogu poslužiti kao osnova za izdavanje potvrda o testiranju i preboljenju?

Sljedeće vrste testova mogu poslužiti kao osnova za potvrdu o testiranju ili preboljenju, pod uvjetom da su ih proveli zdravstveni djelatnici ili stručno osoblje:

 • NAAT testovi (uključujući RT-PCR testove)
 • antigenski testovi (uključujući brze antigenske testove i laboratorijske antigenske testove) koji su naveden na EU-ovu zajedničkom popisu.

U skladu s Preporukom o koordiniranom pristupu slobodnom kretanju tijekom pandemije, koju su donijele sve države članice EU-a, obje vrste testova trebale bi se prihvaćati za potrebe putovanja.

Kako se utvrđuje EU-ov zajednički popis antigenskih testova?

Odbor za zdravstvenu sigurnost u svibnju 2021. osnovao je tehničku radnu skupinu za dijagnostičke testove na COVID-19. U tehničkoj radnoj skupini okupljeni su stručnjaci iz država članica EU-a i Norveške te predstavnici Glavne uprave za zdravlje i sigurnost hrane, Zajedničkog istraživačkog centra i Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC).

Zadaća je te tehničke radne skupine prije svega preispitivanje prijedlogâ proizvođačâ i država članica EU-a za uvrštenje antigenskih testova za COVID-19 na EU-ov zajednički popis takvih testova. Tehnička radna skupina ocjenjuje te prijedloge na temelju kriterija utvrđenih u Preporuci Vijeća 2021/C 24/01 te na temelju dodatnih kriterija koje su stručnjaci dogovorili 21. rujna 2021. Tehnička radna skupina najprije je preispitala samo prijedloge za brze antigenske testove na COVID-19, ali od srpnja 2021. preispituje i prijedloge za laboratorijske antigenske testove na COVID-19. Ti se prijedlozi ocjenjuju na temelju istih kriterija kao i brzi antigenski testovi (kako je dogovoreno 21. rujna 2021.).

Zajednički popis EU-a uključuje antigenske testove s oznakom CE koji se upotrebljavaju i koji su validirani u barem jednoj državi članici EU-a. Uključuje samo one antigenske testove koje provodi zdravstveno ili osposobljeno osoblje, a ne antigenske testove za samotestiranje na COVID-19. Ako stručnjaci iz tehničke radne skupine smatraju da je potrebno ažurirati EU-ov zajednički popis, podnose prijedlog Odboru za zdravstvenu sigurnost radi usuglašavanja. Tehnička radna skupina stoga je uspostavila strukturiran, dosljedan i brz postupak za procjenu kliničke učinkovitosti antigenskih testova koji su validirani u okviru neovisnih evaluacijskih studija te se EU-ov zajednički popis ažurira najmanje jednom mjesečno.

Ovdje možete pronaći više informacija o tehničkoj radnoj skupini i zajedničkom popisu EU-a.

Zašto nisu uključena samotestiranja?

Samotestiranja se ne provode u kontroliranim uvjetima i stoga nisu dovoljno pouzdana.

4. Izdavanje EU digitalnih COVID potvrda (nakon preboljenja)

Mogu li dobiti potvrdu o preboljenju na temelju testa na protutijela?

Ne.

Prema zakonodavstvu EU-a o EU digitalnoj COVID potvrdi potvrde o preboljenju (u kojima se navodi da je osoba preboljela COVID-19) mogu se izdavati samo na temelju testova kojima se utvrđuje da je osoba u trenutku testiranja zaražena bolešću COVID-19.

S obzirom na aktualne znanstvene informacije potvrde o preboljenju ne mogu se izdavati na temelju testova na antitijela. Štoviše, detekcija i kvantifikacija protutijela ne mogu se upotrebljavati kao izravna indikacija zaštitnog imuniteta, a na razini EU-a ne postoji sustavno ocjenjivanje i uspoređivanje različitih testova na protutijela.

Iako pozitivan rezultat testa na protutijela može biti dokaz prethodne infekcije, ne može pokazati razdoblje infekcije, zbog čega je nemoguće odrediti razdoblje valjanosti potvrde o preboljenju.

Čak i ako testovi na protutijela pokazuju naznake imunološke reakcije, nije poznato je li zaštita koju pružaju protutijela dovoljna i koliko traje. Moguće je da brzo nakon pozitivnog testa na protutijela njihova detekcija postane nemoguća.

I dalje nije poznato mogu li protutijela otkrivena komercijalnim testovima koji se trenutačno upotrebljavaju spriječiti zarazu novim varijantama virusa SARS-CoV-2. Postoji velik broj različitih testova na protutijela, ali vrlo je teško uspoređivati njihove rezultate.

Ako ste preboljeli COVID-19, ali se niste podvrgnuli PCR ili antigenskom testu dok ste bili zaraženi, svejedno možete putovati. Ako zemlja odredišta od vas zahtijeva EU digitalnu COVID potvrdu kako se po dolasku ne biste morali samoizolirati niti testirati, možete predočiti potvrdu o cijepljenju ili negativnom rezultatu testa.

Mogu li dobiti potvrdu o preboljenju nakon dijagnoze antigenskim testom?

Da.

Komisija je 22. veljače donijela delegirani akt kojim se državama članicama EU-a omogućuje da izdaju potvrde o preboljenju na temelju visokokvalitetnih brzih antigenskih testova. Osim toga, produljenjem zakonodavstva EU-a o digitalnoj COVID potvrdi mogu se upotrijebiti i laboratorijski antigenski testovi kao osnova za izdavanje potvrde o preboljenju.

Kako bi se osigurala točnost rezultata, antigenski test koji se upotrebljava mora biti naveden na EU-ovu zajedničkom popisu antigenskih testova na COVID-19 i testiranje mora provesti zdravstveni djelatnik ili stručno osoblje.

Međutim, države članice nemaju obvezu izdavanja potvrda o preboljenju na temelju antigenskih testova. Na primjer, ako imaju dovoljno kapaciteta za testiranje, države članice EU-a mogu nastaviti izdavati potvrde o preboljenju isključivo na temelju PCR testova. U svakom slučaju, države članice EU-a trebale bi osigurati da građani mogu dobiti potvrde o preboljenju (ili tako da im osiguraju pristup PCR testovima, ili tako da izdaju potvrde na temelju antigenskih testova).

5. Izdavanje EU digitalnih COVID potvrda (na temelju primarnog cijepljenja)

Koja su cjepiva prihvaćena? Što ako ste cijepljeni cjepivom protiv bolesti COVID-19 koje EU još nije odobrio?

Nema veze je li cjepivo koje ste primili odobreno na razini EU-a ili u jednoj državi članici EU-a – i u jednom i u drugom slučaju trebali biste dobiti EU digitalnu COVID potvrdu ako ispunjavate uvjete.

Države članice EU-a u koje otputujete dužne su prihvatiti potvrde o cijepljenju za cjepiva odobrena na razini EU-a, što su trenutačno cjepiva sljedećih poduzeća:

Neke države članice EU-a mogu odlučiti i ukinuti ograničenja putovanja za nositelje potvrde izdane na temelju drugih cjepiva, npr. cjepiva koja su upotrijebljena u izvanrednoj situaciji ili koja su uvrštena na popis SZO-a za upotrebu u izvanrednim situacijama.

U ovoj su tablici navedene informacije o cjepivima koja se primjenjuju u cijelom svijetu i nisu odobrena u EU-u te informacije o tome jesu li ta cjepiva prihvaćena u državama članicama EU-a za ukidanje ograničenja putovanja.

Zbog toga se prihvaćanje cjepiva bez odobrenja EU-a za stavljanje u promet razlikuje među zemljama – za konačan odgovor obratite se nacionalnim tijelima.

Može li se EU digitalna COVID potvrda izdati već nakon prve doze cjepiva?

Da.

Ako program cijepljenja neke države članice EU-a zahtijeva dvije doze, prva je potvrda o cijepljenju označena s „1/2”, a druga s „2/2”. Kao dokaz da je osoba potpuno cijepljena primarnom serijom cjepiva prihvaća se samo potvrda označena s „2/2”.  

Preboljeli ste COVID-19 i vaša država članica EU-a odlučila vam je ponuditi samo jednu dozu cjepiva za koje su predviđene dvije doze. Možete li dobiti EU digitalnu COVID potvrdu?

Svaka država članica EU-a zasebno odlučuje o tome hoće li osobe koje su preboljele COVID-19 primiti samo jednu dozu cjepiva za koje su predviđene dvije doze (osobe koje su preboljele COVID-19 prije ili nakon prve cjepiva za koje su predviđene dvije doze).

Ako to odluče, na potvrdi o cijepljenju trebalo bi navesti da se cijepljenje smatra potpunim nakon primjene jedne doze. Na potvrdi o cijepljenju to je označeno s „1/1”.

Neke države članice EU-a osobama koje su preboljele COVID-19 daju obje doze cjepiva za koje su predviđene dvije doze. U tom će slučaju njihove potvrde biti iste kao i za osobe koje nisu preboljele COVID-19.

U Preporuci Vijeća o slobodnom kretanju tijekom pandemije navodi se da bi se EU digitalne COVID potvrde osoba koje su primile samo jednu dozu cjepiva za koje su predviđene dvije doze nakon što su preboljeli COVID-19 (u skladu sa strategijom cijepljenja države članice cijepljenja) trebale prihvaćati za potrebe putovanja.

Mogu li dobiti EU digitalnu COVID potvrdu nakon cijepljenja prvom dozom u jednoj državi članici EU-a i drugom dozom u drugoj državi članici?

Potvrde o cijepljenju izdaje država članica u kojoj je provedeno cijepljenje.

Za cjepiva s dvije doze koja primite u dvije različite države članice EU-a:

 • prva država članica EU-a mora izdati EU digitalnu COVID potvrdu na kojoj je navedena prva doza
 • druga država članica EU-a mora izdati EU digitalnu COVID potvrdu na kojoj je navedena druga doza (potvrda će imati oznaku „2/2”).

Kako biste dobili potvrdu za drugu dozu, morat ćete nadležnim tijelima te druge države članice dostaviti informacije o prvoj dozi koju ste primili u drugoj državi članici EU-a. Za to bi trebalo biti dovoljno predočiti EU digitalnu COVID potvrdu.

Ako u potvrdi koju ste primili postoji pogreška, obratite se nacionalnim tijelima koja su izdala neispravnu potvrdu kako biste je ispravili – u skladu sa zakonodavstvom EU-a o EU digitalnoj COVID potvrdi imate pravo dobiti novu, ispravljenu potvrdu.

Komisija kontinuirano surađuje s vladama država članica na pronalaženju rješenja za sve probleme koji se javljaju.

Mogu li dobiti digitalnu potvrdu EU-a o COVID-u nakon cijepljenja dvama različitim cjepivima?

Da.

Digitalna potvrda EU-a o COVID-u trebala bi se izdati svakoj cijepljenoj osobi.

U toj bi potvrdi trebao biti jasno naveden naziv primijenjenog cjepiva i broj doza. U prvoj potvrdi bit će naveden naziv prvog cjepiva koje ste primili, a u drugoj potvrdi bit će naveden naziv drugog cjepiva (ali ne i naziv prvog cjepiva).

Mogu li dobiti EU digitalnu COVID potvrdu na osnovi sudjelovanja u kliničkim ispitivanjima cjepiva protiv bolesti COVID-19?

Države članice EU-a mogu odlučiti izdavati EU digitalne COVID potvrde osobama koje sudjeluju u kliničkim ispitivanjima cjepiva protiv bolesti COVID-19, neovisno o tome jesu li primile kandidata za cjepivo protiv bolesti COVID-19 ili dozu koja se daje kontrolnoj skupini (kao na primjer placebo ili već odobreno cjepivo).

Države članice EU-a mogu odlučiti prihvatiti takve potvrde o cijepljenju, osim ako je razdoblje njihova prihvaćanja isteklo ili su opozvane nakon završetka kliničkog ispitivanja.

Razdoblje tijekom kojeg se takve potvrde o cijepljenju prihvaćaju može se razlikovati, ovisno o tome je li osoba cjepivo primila u okviru primarne serije cijepljenja ili kao pojačivač (engl. booster).

6. Izdavanje EU digitalnih COVID potvrda za dodatne doze

Nakon primarnog cijepljenja (1 ili 2 doze) prebolio/preboljela sam COVID-19, a moja je država članica EU-a odlučila da mi neće ponuditi dodatno cijepljenje. Hoću li moći dobiti EU digitalnu COVID potvrdu?

Neke države članice EU-a doista mogu preporučiti da se dodatna doza ne primi odmah nakon preboljenja, nego da se prvo pričeka.

U većini tih slučajeva, to će značiti da dotična osoba u međuvremenu može koristiti EU digitalnu COVID potvrdu kao dokaz o primarnom cijepljenju i/ili preboljenju dok ne primi dodatnu dozu.

Mogu li dobiti EU digitalnu COVID potvrdu nakon primarnog cijepljenja (1 ili 2 doze) u jednoj državi članici EU-a i primanja dodatne doze u drugoj državi članici EU-a?

Da. EU digitalnu COVID potvrdu trebali biste dobiti od države članice EU-a u kojoj ste cijepljeni.

U njoj se mora navesti „broj doza koje je primio nositelj potvrde”, a ne samo broj doza primljenih u toj državi članici.

Budući da se potvrda izdaje nakon primitka svake doze, u pravilu biste trebali imati EU digitalnu COVID potvrdu kao pouzdan dokaz primitka prethodnih doza.

Ako dođe do pogreške, obratite se nacionalnim tijelima koja su izdala neispravnu potvrdu. U skladu sa zakonodavstvom EU-a o digitalnoj COVID potvrdi imate pravo na novu, ispravljenu potvrdu.

Ako imate poteškoća pri dobivanju EU digitalne COVID potvrde, obratite se nacionalnim tijelima u državi članici čiji ste državljanin ili u kojoj boravite.

Komisija kontinuirano surađuje s vladama država članica na pronalaženju rješenja za sve probleme koji se javljaju.

Što ako dobijem dodatnu dozu cjepiva koje je odobreno u EU-u nakon primarnog cijepljenja cjepivom koje EU još nije odobrio?

Ako primite cjepivo protiv bolesti COVID-19 odobreno na razini EU-a kao dodatnu dozu, bez obzira na vrstu prethodno primljenog cjepiva sve države članice EU-a moraju prihvatiti vašu potvrdu za potrebe putovanja.

Postoji li „razdoblje čekanja” od 14 dana prije nego što se cijepljenje dodatnom dozom počne priznavati?

Ne – EU digitalne COVID potvrde izdane za dodatne doze priznaju se odmah, bez razdoblja čekanja od 14 dana.

To je navedeno u Preporuci Vijeća o slobodnom kretanju tijekom pandemije.

Zašto u nekim potvrdama o primljenoj dodatnoj dozi stoji „3/3”, a u drugima „2/1”?

Komisija je 21. prosinca 2021. prilagodila pravila za evidentiranje primljenih doza u potvrdama.

To je bilo potrebno kako bi se osiguralo da se potvrde o primarnom cijepljenju uvijek mogu razlikovati od potvrda izdanih nakon primanja dodatne doze.

Od 1. veljače 2022. u EU digitalnoj COVID potvrdi dodatne doze navode se na sljedeći način:

 • 3/3 za dodatnu dozu nakon primarnog cijepljenja od dvije doze
 • 2/1 za dodatnu dozu nakon primarnog cijepljenja cjepivom za koje je predviđena samo jedna doza, ili nakon primanja jedne doze cjepiva za koje su predviđene dvije doze i preboljenja (ako je to pristup koji primjenjuje država članica EU-a koja provodi cijepljenje).

7. Kako dobiti EU digitalnu COVID potvrdu ako ste se cijepili izvan EU-a

Mogu li dobiti potvrdu o cijepljenju za cjepivo primljeno izvan EU-a?

Za to postoje dva rješenja.

 1.  „Razmjena potvrda”

To se primjenjuje samo na:

 • građane EU-a i članove njihovih obitelji
 • državljane trećih zemalja s dugotrajnim boravištem ili posjetiteljima koji zakonito borave u EU-u.

Ako ste cijepljeni u zemlji koja nije članica EU-a cjepivom koje se upotrebljava u EU-u, možete dobiti EU digitalnu COVID potvrdu ako se obratite tijelima u svojoj državi članici državljanstva ili boravišta i dostavite pouzdan dokaz o cijepljenju.

Države članice EU-a nisu dužne pružiti tu mogućnost, pa savjetujemo da se obratite tijelima svoje države članice i provjerite je li razmjena moguća i kako postupiti.

 1. „Odluka o jednakovrijednosti”

U EU-u se priznaju COVID potvrde iz nekih trećih zemalja i područja. Potvrde koje su izdale te zemlje moraju se izravno priznavati pod istim uvjetima kao EU digitalne COVID potvrde.

To je zato što je Europska komisija donijela „odluku o jednakovrijednosti” za ondje izdane potvrde.

Koje zemlje izvan EU-a izdaju COVID potvrde koje se smatraju jednakovrijednima EU digitalnim COVID potvrdama?

Komisija je objavila popis trećih zemalja i područja koje su povezane sa sustavom EU digitalnih COVID potvrda.

COVID potvrde koje se izdaju u tim zemalja prihvaćaju se u EU-u pod istim uvjetima kao i EU digitalna COVID potvrda.

Te su zemlje isto tako pristale prihvaćati EU digitalne COVID potvrde.

Vrijedi li EU digitalna COVID potvrda i za putovanja izvan EU-a?

Svrha EU digitalne COVID potvrde je olakšati putovanja unutar EU-a tijekom pandemije bolesti COVID-19.

Komisija je donijela više odluka o jednakovrijednosti na temelju kojih se COVID potvrde iz određenih zemalja izvan EU-a prihvaćaju u EU-u pod istim uvjetima kao i EU digitalne COVID potvrde. Te su zemlje istodobno pristale prihvatiti EU digitalne COVID potvrde za putovanja na svoja državna područja.

Ako putujete u zemlju izvan EU-a, savjetujemo vam da provjerite točne uvjete koji vrijede za putovanje i ulazak na njezino državno područje.

Cijepljeni ste u zemlji izvan EU-a cjepivom odobrenim u toj zemlji. Hoće li vaša potvrda biti valjana u EU-u?

Za sljedeće dvije skupine ljudi vrijede ista pravila kao i za osobe cijepljene u EU-u:

 • osobe cijepljene u zemlji koja nije članica EU-a koje su dobile EU digitalnu COVID potvrdu putem „razmjene potvrda” (vidjeti prethodno navedeno) 
 • osobe koje su dobile potvrdu od zemlje izvan EU-a koja se smatra jednakovrijednom EU digitalnoj COVID potvrdi.

Države članice EU-a moraju prihvaćati potvrde o cijepljenju cjepivima koja su odobrena za stavljanje u promet u EU-u. Povrh toga mogu odlučiti prihvaćati i potvrde o cijepljenju drugim cjepivima.

Komisija i vlade EU-a kontinuirano ispituju cjepiva koja se upotrebljavaju izvan EU-a kako bi utvrdile odgovaraju li cjepivima odobrenima u EU-u. 

U ovoj su tablici navedene informacije o cjepivima koja se primjenjuju u cijelom svijetu i nisu odobrena u EU-u te informacije o tome jesu li ta cjepiva prihvaćena u državama članicama EU-a za ukidanje ograničenja putovanja, pod uvjetom da su navedena u EU digitalnoj COVID potvrdi ili jednakovrijednoj potvrdi koju je izdala zemlja izvan EU-a. Na popisu se nalaze i cjepiva koja je AstraZeneca podlicencirala drugim poduzećima, a koja bi prihvatilo nekoliko zemalja EU-a.

Što ako se cijepim u zemlji koja nije članica EU-a i dobijem dodatnu dozu u EU-u?

Ako primite dodatnu dozu u državi članici EU-a nakon što ste prethodno cijepljeni u zemlji koja nije članica EU-a, država članica EU-a može vam izdati potvrdu o cijepljenju ako možete dostaviti sve potrebne informacije kojima se pouzdano dokazuje vaše primarno cijepljenje (1 ili 2 doze) izvan EU-a.

U tom bi kontekstu potvrda o cijepljenju protiv bolesti COVID-19 izvan EU-a koja je priznata kao jednakovrijedna EU digitalnoj COVID potvrdi bila dovoljan dokaz.

8. Valjanost EU digitalne COVID potvrde

Postoji li minimalno ili maksimalno razdoblje valjanosti potvrda?

Za potrebe putovanja unutar EU-a vaša potvrda o cijepljenju vrijedit će 9 mjeseci (točnije 270 dana) nakon primarnog cijepljenja (1 ili 2 doze).

To razdoblje prihvaćanja ograničeno je na osobe starije od 18 godina. Za osobe mlađe od 18 godina potvrde o primarnom cijepljenju od 6. travnja 2022. nemaju maksimalno razdoblje valjanosti.

Tim jasnim i ujednačenim razdobljem prihvaćanja potvrda o cijepljenju, koje je obvezujuće za sve države članice EU-a, jamči se koordinacija mjera za putovanja i građanima EU-a pruža jasnoća u pogledu načina na koji mogu ostvariti svoje pravo na slobodno putovanje u EU-u.

Potvrde izdane za dodatne doze nemaju maksimalno razdoblje valjanosti. Međutim, Komisija prati jesu li potrebne prilagodbe na temelju novih znanstvenih dokaza.

Potvrde o preboljenju istječu najkasnije 180 dana nakon pozitivnog rezultata testa.

U potvrdama na temelju testiranja ne navodi se datum isteka valjanosti. Države članice EU-a mogu utvrditi vlastita pravila o tome. U Preporuci Vijeća o slobodnom kretanju tijekom pandemije složile su se o sljedećem:

 • rezultati PCR/NAAT testova trebali bi se prihvaćati ako su dobiveni najviše 72 sata prije dolaska
 • rezultati antigenskih testova trebali bi se prihvaćati ako su dobiveni najviše 24 sata prije dolaska.

Međutim, ta preporuka nije obvezujuća. Konačnu odluku o valjanosti potvrde donose države članice EU-a.

Zašto je Europska komisija uvela maksimalno razdoblje valjanosti potvrda o cijepljenju?

U izvornom zakonodavnom aktu EU-a o EU digitalnoj COVID potvrdi nije predviđeno razdoblje valjanosti potvrda o cijepljenju. U trenutku donošenja tih pravila nije bilo dovoljno znanstvenih dokaza kojima bi se to potkrijepilo.

Kako bi se izbjegli različiti pristupi među državama članicama EU-a u pogledu valjanosti potvrda o cijepljenju i uzeli u obzir znanstveni dokazi da zaštita tijekom vremena slabi, Komisija je donijela obvezujuće standardno razdoblje prihvaćanja od 270 dana (oko 9 mjeseci) za potvrde o cijepljenju u kojima se navodi da je nositelj dovršio primarno cijepljenje (1 ili 2 doze) za potrebe putovanja unutar EU-a.

Što je s valjanošću potvrda o cijepljenju osoba mlađih od 18 godina? Ne bi li trebali primiti dodatnu dozu?

Za potrebe putovanja unutar EU-a potvrde o cijepljenju vrijede 9 mjeseci (točnije 270 dana) nakon primarnog cijepljenja (1 ili 2 doze).

Međutim, od 6. travnja 2022. to se pravilo ne odnosi na osobe mlađe od 18 godina. Njihove potvrde o primarnom cijepljenju nemaju maksimalno razdoblje valjanosti. Tijekom putovanja osobe mlađe od 18 godina mogu i dalje upotrebljavati potvrdu primljenu nakon primarne serije cijepljenja.

Države članice same odlučuju hoće li i kada ponuditi dodatne doze za tu dobnu skupinu.

Zašto u EU-u još uvijek postoje različita razdoblja valjanosti potvrda o cijepljenju?

Pravom EU-a o EU digitalnoj COVID potvrdi nastoji se olakšati putovanja unutar EU-a tijekom pandemije bolesti COVID-19.

Međutim, odluke o valjanosti COVID-19 potvrda za uporabu u vlastitoj zemlji, kao što je pristup restoranima, nisu obuhvaćene pravom EU-a. To su nacionalne javnozdravstvene odluke koje se temelje na nacionalnoj epidemiološkoj i društvenoj situaciji u svakoj zemlji.

Stoga obvezujuće razdoblje valjanosti utvrđeno na razini EU-a može obuhvaćati samo upotrebu potvrda za potrebe putovanja.

Kad je riječ o domaćoj upotrebi potvrda o cijepljenju, Komisija potiče države članice EU-a da usklade svoja pravila s valjanosti od 270 dana za putovanja kako putnici ne bi bili zbunjeni i kako bi pravila bila ujednačenija.

Kako funkcionira to razdoblje valjanosti u praksi?

Standardno razdoblje valjanosti primjenjuje se pri provjeri vaše potvrde. To znači da će aplikacije za provjeru odbiti vašu potvrdu ako u njoj stoji da je prošlo više od 270 dana od posljednje doze u vašoj seriji primarnog cijepljenja.

Na primjer, ako ste 15. studenoga 2021. primili drugu dozu cjepiva koje se daje u dvije doze, potvrda koju ste primili za tu drugu dozu prestat će se prihvaćati od 12. kolovoza 2022.

U EU digitalnoj COVID potvrdi dodatne doze navode se na sljedeći način:

 • 3/3 za dodatnu dozu nakon primarnog cijepljenja od dvije doze
 • 2/1 za dodatnu dozu primljenu: (a) nakon primarnog cijepljenja cjepivom za koje je predviđena samo jedna doza; ili (b) nakon primanja jedne doze cjepiva za koje su predviđene dvije doze i preboljenja (ako je to pristup koji primjenjuje država članica EU-a koja provodi cijepljenje).

Što ako dobijem dodatnu dozu nakon više od 270 dana nakon primarnog cijepljenja? Hoće li mi se ukinuti EU digitalna COVID potvrda?

Nakon isteka 270 dana vaša potvrda o završenoj seriji primarnog cijepljenja više neće biti valjana za putovanje.

Međutim, ako nakon tih 270 dana primite dodatnu dozu, to će i dalje biti navedeno kao dodatna doza u vašoj EU digitalnoj COVID potvrdi. Vaša nova potvrda bit će valjana odmah i neće imati razdoblje valjanosti za putovanje.

9. Korištenje EU digitalnih COVID potvrda

Kako funkcionira EU digitalna COVID potvrda u EU-u?

EU digitalna COVID potvrda sadržava QR kod s digitalnim potpisom radi zaštite od krivotvorenja. Pri provjeri potvrde skenira se QR kod i provjerava se potpis.

Svako tijelo izdavatelj (npr. bolnica, centar za testiranje, zdravstveno tijelo) ima svoj ključ za digitalni potpis. Svi ti ključevi pohranjeni su u sigurnoj bazi podataka u svakoj zemlji.

Europska komisija upravlja središnjim pristupnikom putem kojeg se mogu provjeriti svi potpisi na potvrdama u cijelom EU-u. Osobni podaci nositelja potvrde ne prolaze kroz pristupnik jer to nije nužno za provjeru digitalnog potpisa.

Moraju li države članice EU-a primiti svakoga tko putuje s PCR testom ili antigenskim testom?

Države članice EU-a pristale su prihvaćati i PCR testove i antigenske testove. Međutim, riječ je o političkom dogovoru koji nije pravno obvezujući. Stoga preporučujemo da na službenim internetskim stranicama države članice EU-a u koju putujete provjerite koje se vrste testova prihvaćaju i pod kojim uvjetima.

Zašto se u nekim slučajevima ipak moram testirati na COVID-19 ili proći karantenu premda imam EU digitalnu COVID potvrdu izdanu na temelju preboljenja ili cijepljenja?

Ako države članice EU-a ukinu određena ograničenja slobodnog kretanja za osobe koje posjeduju dokaz o cijepljenju, testiranju ili preboljenju, EU digitalna COVID potvrda omogućuje vam da iskoristite ta izuzeća.

U načelu države članice EU-a ne bi trebale nametati dodatna ograničenja putovanja nositeljima EU digitalne COVID potvrde, osim ako su ona nediskriminirajuća, nužna i razmjerna radi zaštite javnog zdravlja te u skladu s načelom opreznosti.

Osim toga, u Preporuci Vijeća o slobodnom kretanju tijekom pandemije navodi se da putnici u EU-u koji imaju valjanu EU digitalnu COVID potvrdu ne bi trebali podlijegati dodatnim ograničenjima kao što su dodatna testiranja, osim u iznimnim situacijama.

Međutim, u skladu s mehanizmom „hitnog kočenja”, ako zbog neke nove varijante virusa SARS-CoV-2 nastane izvanredna situacija, države članice EU-a mogu uvesti ograničenja (obaveznu karantenu, samoizolaciju, testiranje itd.) čak i za nositelje EU digitalne COVID potvrde.

Komisija je u stalnom kontaktu s državama članicama EU-a kako bi im pomogla uskladiti nacionalne mjere za putovanja s pravom EU-a i osigurati da sva dodatna ograničenja putovanja budu u skladu s načelima proporcionalnosti i nediskriminacije.

Gdje mogu pronaći više informacija o ograničenjima putovanja?

Informacije su dostupne na stranicama Re-open EU.

Što ako predočim EU digitalnu COVID potvrdu o cijepljenju, ali i dalje imam problem sa zračnim prijevoznikom?

Općenito, prema propisima EU-a o pravima putnika u zračnom prometu, ako se na vrijeme prijavite za let, ali vam je uskraćen ukrcaj protiv vaše volje, imate pravo na odštetu, povrat novca ili preusmjeravanje i pomoć.

Međutim, zračni prijevoznici nisu obvezni osigurati kompenzacijske mjere ako vam uskrate ukrcaj iz opravdanih razloga povezanih sa zdravljem, sigurnošću ili zaštitom ili neodgovarajućim putnim ispravama.

Više informacija o pravima putnika u zračnom prijevozu i ostvarivanju tih prava možete pronaći na internetskoj stranici Vaša Europa.

Što ako naiđem na poteškoće u zračnom prometu, na primjer zbog nejasnoća u pogledu načina na koji se provjerava EU digitalna COVID potvrda i tko je provjerava, ili zbog udvostručenih provjera?

Države članice EU-a odlučuju hoće li i kako provjeriti EU digitalnu COVID potvrdu.

Kako bi olakšala taj postupak, Komisija je objavila smjernice i preporuke za države članice.

Njima se među ostalim potiče države članice da potvrde provjeravaju samo jednom i po mogućnosti samo tijekom internetske prijave na let prije odlaska kako bi se izbjegle gužve i dugi redovi u zračnim lukama.

10. Zaštita osobnih podataka

Kako se štite vaši osobni podaci?

EU digitalna COVID potvrda osmišljena je kako bi se osigurala vrlo visoka razina zaštite podataka.

 • Upotrebljava decentralizirani sustav koji ne zahtijeva središnju bazu podataka EU-a s osobnim podacima o svim izdanim potvrdama ni bilo kakvu razmjenu osobnih podataka među tijelima.
 • Osobe koje provode provjeru (npr. prilikom ukrcavanja na let) nakon provjere ne smiju čuvati podatke kojima su pristupili.
 • Izdavatelj (npr. centar za cijepljenje) ne smije čuvati podatke dulje nego što je to potrebno za njihovu svrhu i ni u kojem slučaju dulje od razdoblja za koje se potvrde mogu koristiti za ostvarivanje prava na putovanje.
 • Sustav zahtijeva samo ograničenu količinu osobnih podataka. Na primjer, popis kategorija podataka kraći je od popisa u „žutoj knjižici” Svjetske zdravstvene organizacije (koju neke države članice EU-a upotrebljavaju za dokumentiranje cijepljenja).
 • U smjernicama o tehničkim specifikacijama propisuje se da se na sučelju za provjeru mora prikazati što manje informacija:

  – u slučaju uspješne provjere, informacije bi trebale biti ograničene na naznaku da je potvrda uspješno provjerena i samo najnužnije osobne podatke koji je povezuju s nositeljem

  – ako provjera ne uspije, sučelje bi trebalo prikazati samo razlog neuspjeha i koji su točno uzroci neuspjele provjere.

11. Interoperabilnost – unutar i izvan EU-a

Je li EU digitalna COVID potvrda kompatibilna s drugim sustavima razvijenima na međunarodnoj razini?

Specifikacije EU digitalne COVID potvrde otvorene su i dostupne javnosti. Komisija surađuje s međunarodnim organizacijama i forumima u cijelom svijetu, među ostalim sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom i Međunarodnom organizacijom civilnog zrakoplovstva (ICAO), kako bi osigurala redovitu razmjenu informacija o interoperabilnosti specifikacija u digitalnim tehnologijama za dokumentiranje statusa cijepljenja.

Zakonodavstvom EU-a o EU digitalnoj COVID potvrdi Komisiji se omogućuje da donese odluke o priznavanju potvrda koje su zemlje izvan EU-a izdale građanima EU-a i članovima njihovih obitelji ako te potvrde ispunjavaju standarde i specifikacije EU digitalne COVID potvrde i ako su interoperabilne s EU-ovim okvirom pouzdanosti.

Ovdje je dostupan popis zemalja izvan EU-a koje su već povezane sa sustavom EU digitalnih COVID potvrda.

12. Državljani trećih zemalja koji putuju u EU

Može li EU digitalna COVID potvrda olakšati putovanje u EU iz zemalja izvan EU-a?

EU digitalna COVID potvrda je referenca za procjenu valjanosti potvrda o cijepljenju izdanih izvan EU-a.

Ako Komisija smatra da neka zemlja izvan EU-a izdaje potvrde u skladu sa standardima i sustavima koji su interoperabilni s EU-ovim sustavom, može odlučiti da se potvrde iz te zemlje prihvaćaju pod istim uvjetima kao i EU digitalne COVID potvrde.

Općenito, cilj je Preporuke Vijeća 2020/912 olakšati trenutačna ograničenja neobveznih putovanja u EU uzimajući u obzir napredak kampanja cijepljenja i razvoj epidemiološke situacije u svijetu. EU digitalna COVID potvrda ili jednakovrijedne potvrde koje izdaju treće zemlje mogu se upotrebljavati kao dokaz o cijepljenju ili testiranju te kao jedini dokaz o preboljenju za potrebe neobveznih putovanja u EU.

13. Nacionalna upotreba COVID-19 potvrda

Može li se za građane uvesti obvezno predočenje COVID potvrde za pristup događanjima ili određenim lokacijama, npr. kinima, radnom mjestu itd.?

Zakonodavstvom EU-a o EU digitalnoj COVID potvrdi obuhvaćena je samo njezina upotreba za putovanja u EU-u tijekom pandemije bolesti COVID-19.

Odluke o upotrebi EU digitalnih COVID potvrda u domaće svrhe, kao što je pristup restoranima, kulturnim događanjima ili radnom mjestu, donose države članice EU-a na nacionalnoj razini. Zakonodavstvom EU-a ne propisuju se niti zabranjuju te vrste upotrebe EU digitalne COVID potvrde.

Države članice same odlučuju koje mjere zaštite zdravlja smatraju najprikladnijima u takvim kontekstima. Ako država članica upotrebljava EU digitalne COVID potvrde u te svrhe, za to mora pružiti pravnu osnovu u nacionalnom pravu. Ta upotreba mora biti u skladu sa zaštitom podataka i drugim zahtjevima. O tome jesu li takve mjere zdravstvene zaštite usklađene s nacionalnim pravom odlučuju nacionalni sudovi.

Ako je država članica EU-a uvela nacionalni sustav COVID potvrda za pristup događanjima i lokacijama, trebala bi osigurati da za te potrebe vrijede i EU digitalne COVID potvrde. Time se osigurava da putnici koji odlaze u drugu državu članicu EU-a ne moraju dobiti dodatnu COVID potvrdu za tu zemlju za ulazak u hotele, restorane itd., nego mogu upotrebljavati EU digitalnu COVID potvrdu.

Ako imate pitanja ili konkretna stajališta o upotrebi EU digitalne COVID potvrde za navedene dodatne situacije, možete se obratiti nacionalnim tijelima u državi članici čije državljanstvo imate ili u kojoj boravite ili svojem izabranom predstavniku na nacionalnoj ili regionalnoj razini.

Mogu li postojati različita pravila o prihvaćanju COVID potvrde za domaće potrebe u usporedbi s prihvaćanjem EU digitalne COVID potvrde za putovanje?

Iako su uvjeti za prihvaćanje EU digitalnih COVID potvrda regulirani na razini EU-a u skladu sa zakonodavstvom EU-a o EU digitalnoj COVID potvrdi, uvjeti prihvaćanja za domaće potrebe nisu obuhvaćeni tim zakonodavstvom. O tome odlučuju države članice.

Za domaće potrebe države članice mogu odlučiti, na primjer, prihvatiti samo određene vrste EU digitalnih COVID potvrda ili primjenjivati kraća razdoblja valjanosti od onih dogovorenih na razini EU-a za potrebe putovanja.

Tko može odlučiti uvesti obvezno cijepljenje, posebno za određene profesionalne skupine kao što su zdravstveni radnici, Komisija ili države članice EU-a?

Države članice EU-a odgovorne su za donošenje zakona o cijepljenju, među ostalim o tome treba li ono biti obvezno ili ne.

To je u njihovoj posebnoj nadležnosti za politike i programe cijepljenja (na temelju nacionalne epidemiološke i socijalne situacije), što je dio njihove opće odgovornosti za definiranje zdravstvene politike te organizaciju i pružanje zdravstvenih usluga i zdravstvene zaštite.

Ako imate pitanja o nacionalnim politikama u tom pogledu, trebali biste se obratiti nadležnim nacionalnim tijelima.

U tom kontekstu napominjemo da Rezolucija 2361/2021 Parlamentarne skupštine Vijeća Europe „Cjepiva protiv bolesti COVID-19: etička, pravna i praktična pitanja” nije dio prava EU-a (Vijeće Europe nije institucija Europske unije).

Kako se poštuju temeljna prava kad je riječ o domaćoj upotrebi COVID potvrda?

Prema ugovorima na kojima je utemeljena Europska unija, Europska komisija nema opće ovlasti za izravno djelovanje u državama članicama EU-a u području temeljnih prava. To može činiti samo kada je riječ o pitanju povezanom s pravom EU-a.

Povelja EU-a o temeljnim pravima ne primjenjuje se na svaku situaciju navodnog kršenja temeljnih prava. U skladu s člankom 51. stavkom 1. Povelja se primjenjuje na države članice EU-a samo kada one provode pravo EU-a.

Budući da je upotreba COVID potvrda za domaće potrebe u isključivoj nadležnosti država članica EU-a, Povelja EU-a o temeljnim pravima nije primjenjiva.

Doznajte više o Povelji i tome kad se primjenjuje.

Države članice EU-a dužne su osigurati djelotvorno poštovanje i zaštitu ljudskih prava u skladu s nacionalnim zakonodavstvom i međunarodnim obvezama u pogledu ljudskih prava.

14. Najnovije informacije o koordinaciji mjera povezanih s bolešću COVID-19 kojima se ograničava putovanje u EU-u

O čemu je riječ u Preporuci Vijeća (EU) 2022/107 o koordinaciji ograničenja putovanja?

Kako bi ograničile širenje bolesti COVID-19 države članice EU-a donijele su različite mjere. Neke od tih mjera, npr. obvezna karantena ili test na koronavirus, utjecale su na pravo građana na slobodno putovanje unutar Europske unije.

Te su mjere namijenjene zaštiti zdravlja i dobrobiti građana, ali teško pogađaju gospodarstvo i ugrožavaju prava građana.

Stoga nam je potreban dobro koordiniran, predvidljiv i transparentan pristup. To je važno i za milijune građana koji ovise o svakodnevnim prekograničnim putovanjima.

U tu su svrhu države članice EU-a u listopadu 2020. donijele Preporuku Vijeća o koordiniranom pristupu ograničavanju slobodnog kretanja u EU-u.

U Preporuci je utvrđen koordinirani pristup u sljedećim ključnim područjima:

 • primjena zajedničkih kriterija pri odlučivanju o uvođenju ograničenja slobodnog kretanja
 • mapiranje rizika od prijenosa bolesti COVID-19 na temelju dogovorenih boja, koje objavljuje Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC)
 • koordinirani pristup mjerama, ako postoje, koje bi se mogle primijeniti na osobe koje putuju između različitih područja.

Ta je preporuka otad više puta ažurirana, a 25. siječnja 2022. zamijenjena je Preporukom Vijeća 2022/107 o uvođenju primjene mjera na osobnoj razini.

Što su glavne promjene uvedene najnovijim ažuriranjem Preporuke Vijeća?

 • Primjena na osobnoj razini – osoba koja ima valjanu EU digitalnu COVID potvrdu u načelu ne bi trebala podlijegati dodatnim ograničenjima, kao što su testovi ili karantena, bez obzira na mjesto polaska u EU-u.
  U Preporuci se utvrđuje što znači „valjano”, npr. tako što se upućuje na obvezujuće razdoblje prihvaćanja od 270 dana za primarno cijepljenje.
 • Karta EU-a s bojama semafora prilagođena je – sad prikazuje broj novih slučajeva i stopu procijepljenosti regija. Ta karta sada služi uglavnom u informativne svrhe, ali i za koordinaciju mjera za područja s posebno velikim brojem slučajeva zaraze („tamnocrvena”).
 • Oslobođenja od određenih mjera za putovanja primjenjuju se na dnevne migrante, djecu mlađu od 12 godina i osobe koje putuju iz nužnih razloga.
 • Pojednostavnjeni postupak „hitnog kočenja” – država članica EU-a obavješćuje Komisiju i Vijeće i održava se okrugli stol u okviru mehanizma Vijeća za integrirani politički odgovor na krizu (IPCR).

Gdje mogu pronaći informacije o zahtjevima svake zemlje u vezi s putovanjem?

Na portalu Re-open EU možete pronaći informacije koje Komisija prikuplja o različitim mjerama na snazi u državama članicama EU-a.

Informacije se često ažuriraju i dostupne su na 24 jezika.

One bi vam trebale pomoći u planiranju putovanja u Europi.

Što je postupak „hitnog kočenja” i kada se može primijeniti?

Postupak „hitnog kočenja” namijenjen je omogućavanju koordiniranog odgovora:

 • na pojavu novih varijanti koronavirusa za koje je ocijenjeno da su „zabrinjavajuće” ili „od interesa”
 • na naglo pogoršanje epidemiološke situacije, posebno u područjima koja su već klasificirana kao „tamnocrvena”.

Taj postupak može pokrenuti država članica EU-a ili Komisija.

Na temelju toga sazvao bi se okrugli stol u okviru mehanizma Vijeća za integrirani politički odgovor na krizu, na kojem bi ta država članica ili Komisija objasnila zašto je postupak pokrenut.

Na okruglom stolu moglo bi se zaključiti da bi države članice trebale poduzeti određene koordinirane mjere, posebno kako bi se usporilo širenje nove varijante.

Na koje se zemlje Preporuka primjenjuje?

Preporuka se primjenjuje na sve države članice EU-a te na Island, Lihtenštajn i Norvešku.

Mogu li države članice EU-a odbiti ulazak putnicima iz druge države članice EU-a?

Države članice EU-a trebale bi uvijek prihvatiti svoje državljane i građane Unije te članove njihovih obitelji koji borave na njihovu državnom području.

Osim toga, države članice EU-a u načelu ne bi trebale odbiti ulazak drugim osobama koje putuju iz drugih država članica i trebale bi omogućiti brz tranzit preko svojih državnih područja.

Ti se uvjeti primjenjuju čak i ako nemate EU digitalnu COVID potvrdu.

Pri primjeni bilo kakvih ograničenja temeljnih prava moraju se poštovati opća načela prava Unije, osobito načela proporcionalnosti i nediskriminacije.

Sve poduzete mjere ne bi trebale nadilaziti ono što je nužno za očuvanje javnog zdravlja. Samo u iznimnim situacijama, kao što je krizna situacija zbog nove varijante koja izaziva zabrinutost, može biti opravdano zabraniti ulazak građanima EU-a koji nemaju boravište u dotičnoj državi članici EU-a.

Što ako (još) nemam EU digitalnu COVID potvrdu ili više nije valjana?

U Uredbi o EU digitalnoj COVID potvrdi navodi se da posjedovanje EU digitalne COVID potvrde ne može biti preduvjet za putovanje.

U Preporuci Vijeća o slobodnom kretanju tijekom pandemije navodi se da osobama koje nemaju EU digitalnu COVID potvrdu ne bi trebalo onemogućiti putovanje.

Međutim, od njih bi se moglo zahtijevati da se podvrgnu testiranju na COVID-19 prije ili nakon dolaska kako bi se smanjio rizik od uvezenih slučajeva zaraze. Od njih se može zahtijevati i da se podvrgnu karanteni/samoizolaciji ako dolaze iz posebno pogođenih (tamnocrvenih) područja.

Predviđaju li se Preporukom izuzeća za osobe koje putuju iz nužnih razloga ili druge skupine na koje posebno utječu ograničenja putovanja?

Neke kategorije putnika ne bi trebale imati obvezu posjedovanja EU digitalne COVID potvrde kako bi bile izuzete iz ograničenja putovanja:

 • radnici u prometnom sektoru ili pružatelji usluga prijevoza, uključujući vozače i posadu teretnih vozila
 • pacijenti koji putuju iz neophodnih zdravstvenih razloga
 • pomorci;
 • osobe koje žive u pograničnim područjima i svakodnevno ili često putuju preko granice radi posla, poslovanja, obrazovanja, obitelji, zdravstvene zaštite ili skrbi
 • djeca mlađa od 12 godina.

Osim toga, od radnika u prometnom sektoru i pružatelja usluga prijevoza ne bi trebalo zahtijevati testiranje ili karantenu kada putuju iz „tamnocrvenih” područja s obzirom na posljedice koje bi to imalo na jedinstveno tržište.

Čak i ako se pokrene postupak „hitnog kočenja”, od radnika u prometnom sektoru i pružatelja usluga prijevoza trebalo bi zahtijevati samo da se prema potrebi podvrgnu brzim antigenskim testovima.

Postoje li posebna pravila za djecu koja putuju unutar EU-a?

U Preporuci Vijeća o slobodnom kretanju tijekom pandemije navodi se:

 • da od djece mlađe od 12 godina ne bi trebalo zahtijevati da imaju EU digitalnu COVID potvrdu ni negativan test kad putuju iz područja koja nisu „tamnocrvena”
 • da bi djeca u dobi od 6 do 12 godina koja dolaze iz „tamnocrvenih” područja trebala imati EU digitalnu COVID potvrdu ili negativan test
 • da se djeca mlađa od 6 godina koja dolaze iz „tamnocrvenih” područja ne bi trebala podvrgavati karanteni/samoizolaciji ili testovima na COVID-19 povezanima s putovanjem.

Živim u pograničnom području i u svakodnevnom životu često trebam prelaziti granicu. Na koji se način to uzima u obzir?

Države članice EU-a dogovorile su se da od osoba koje žive u pograničnim područjima i svakodnevno ili često putuju preko granice radi posla, poslovanja, obrazovanja, obiteljskih razloga, zdravstvene zaštite ili skrbi ne bi trebalo zahtijevati da imaju valjanu EU digitalnu COVID potvrdu kako bi bile izuzete iz ograničenja putovanja.