1. Što je EU digitalna COVID potvrda?

Koji su glavni elementi EU digitalne COVID potvrde?

 • EU digitalna COVID potvrda obuhvaća tri vrste potvrda u vezi s bolešću COVID-19: potvrdu o cijepljenju, potvrdu o testiranju i potvrdu o preboljenju.

 • Potvrde se mogu izdavati i upotrebljavati u svim državama članicama EU-a kako bi se olakšalo slobodno kretanje tijekom pandemije bolesti COVID-19. Besplatno ih mogu dobiti svi građani EU-a i članovi njihovih obitelji te državljani trećih zemalja koji zakonito borave u državama članicama i imaju pravo putovati u druge države članice.

 • EU digitalna COVID potvrda sadržava samo minimalnu količinu informacija potrebnih za potvrđivanje i provjeru statusa nositelja u pogledu cijepljenja, testiranja ili preboljenja.

 • Cijepljenje nije preduvjet za putovanje. Svi građani EU-a, bez obzira na to jesu li cijepljeni ili nisu, imaju temeljno pravo na slobodno kretanje u EU-u.

Koje informacije sadržava EU digitalna COVID potvrda?

Informacije koje sadržava EU digitalna COVID potvrda ograničene su na ono što je potrebno za izdavanje tražene potvrde, kao što su ime, datum rođenja, izdavatelj potvrde i jedinstveni identifikator potvrde. Osim toga sadržavaju sljedeće informacije:

 • u potvrdi o cijepljenju: vrsta cjepiva i proizvođač, broj primljenih doza, datum cijepljenja;
 • u potvrdi o testiranju: vrsta testa, datum i vrijeme testiranja, mjesto testiranja i rezultat;
 • u potvrdi o preboljenju: datum pozitivnog rezultata testa, razdoblje valjanosti.

Koliko će se dugo koristiti EU digitalna COVID potvrda?

Uredba o EU digitalnoj COVID potvrdi primjenjuje se 12 mjeseci počevši od 1. srpnja 2021.
Komisija će Europskom parlamentu i Vijeću predstaviti izvješće o provedbi Uredbe tri mjeseca prije kraja njezine primjene. Komisija bi uz to izvješće mogla predložiti produljenje razdoblja primjene Uredbe uzimajući u obzir razvoj epidemiološke situacije.

2. Kako će EU digitalna COVID potvrda olakšati sigurno slobodno kretanje?

Kako će EU digitalna COVID potvrda olakšati sigurno slobodno kretanje?

Države članice neće nametati dodatna ograničenja putovanja nositeljima EU digitalne COVID potvrde, osim ako su ona nužna i razmjerna radi zaštite javnog zdravlja. U tom slučaju države članice moraju obavijestiti Komisiju i sve druge države članice i navesti razloge za takve nove mjere.

EU digitalna COVID potvrda služi kao dokaz o cijepljenju, testiranju i preboljenju i može se koristiti u svim državama članicama EU-a te zemljama EGP-a Islanda, Norveške, Lihtenštajna i Švicarske. Pri putovanju će svaki nositelj EU digitalne COVID potvrde imati ista prava kao građani države članice koju posjećuje koji su se cijepili, testirali ili su preboljeli COVID-19.

Vijeće je 14. lipnja 2021. na temelju prijedloga Komisije ažuriralo Preporuku o koordiniranom pristupu ograničavanju slobodnog kretanja u EU-u kako bi na najbolji način iskoristilo okvir EU digitalne COVID potvrde. Države članice složile su se da nositelji potvrda o cijepljenju i preboljenju koji putuju unutar EU-a u načelu ne bi trebali podlijegati dodatnim ograničenjima kao što su testiranje na infekciju virusom SARS-CoV-2 ili karantena. Osobe s valjanom potvrdom o testiranju koja je u skladu s EU digitalnom COVID potvrdom trebale bi biti izuzete i od eventualne obvezne karantene. Europska komisija prikuplja informacije o različitim mjerama koje su na snazi u državama članicama, među ostalim o zahtjevima za karantenu i testiranje za putnike, na internetskoj stranici Re-open EU. Informacije se često ažuriraju i dostupne su na 24 jezika. To bi vam trebalo pomoći u planiranju putovanja u Europi, uz istodobno očuvanje sigurnosti i zdravlja.

Kako se osigurava da se osobe koje nisu cijepljene ne diskriminiraju pri ostvarivanju prava na slobodno kretanje?

Radi poštovanja prava na slobodno kretanje u EU-u i nediskriminacije pojedinaca koji nisu cijepljeni, EU digitalna COVID potvrda obuhvaća potvrde o cijepljenju protiv COVID-a 19, potvrde o testiranju i potvrde o preboljenju bolesti COVID-19. Na taj će način EU digitalna COVID potvrda biti korisna za brojne ljude koji putuju.

Svrha EU digitalne COVID potvrde je olakšati slobodno kretanje u EU-u. Ona nije preduvjet za slobodno kretanje. EU digitalna COVID potvrda nije putna isprava. Osobe koje nisu cijepljene moraju moći ostvarivati svoja prava povezana sa slobodnim kretanjem jednako kao i osobe koje su cijepljene, ako je potrebno uz razmjerna ograničenja kao što su testiranje ili karantena/samoizolacija.

Tko može odlučiti uvesti obvezno cijepljenje, posebno za određene profesionalne skupine kao što su zdravstveni radnici, Komisija ili države članice?

Pandemija bolesti COVID-19 dosad je nezabilježena kriza s dalekosežnim posljedicama za javno zdravlje i sve vidove našeg života. Komisija i dalje blisko surađuje s državama članicama EU-a, uz potporu Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC). Međutim, pitanja javnog zdravlja u nadležnosti su država članica EU-a. Nacionalne vlade odlučuju o posebnim mjerama na temelju nacionalne epidemiološke i socijalne situacije svake zemlje,

posebno u pogledu odgovornosti za politike, programe i usluge cijepljenja. To se odnosi i na zakonodavstvo o cijepljenju, uključujući pitanje obveznog ili neobveznog cijepljenja. Sva pitanja u vezi s politikama država članica u tom pogledu treba uputiti nadležnim nacionalnim tijelima.

Važno je napomenuti da Rezolucija 2361/2021 Parlamentarne skupštine Vijeća Europe „Cjepiva protiv bolesti COVID-19: etička, pravna i praktična pitanja” nije instrument prava EU-a (Vijeće Europe nije institucija Europske unije). 

Kako Komisija podupire države članice u nastojanjima da testovi na COVID-19 postanu cjenovno pristupačniji?

Kako bi osigurala pristupačnost testova za sve građane, Komisija je državama članicama stavila na raspolaganje dodatnih 100 milijuna eura za testove koji ispunjavaju uvjete za izdavanje EU digitalne COVID potvrde, uz već izdvojenih 100 milijuna eura za nabavu više od 20 milijuna testova, koji su državama članicama dostavljeni u proljeće 2021. 

Međutim, važno je napomenuti da su odluke o određivanju cijena testova u nadležnosti država članica. Imate li pitanja ili konkretna stajališta o politici koju je donijela država članica čije državljanstvo imate ili u kojoj boravite, možete se obratiti nadležnim nacionalnim tijelima ili svojem predstavniku izabranom na nacionalnoj ili regionalnoj razini.

3. EU digitalna COVID potvrda

Od koga biste trebali dobiti EU digitalnu COVID potvrdu?

Potvrde o cijepljenju izdaje država članica u kojoj je provedeno cijepljenje. 

Potvrde o testiranju izdaje država članica u kojoj je provedeno testiranje.

Potvrdu o preboljenju izdaje država članica u kojoj boravi osoba koja je preboljela COVID-19.

Države članice trebaju osigurati da se potvrde mogu lako dobiti i pružiti potrebnu potporu kako bi se svim građanima omogućila jednaka dostupnost potvrda.

Ako imate poteškoća pri dobivanju EU digitalne COVID potvrde, obratite se nacionalnim tijelima u državi članici čiji ste građanin ili u kojoj boravite.

Koja su cjepiva prihvaćena? Što ako ste cijepljeni cjepivom protiv bolesti COVID-19 koje EU još nije odobrio?

Građani EU-a i članovi njihovih obitelji te osobe s dugotrajnim boravištem ili posjetitelji sa zakonitim boravkom trebali bi od države članice u kojoj su cijepljeni dobiti EU digitalne COVID potvrde u kojima se navodi primijenjeno cjepivo.

Kad je riječ o ukidanju ograničenja slobodnog kretanja, države članice moraju prihvatiti potvrde o cijepljenju za cjepiva za koja je izdano odobrenje za stavljanje u promet u EU-u.

Kako bi se omogućilo slobodno kretanje, države članice mogu također odlučiti ukinuti ograničenja za nositelje potvrde na kojima se navode druga cjepiva. Mogu na primjer odlučiti prihvatiti potvrde koje se odnose na cjepiva koja se upotrebljavaju u nekim državama članicama u hitnim slučajevima ili koji su uvršteni na popis SZO-a za hitne slučajeve. 

Pravila o prihvaćanju potvrda o cijepljenju cjepivima bez odobrenja EU-a za stavljanje u promet razlikuju se među državama članicama – obratite se nacionalnim tijelima i provjerite prihvaća li određena država članica potvrde u kojima se navode druga cjepiva. 

Može li se EU digitalna COVID potvrda izdati već nakon prve doze cjepiva?

Da, potvrdu o cijepljenju izdaje država članica u kojoj je provedeno cijepljenje već nakon prve doze cjepiva. Ako program cijepljenja države članice zahtijeva dvije doze, prva je potvrda o cijepljenju označena s „1/2”, a druga s „2/2”. Međutim, moguće je da država članica ne prihvati potvrdu s oznakom „1/2” za ukidanje ograničenja putovanja. 

Uredbom se od država članica zahtijeva da prihvate potvrde o cijepljenju pod istim uvjetima, što na primjer znači da ako država članica odluči ukinuti ograničenja putovanja za svoje državljane koji imaju potvrdu da su primili prvu dozu cjepiva za koje su predviđene dvije doze i za koje je izdano odobrenje za stavljanje u promet u EU-u, mora to omogućiti i drugim građanima EU-a.

Preboljeli ste COVID-19 i vaša država članica odlučila vam je ponuditi samo jednu dozu cjepiva za koje su predviđene dvije doze. Hoćete li moći dobiti EU digitalnu COVID potvrdu?

Države članice odlučuju o tome hoće li osobe koje su preboljele COVID-19 primiti samo jednu dozu cjepiva za koje su predviđene dvije doze. Ako to odluče, na potvrdi o cijepljenju trebalo bi navesti da su predviđena cijepljenja obavljena nakon primjene jedne doze. Na potvrdi o cijepljenju to je označeno s „1/1”.

Ažuriranom Preporukom o koordiniranom pristupu ograničavanju slobodnog kretanja u EU-u predviđa se da bi se osobe koje su primile jednu dozu cjepiva za koje su predviđene dvije doze, nakon što su prethodno bile zaražene bolešću COVID-19, trebale smatrati potpuno cijepljenima za potrebe putovanja.

Možete li dobiti EU digitalnu COVID potvrdu nakon cijepljenja prvom dozom u jednoj državi članici i drugom dozom u drugoj državi članici?

Potvrde o cijepljenju izdaje država članica u kojoj je provedeno cijepljenje. 

Ako su građani cijepljeni u različitim državama članicama, prva država članica mora izdati EU digitalnu COVID potvrdu u kojoj se navodi prva doza, a druga država članica mora na temelju predočene potvrde o prvoj dozi cjepiva za koje su predviđene dvije doze u drugoj državi članici, izdati EU digitalnu COVID potvrdu u kojoj se navodi druga doza oznakom „2/2”.

Građani moraju tijelima druge države članice dostaviti informacije o prvoj dozi kojom su se cijepili u prvoj državi članici.

Ako dođe do pogrešaka, građani bi se trebali obratiti svojim nacionalnim tijelima kako bi se pogreške ispravile.

Možete li dobiti potvrdu o preboljenju na temelju testa na protutijela?

Pravom EU-a u pogledu EU digitalne COVID potvrde predviđa se da se potvrde o preboljenju (na kojima se navodi da je osoba preboljela bolest COVID-19) mogu izdavati samo nakon pozitivnog NAAT-a (testa koji se temelji na umnažanju nukleinske kiseline) kao što je RT-PCR test, jer u okviru trenutačnih znanstvenih spoznaja nije moguće izdavati potvrde o preboljenju na temelju testova na protutijela. Štoviše, detekcija i kvantifikacija protutijela ne mogu se upotrebljavati kao izravna indikacija zaštitnog imuniteta, a na razini EU-a ne postoji sustavno ocjenjivanje i uspoređivanje različitih testova na protutijela. 

Iako pozitivan rezultat testa na protutijela može biti dokaz prethodne infekcije, ne može pokazati razdoblje infekcije, zbog čega je nemoguće odrediti rok valjanosti potvrde o preboljenju. Čak i ako testovi na protutijela pokazuju naznake imunološke reakcije, nije poznato je li zaštita koju pružaju protutijela dovoljna i koliko traje. Moguće je da brzo nakon pozitivnog testa na protutijela njihova detekcija postane nemoguća. I dalje nije poznato mogu li protutijela otkrivena komercijalnim testovima koji se trenutačno upotrebljavaju spriječiti zarazu novim varijantama virusa SARS-CoV-2. Postoje brojni testovi na protutijela, a vrlo je teško uspoređivati njihove rezultate. 

Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC) 10. svibnja 2021. izdao je tehničku napomenu kao temelj za rasprave o mogućoj upotrebi testova na antitijela u kontekstu EU digitalne COVID potvrde. ECDC će nastaviti pratiti testove na antitijela i njihovu upotrebu.

Važno je napomenuti da se EU digitalnom COVID potvrdom o cijepljenju, testu ili preboljenju velikom broju ljudi omogućuje putovanje na području EU-a. Osoba koja je preboljela COVID-19, a nije se testirala PCR testom u trenutku infekcije, također može putovati. Ako je pri dolasku na odredište potrebna EU digitalna COVID potvrda kako bi se izbjegli zahtjevi u pogledu karantene ili testiranja, osobe mogu putovati na temelju potvrde o cijepljenju ili potvrde o negativnom testu. 

Možete li dobiti potvrdu o preboljenju nakon dijagnoze brzim antigenskim testom (RAT)?

Trenutačno ne. Uredbom o EU digitalnoj COVID potvrdi predviđa se da bi se potvrde o preboljenju trebale izdavati najranije 11 dana nakon datuma na koji je osoba prvi put testirana jednim od NAAT testova, kao što je test RT-PCR, zbog njihove pouzdanosti.

Na temelju znanstvenih smjernica Komisija može kasnije ponovno procijeniti situaciju i delegiranim aktom donijeti odluku kojom bi se omogućilo izdavanje potvrda o preboljenju na temelju pozitivnog brzog antigenskog testa, testa na protutijela uključujući serološki test na protutijela na virus SARS-CoV-2, ili bilo koje druge znanstveno potvrđene metode. 

Što ako ne možete upotrebljavati EU digitalnu COVID potvrdu zbog razlika između vašeg imena na potvrdi i u osobnim ispravama?

EU digitalna COVID potvrda mora uključivati prezime(na) i ime(na) nositelja, koji bi se trebali podudarati s imenom navedenim u putnim ispravama kao što su osobne iskaznice ili putovnice. 

U nekim su se državama članicama pojavile poteškoće zbog razlike između imena navedenog u putnoj ispravi i imena navedenog na EU digitalnoj COVID potvrdi. U vezi s francuskom verzijom Uredbe (EU)2021/953, 26. srpnja 2021. objavljen je Ispravak kako bi se dodatno pojasnilo da bi potvrde trebale sadržavati „prezime(na) i ime(na)” umjesto „ime(na) obitelji i ime(na)”. 

Dođe li do pogrešaka, građani bi se trebali obratiti svojim nacionalnim tijelima kako bi se pogreške ispravile.

Mogu li djeca dobiti EU digitalnu COVID potvrdu?

Da, djeca mogu dobiti EU digitalnu COVID potvrdu.

Dva cjepiva odobrena u EU-u trenutačno se mogu upotrebljavati za djecu u dobi od 12 do 17 godina na temelju pozitivne znanstvene procjene Europske agencije za lijekove (EMA): cjepivo Comirnaty konzorcija BioNTech Pfizer i cjepivo Spikevax proizvođača Moderna. Osim toga, djeca mogu dobiti potvrdu o testiranju ili preboljenju. Te bi potvrde mogli dobiti i njihovi roditelji i pohraniti ih u aplikaciji na svojem pametnom telefonu.

Ažuriranom Preporukom o koordiniranom pristupu ograničavanju slobodnog kretanja u EU-u predviđa se da se maloljetne osobe koje putuju s roditeljima izuzmu od obvezne karantene ako roditelji ne moraju biti podvrgnuti karanteni, na primjer jer su već cijepljeni. Djeca mlađa od 12 godina također bi trebala biti izuzeta od testiranja povezanog s putovanjima.

Koliko koštaju EU digitalne COVID potvrde?

EU digitalne COVID potvrde besplatne su jer bi trebale biti lako dostupne svima.

4. Korištenje EU digitalnih COVID potvrda

Kako funkcionira EU digitalna COVID potvrda u EU-u?

EU digitalna COVID potvrda sadržava QR kod s digitalnim potpisom radi zaštite od krivotvorenja. Pri provjeri potvrde skenira se QR kod i provjerava se potpis.

Svako tijelo izdavatelj (npr. bolnica, centar za testiranje, zdravstveno tijelo) ima svoj ključ za digitalni potpis. Svi ti ključevi pohranjeni su u sigurnoj bazi podataka u svakoj zemlji.

Komisija je 1. lipnja 2021. aktivirala pristupnik putem kojeg se svi potpisi potvrda mogu provjeriti u cijelom EU-u. Osobni podaci nositelja potvrde ne prolaze kroz pristupnik jer to nije nužno za provjeru digitalnog potpisa.

Koji će testovi na COVID-19 biti prihvaćeni?

Kako bi se osigurala pouzdanost rezultata testa, za potvrdu o testiranju izdanu na temelju Uredbe o EU digitalnoj COVID potvrdi trebali bi biti prihvatljivi samo takozvani NAAT testovi (uključujući RT-PCR testove) i brzi antigenski testovi navedeni na popisu koji je sastavljen na temelju Preporuke Vijeća 2021/C 24/01.

Međutim, države članice same odlučuju hoće li prihvatiti brze antigenske testove ili samo NAAT testove (kao što su RT-PCR testovi).

Vijeće je 21. siječnja 2021. donijelo preporuku kojom se utvrđuje zajednički okvir za upotrebu brzih antigenskih testova i uzajamno priznavanje rezultata testova na COVID-19 u cijelom EU-u. Odbor EU-a za zdravstvenu sigurnost postigao je 23. srpnja 2021. dogovor o najnovijem ažuriranju zajedničkog popisa brzih antigenskih testova za COVID-19 (RAT-ovi) zajedno s dopunom o testovima koji su isključeni ili odbijeni. Sad je na taj popis uvršteno 138 brzih antigenskih testova. Odbor za zdravstvenu sigurnost također je postigao dogovor o pojednostavnjenju postupka ažuriranja popisa, čime je proizvođačima omogućeno da jednostavnije dostave podatke o brzim antigenskim testovima na ovu stranicu.

Moraju li države članice primiti svakoga tko putuje s PCR testom ili brzim antigenskim testom?

Ako država članica prihvaća potvrdu o testiranju za ukidanje ograničenja putovanja, trebala bi pod istim uvjetima prihvatiti i nositelje EU digitalne COVID potvrde. Ako država članica ukine ograničenja samo za nositelje potvrde o testiranju PCR testom, ne mora prihvaćati brze antigenske testove. Međutim, ako prihvati brze antigenske testove, mora prihvaćati i potvrde o testiranju brzim antigenskim testovima koje izdaju druge države članice.

Zašto nisu uključena samotestiranja?

Samotestiranja se ne provode u kontroliranim uvjetima i trenutačno se smatraju manje pouzdanima. 

Postoji li minimalna ili maksimalna valjanost potvrda?

Na potvrdama o cijepljenju ili testu nije naveden datum isteka valjanosti, one uvijek dokazuju da je u određenom trenutku proveden medicinski postupak, u ovom slučaju cijepljenje ili test na infekciju virusom SARS-CoV-2. Međutim, valjanost potvrde o preboljenju istječe za najkasnije 180 dana.

Države članice mogu istodobno utvrditi pravila o tome koliko dugo prihvaćaju potvrde. Na primjer, u slučaju potvrda o testiranju države članice mogu zahtijevati da se rezultati testa PCR/NAAT dobiju najviše 72 sata prije dolaska, a rezultati brzih antigenskih testova najviše 48 sati prije dolaska.

Države članice trebaju pružiti jasne, sveobuhvatne i pravodobne informacije o svim aspektima obuhvaćenima EU digitalnom COVID potvrdom i također o valjanosti te potvrde.

Zašto se ponekad morate ipak testirati na COVID-19 ili proći karantenu unatoč tome što imate EU digitalnu COVID potvrdu jer ste ga preboljeli ili ste cijepljeni? 

U skladu s pravom EU-a o EU digitalnoj COVID potvrdi, ako države članice ukinu određena ograničenja slobodnog kretanja osoba koje imaju dokaz o cijepljenju, negativnom testu ili preboljenju, EU digitalna COVID potvrda omogućuje građanima da iskoriste ta izuzeća. Države članice ne smiju nametati dodatna ograničenja slobodnog kretanja, osim ako su ona nužna i razmjerna radi zaštite javnog zdravlja.

Osim toga, u Vijeću EU-a 14. lipnja 2021. države članice postigle su dogovor o prilagodbi Preporuke o koordiniranom pristupu ograničavanju slobodnog kretanja u EU-u. Izmijenjenom Preporukom predviđa se postupno ublažavanje ograničenja putovanja, prvenstveno za nositelje EU digitalne COVID potvrde. Na temelju toga nositelji potvrda o cijepljenju i preboljenju koji putuju unutar EU-a u načelu ne bi trebali podlijegati ograničenjima kao što su testiranje na infekciju virusom SARS-CoV-2, samoizolacija ili karantena. Osim toga, osobe koje imaju valjanu potvrdu o testiranju u skladu s EU digitalnom COVID potvrdom trebale bi biti izuzete od eventualne obvezne karantene.

Međutim, države članice mogu nositelje EU digitalne COVID potvrde podvrgnuti karanteni ili samoizolaciji, testu na infekciju virusom SARS-CoV-2 ili drugim ograničenjima ako dolaze iz određenih država članica, odnosno ako se epidemiološka situacija u toj državi članici ili njezinoj regiji naglo pogorša, posebno zbog problematične ili nove varijante SARS-CoV-2.

Komisija vodi dijalog s državama članicama kako bi pomogla u koordinaciji mjera za putovanja na nacionalnoj razini i osigurala da su dodatne mjere za putovanja koje utječu na slobodno kretanje u skladu s načelima proporcionalnosti i nediskriminacije iz prava EU-a. 

Gdje možete pronaći više informacija o ograničenjima putovanja?

Informacije su dostupne na internetskoj platformi „Re-open EU”, na kojoj je poveznica na kartu koju tjedno ažurira Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti.

Što ako bude poteškoća sa zračnim prijevoznikom, iako ste predočili EU digitalnu Covid potvrdu o cijepljenju?

Uredba (EZ) br. 261/2004 o pravima putnika u zračnom prijevozu predviđa da u pravilu putnici kojima je zračni prijevoznik uskratio ukrcaj protiv njihove volje iako su se prijavili na vrijeme imaju pravo na odštetu, pravo na izbor između povrata novca i preusmjeravanja te pravo na skrb. Međutim, u skladu s tom uredbom putnici nemaju ta zakonska prava ako je ukrcaj uskraćen iz razumnih razloga povezanih sa zdravljem, sigurnošću, zaštitom ili neodgovarajućim putnim ispravama. Više informacija o vašim pravima putnika u zračnom prijevozu i kako ostvariti ta prava možete pronaći na internetskoj stranici Vaša Europa.

Što ako bude poteškoća pri putovanju zrakoplovom, na primjer zbog nejasnoća u pogledu načina na koji se provjerava EU digitalna COVID potvrda i tko je provjerava, ili zbog udvostručenih provjera?

Države članice odlučuju hoće li i kako provjeriti EU digitalnu COVID potvrdu. Stoga je Komisija objavila smjernice i preporuke za države članice kako bi se maksimalno iskoristio pozitivan doprinos EU digitalne COVID potvrde slobodnom kretanju građana i oporavku sektora zračnog prometa. Njima se među ostalim potiče države članice da potvrde provjeravaju samo jednom i po mogućnosti samo tijekom internetske prijave na let prije odlaska. Time će se izbjeći gužva i redovi u zračnim lukama te će se omogućiti ostvarivanje prava na slobodno kretanje tijekom pandemije bolesti COVID-19.

5. Zaštita osobnih podataka

Kako se štite vaši osobni podaci?

Vrlo visoka razina zaštite posebno je važna.

EU digitalna COVID potvrda upotrebljava se u decentraliziranom sustavu za koji nisu potrebni središnja baza podataka EU-a ili razmjena osobnih podataka među tijelima. Osim toga, osobe koje provode provjeru (npr. prilikom ukrcavanja na let) nakon provjere ne smiju čuvati podatke kojima su pristupili. Izdavatelj (npr. centar za cijepljenje) ne smije čuvati podatke dulje nego što je to potrebno za njihovu svrhu i ni u kojem slučaju dulje od razdoblja za koje se potvrde mogu koristiti za ostvarivanje prava na slobodno kretanje.

Sustav je pažljivo osmišljen tako da sadržava što manje osobnih podataka. Na primjer, popis kategorija podataka kraći je od popisa u „žutoj knjižici” Svjetske zdravstvene organizacije kojom neke države članice dokumentiraju cijepljenja. Planirana zaštita podataka važna je i za tehničku provedbu. Na primjer, u smjernicama o tehničkim specifikacijama propisuje se da se na sučelju za provjeru mora prikazati što manje informacija. U slučaju uspješne provjere informacije bi trebale biti ograničene na naznaku da je potvrda uspješno provjerena i samo najnužnije osobne podatke koji je povezuju s nositeljem. Ako provjera ne uspije, sučelje bi trebalo prikazati samo razlog neuspjeha i koji su točno uzroci neuspjele provjere.

6. Interoperabilnost – unutar i izvan EU-a

Kako se osigurava interoperabilnost EU digitalnih COVID potvrda?

Interoperabilnost se osigurava standardizacijom različitih vrsta EU digitalnih COVID potvrda (cijepljenje, testiranje i preboljenje) u skladu sa zajednički dogovorenim politikama, pravilima i specifikacijama. 

U praktičnom smislu Komisija je uspostavila pristupnik putem kojeg se ključevi za digitalni potpis mogu razmjenjivati među državama članicama kako bi se EU digitalne COVID potvrde mogle provjeriti u cijelom EU-u.

Što je točno pristupnik EU-a?

Pristupnik EU-a je digitalna infrastruktura za povezivanje nacionalnih baza podataka koje sadržavaju javne ključeve za potpis. To omogućuje provjeru digitalnih potpisa uključenih u QR kodove potvrda u cijelom EU-u. Osobni podaci nositelja potvrde ne prolaze kroz pristupnik jer to nije nužno za provjeru digitalnog potpisa. EU-ov pristupnik izradili su T-Systems i SAP, a smješten je na poslužiteljima Komisijina podatkovnog centra u Luksemburgu.

Je li EU digitalna COVID potvrda kompatibilna s drugim sustavima razvijenima na međunarodnoj razini?

Komisija radi na tome da osigura kompatibilnost potvrda sa sustavima u zemljama izvan EU-a. Prijedlog je otvoren za globalne inicijative i uzima u obzir rad Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) i Međunarodne organizacije civilnog zrakoplovstva (ICAO) kako bi se utvrdile specifikacije i smjernice za upotrebu digitalnih tehnologija za dokumentiranje statusa o cijepljenju. Zemlje izvan EU-a potiče se da priznaju EU digitalnu COVID potvrdu pri ukidanju ograničenja neobveznih putovanja. EU digitalne COVID potvrde mogle bi poslužiti kao primjer za druge potvrde koje se trenutačno izrađuju u svijetu.

Uredbom se Komisiji omogućuje da donese odluku o priznavanju potvrda koje su zemlje izvan EU-a izdale građanima EU-a i članovima njihovih obitelji ako te potvrde ispunjavaju standarde kvalitete i ako su interoperabilne s EU-ovim okvirom pouzdanosti.

7. Kako dobiti EU digitalnu COVID potvrdu ako ste se cijepili izvan EU-a

Možete li dobiti potvrdu o cijepljenju ako je vaše cijepljenje provedeno izvan EU-a?

Postoje dva rješenja za dobivanje EU digitalne COVID potvrde za građane EU-a i članove njihove obitelji te osobe s dugotrajnim boravištem ili posjetitelje sa zakonitim boravkom koji su cijepljeni izvan EU-a.

Prvo je rješenje „razmjena potvrda”: građani EU-a i članovi njihovih obitelji te osobe s dugotrajnim boravištem ili posjetitelji sa zakonitim boravkom koji su cijepljeni u trećoj zemlji cjepivom koje se upotrebljava u EU-u mogu dobiti EU digitalnu COVID potvrdu ako tijelima države članice dostave pouzdan dokaz o cijepljenju. Ta je mogućnost dostupna na zahtjev koji se upućuje nacionalnim tijelima. Imajte na umu da države članice nisu dužne pružiti tu mogućnost pa savjetujemo da se obratite tijelima države čije državljanstvo imate ili u kojoj boravite i provjerite je li razmjena moguća i kako postupiti. 

Drugo je rješenje „odluka o jednakovrijednosti”: Na izričit zahtjev treće zemlje Komisija može donijeti „odluku o jednakovrijednosti” koja se odnosi na tu treću zemlju, ako smatra da ta treća zemlja izdaje interoperabilne potvrde u skladu s potrebnim tehničkim standardima. Nakon toga potvrde koje je izdala ta zemlja moraju biti izravno prihvaćene pod istim uvjetima kao EU digitalne COVID potvrde. 

Koje zemlje izvan EU-a izdaju COVID potvrde koje se smatraju jednakovrijednima EU digitalnim COVID potvrdama?

Komisija je objavila popis trećih zemalja koje su već povezane sa sustavom EU digitalnih COVID potvrda.

To znači da su te zemlje povezane sa sustavom EU-a i da se potvrde koje izdaju prihvaćaju u EU-u pod istim uvjetima kao EU digitalne COVID potvrde. U praksi, nositelji tih potvrda mogu ih upotrebljavati pod istim uvjetima kao nositelji EU digitalnih COVID potvrda. Te su zemlje istodobno pristale prihvatiti EU digitalne COVID potvrde za dolaske iz EU-a na svoja državna područja. Na taj će način njihovo sudjelovanje u EU digitalnoj COVID potvrdi omogućiti sigurno putovanje u EU i iz njega. 

Cijepljeni ste u trećoj zemlji cjepivom odobrenim u toj trećoj zemlji. Hoće li vaša potvrda biti valjana u EU-u?

Za osobe cijepljene u trećoj zemlji i koje su dobile EU digitalnu COVID potvrdu ili koje su dobile potvrdu treće zemlje koja se smatra jednakovrijednom EU digitalnoj COVID potvrdi primjenjuju se ista načela u pogledu ukidanja ograničenja kao i na osobe cijepljene u EU-u (vidjeti prethodno pitanje).

Istodobno, treće zemlje ne primjenjuju cjepiva na temelju EU-ova odobrenja, nego na temelju vlastite procjene (ili na temelju odobrenja Svjetske zdravstvene organizacije). Stoga je za ukidanje ograničenja putovanja potrebno utvrditi odgovara li cjepivo protiv bolesti COVID-19 koje je primijenila treća zemlja cjepivu koje je odobrio EU. 
Kako bi pomogla državama članicama u njihovu pristupu, Komisija je poduprla rasprave u Odboru za zdravstvenu sigurnost o cjepivima za koja se može smatrati da odgovaraju onima koja su dobila odobrenje EU-a. 

Komisija je objavila pregled cjepiva protiv bolesti COVID-19 koja primjenjuju treće zemlje, za koje bi većina država članica EU-a/EGP-a ukinula ograničenja putovanja ako su navedene na EU digitalnoj COVID potvrdi ili na potvrdi treće zemlje za koju je utvrđena jednakovrijednost: Pregled uključuje i popis cjepiva koje je AstraZeneca podlicencirala drugim poduzećima i za koja je nekoliko država članica ukinulo ograničenja putovanja jer smatraju da odgovaraju cjepivima koja su odobrena u EU-u. 

Pregled možete pronaći na stranici Re-open EU. Taj se opis povremeno revidira ako nove informacije postanu dostupne.

8. Državljani trećih zemalja koji putuju u EU

Može li EU digitalna COVID potvrda olakšati putovanje u EU iz zemalja izvan EU-a?

Vijeće je 20. svibnja 2021. donijelo revidiranu preporuku o ažuriranju pristupa u pogledu putovanja iz zemalja izvan EU-a. Cilj Preporuke Vijeća je olakšati trenutačna ograničenja neobveznih putovanja u EU uzimajući u obzir napredak kampanja cijepljenja i razvoj epidemiološke situacije u svijetu.

Ako Komisija smatra da neka država izvan EU-a izdaje potvrde u skladu sa standardima i sustavima koji su interoperabilni s EU-ovim sustavom, može odlučiti da se takve potvrde iz zemalja izvan EU-a prihvaćaju pod istim uvjetima kao i EU digitalne COVID potvrde.

9. Upotreba potvrda o bolesti COVID-19 na nacionalnoj razini

Može li vam se nametnuti obveza valjane COVID potvrde za pristup javnim događanjima, kinu, kazalištu itd.?

Pravom EU-a o EU digitalnoj COVID potvrdi obuhvaća se njezina upotreba za omogućivanje putovanja u Uniji tijekom pandemije bolesti COVID-19. Njime se ne propisuju niti brane druge vrste upotrebe potvrde. 

Upotreba potvrda o bolesti COVID-19 u nacionalne svrhe, kao što je pristup događanjima ili mjestima događanja, nadilazi područje primjene prava EU-a o EU digitalnoj COVID potvrdi. Ako države članice odluče upotrebljavati potvrde o bolesti COVID-19 za druge svrhe, treba ih utvrditi nacionalnim pravom, koje među ostalim treba biti u skladu sa zahtjevima u pogledu zaštite podataka.

Ako je država članica uspostavila sustav potvrda o bolesti COVID-19 za nacionalne potrebe, trebala bi osigurati da se i EU digitalne COVID potvrde mogu upotrebljavati i da su u potpunosti prihvaćene. Time bi se osiguralo da osobe koje putuju u drugu državu članicu ne moraju zatražiti dodatnu nacionalnu potvrdu.

Ako imate pitanja ili konkretna stajališta o upotrebi EU digitalne COVID potvrde za navedene dodatne situacije, možete se obratiti nacionalnim tijelima u državi članici čije državljanstvo imate ili u kojoj boravite ili svojem izabranom predstavniku na nacionalnoj ili regionalnoj razini.

10. Najnovije informacije o koordinaciji mjera povezanih s bolešću COVID-19 kojima se ograničava slobodno kretanje u Europskoj uniji.

Zašto je u prvom redu donesena Preporuka Vijeća (EU) 2020/1475 o koordinaciji ograničenja slobodnog kretanja?

Kako bi se 2020. ograničilo širenje virusa SARS-CoV-2, 27 država članica EU-a donosilo je različite mjere. Neke od njih, npr. obvezna karantena ili test na virus SARS-CoV-2, utjecale su na pravo građana na slobodno kretanje u Europskoj uniji.

Te su mjere namijenjene zaštiti zdravlja i dobrobiti građana, ali teško pogađaju gospodarstvo i ugrožavaju prava građana. Pravo europskih građana na slobodno kretanje i boravak u Europskoj uniji jedno je od najdragocjenijih postignuća Europske unije i važan pokretač našega gospodarstva.

Kako bi se zaštitilo zdravlje građana i održalo slobodno kretanje u EU-u u sigurnim uvjetima, potreban je dobro koordiniran, predvidljiv i transparentan pristup donošenju mjera ograničenja slobode kretanja. To je važno za milijune građana čija svakodnevna putovanja ovise o otvorenim granicama te presudno za oporavak gospodarstva bez ugrožavanja sigurnosti.

U tu su svrhu države članice u listopadu 2020. donijele Preporuku Vijeća o koordiniranom pristupu ograničavanju slobodnog kretanja u EU-u.

U Preporuci Vijeća utvrđen je koordinirani pristup u sljedećim ključnim područjima: primjena zajedničkih kriterija pri odlučivanju o uvođenju ograničenja slobodnog kretanja; mapiranje rizika od prijenosa bolesti COVID-19 koje objavljuje Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC) na temelju dogovorenih boja; te koordinirani pristup mjerama, ako postoje, koje bi se mogle primijeniti na osobe koje se kreću između različitih područja.

Zašto je Komisija predložila ažuriranje Preporuke?

Budući da se epidemiološka situacija poboljšava, a kampanje cijepljenja ubrzale su se u cijelom EU-u te kako bi se na najbolji način iskoristio okvir EU digitalne COVID potvrde, Komisija je u svibnju 2021. predložila ažuriranje Preporuke Vijeća o koordiniranom pristupu ograničavanju slobodnog kretanja u EU-u. Vijeće je donijelo ažurirani prijedlog 14. lipnja 2021.

Što su glavne promjene uvedene najnovijim ažuriranjem Preporuke Vijeća?

 • Potpuno cijepljene osobe s EU digitalnom COVID potvrdom trebale bi biti izuzete od testiranja povezanog s putovanjem ili od karantene 14 dana nakon što su primile zadnju dozu cjepiva protiv bolesti COVID-19 odobrenog u cijelom EU-u. To bi se trebalo odnositi i na osobe koje su preboljele COVID-19 nakon što prime jednu dozu cjepiva za koje su inače predviđene dvije doze. Države članice mogle bi ukinuti takva dodatna ograničenja i nakon prve doze dvokratnog cjepiva, uzimajući u obzir utjecaj zabrinjavajućih ili novih varijanti virusa SARS-CoV-2 na djelotvornost cjepiva nakon primjene samo jedne doze.
 • Osobe koje su preboljele COVID-19 i imaju EU digitalnu COVID potvrdu trebale bi biti izuzete od testiranja prije putovanja ili karantene tijekom prvih 180 dana nakon pozitivnog PCR testa.
 • Osobe s negativnim testom u EU digitalnoj COVID potvrdi trebale bi biti izuzete od mogućih zahtjeva karantene, osim ako dolaze iz područja koja su teško pogođena virusom (više pojedinosti u nastavku). Države članice dogovorile su standardno razdoblje valjanosti testova: 72 sata za PCR testove i, ako ih država članica prihvaća, 48 sati za brze antigenske testove.
 • Mehanizam „hitnog kočenja”: Države članice mogu ponovno uvesti mjere ograničavanja putovanja za cijepljene osobe i osobe koje su preboljele COVID-19 ako se epidemiološka situacija naglo pogorša, posebno zbog visoke učestalosti zabrinjavajućih ili novih varijanti virusa SARS-CoV-2.
 • Kako bi se osiguralo jedinstvo obitelji, maloljetne osobe koje putuju s roditeljima ili drugim osobama u pratnji trebale bi biti izuzete od karantene ako osobe u pratnji ne moraju proći karantenu, na primjer zahvaljujući cijepljenju. Djeca mlađa od 12 godina također bi trebala biti izuzeta od testiranja povezanog s putovanjima.

Gdje možete pronaći više informacija o ograničenjima putovanja?

Informacije su dostupne na internetskoj platformi „Re-open EU”, na kojoj je poveznica na kartu koju tjedno ažurira Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti.

Koje kriterije upotrebljava ECDC za označivanje regija zelenom, narančastom, crvenom, tamnocrvenom ili sivom bojom?

 • „14-dnevnu kumulativnu stopu prijavljenih slučajeva virusa SARS-CoV-2”, što je ukupan broj novoprijavljenih slučajeva virusa SARS-CoV-2 na 100 000 stanovnika u posljednjih 14 dana
 • „stopu pozitivnih testova”, što je postotak pozitivnih testova na virus SARS-CoV-2 tijekom proteklog tjedna
 • „stopu testiranja”, što je broj testova na infekciju virusom SARS-CoV-2 na 100 000 stanovnika tijekom proteklog tjedna

Zašto je „crveno područje” crveno itd.?

Vijeće je odlučilo prilagoditi pragove koji se upotrebljavaju za određivanje boja na karti koju tjedno objavljuje ECDC. Više informacija o novim kriterijima možete pronaći ovdje:

Što ako putujete iz zelenog, narančastog ili tamnocrvenog područja?

Ako ste cijepljeni ili ste preboljeli COVID-19 i imate EU digitalnu COVID potvrdu, od vas se ne bi trebalo zahtijevati testiranje ili karantena neovisno o boji područja iz kojeg putujete.

Ako niste potpuno cijepljeni ili niste preboljeli COVID-19, moguće je da ćete podlijegati određenim mjerama ovisno o boji područja iz kojeg putujete:

 • ako putujete iz zelenog područja, ne bi se trebala primjenjivati nikakva ograničenja
 • ako putujete iz narančastog područja, možda će se od vas zahtijevati dokaz negativnog testa u skladu s EU digitalnom COVID potvrdom ako nemate test., možda ćete morati proći testiranje nakon dolaska
 • ako putujete iz crvenog područja, trebali biste imati dokaz negativnog testa u skladu s EU digitalnom COVID potvrdom ako ga nemate, možda ćete se morati podvrgnuti karanteni dok ne dobijete negativan rezultat testa nakon dolaska, osim ako se pojave simptomi bolesti COVID-19
 • ako putujete iz tamnocrvenog područja, trebali biste se i testirati i proći karantenu prije odlaska. Putovanje iz „tamnocrvenog područja” i dalje treba maksimalno izbjegavati.

Mehanizam „hitnog kočenja”: Ako se epidemiološka situacija u regiji države članice ili u državi članici naglo pogorša, posebno zbog velike prisutnosti zabrinjavajućih ili novih varijanti koje još nisu raširene u EU-u, države članice mogle bi aktivirati mehanizam „hitnog kočenja”. Na temelju toga u iznimnim slučajevima i privremeno države članice trebale bi zahtijevati da se i osobe koje su cijepljene ili su preboljele COVID-19 podvrgnu testu ili karanteni. Kad god je to moguće, takve bi mjere trebale biti ograničene na regionalnu razinu.

Što ako niste još potpuno cijepljeni, na primjer zato što ste do sada primili samo jednu dozu dvokratnog cjepiva protiv bolesti COVID 19?

Osnovni kriterij koji bi trebala prihvatiti svaka država članica jest razdoblje od 14 dana nakon potpunog cijepljenja. Međutim, države članice mogu odlučiti jesu li djelomično cijepljene osobe već izuzete od testiranja ili karantene povezanih s putovanjem, uzimajući u obzir utjecaj zabrinjavajućih ili novih varijanti na djelotvornost cjepiva nakon primjene samo jedne doze dvokratnog cjepiva.

EU digitalnu COVID potvrdu moći ćete dobiti već nakon prve doze cjepiva protiv bolesti COVID-19 i njome pokazati da ste djelomično cijepljeni.

Na koje se zemlje Preporuka primjenjuje?

Preporuka se primjenjuje na sve države članice EU-a te na Island, Lihtenštajn i Norvešku.

Ako ste vozač/vozačica kamiona / medicinski tehničar/medicinska sestra / student/studentica / novinar/novinarka – morate li otići u karantenu ako prijeđete preko granice? Trebate otputovati kući jer vaša majka nije dobro, morate li otići u karantenu?

Ako ste cijepljeni ili ste preboljeli COVID-19 i imate EU digitalnu COVID potvrdu, od vas se ne bi trebalo zahtijevati testiranje ili karantena neovisno o boji područja iz kojeg putujete.

Ako imate nužan razlog za putovanje nećete morati proći karantenu, čak i ako se niste cijepili ili preboljeli COVID-19. EU uviđa da postoje važni razlozi zašto građani EU-a trebaju iskoristiti svoje pravo na slobodno kretanje bez ograničenja, iako se moramo zaštiti i spriječiti širenje virusa.

Države članice dogovorile su se da će sljedeće kategorije putnika biti izuzete od obvezne karantene kad putuju zbog nužne funkcije ili potrebe:

 • radnici ili samozaposlene osobe koji obavljaju ključne poslove, kao što su zdravstveni radnici, pogranični radnici, upućeni radnici i sezonski radnici, kako je navedeno u smjernicama Komisije;
 • radnici u sektoru prometa ili pružatelji usluga prijevoza, uključujući vozače teretnih vozila koji prevoze robu za uporabu na državnom području i one koji su samo u tranzitu;
 • pacijenti koji putuju iz neophodnih zdravstvenih razloga;
 • učenici, studenti i stažisti koji svakodnevno putuju u inozemstvo;
 • osobe koje putuju iz nužnih obiteljskih ili poslovnih razloga;
 • diplomati, osoblje međunarodnih organizacija i osobe koje putuju na poziv međunarodnih organizacija i čija je fizička prisutnost potrebna za funkcioniranje tih organizacija, vojno osoblje i policijski službenici te humanitarni djelatnici i osoblje civilne zaštite pri obavljanju svojih dužnosti;
 • putnici u tranzitu;
 • pomorci;
 • novinari pri obavljanju svojih dužnosti.

Međutim, od putnika s nužnim razlozima za putovanje koji dolaze iz tamnocrvenog područja, a još nisu cijepljeni niti su preboljeli COVID-19, može se zahtijevati da prođu karantenu ako to nema nerazmjeran utjecaj na izvršavanje njihove funkcije ili potrebe. To se ne primjenjuje na radnike u sektoru prijevoza, koji bi uvijek trebali biti izuzeti od karantene.

Živite u pograničnom području i čest prelazak granice dio je vašeg svakodnevnog života. Na koji se način to uzima u obzir?

Države članice dogovorile su se da se osobe koje žive u pograničnim područjima i svakodnevno ili često putuju preko granice radi posla, poslovanja, obrazovanja, obiteljskih razloga, zdravstvene zaštite ili skrbi, a posebno osobe koje obavljaju ključne funkcije ili one koje su nužne za kritičnu infrastrukturu, ne bi trebale podvrgavati obvezi testiranja ili karantene.

Ako se u tim regijama uvede obveza testiranja za putovanja preko granice, učestalost i vrsta testiranja navedenih osoba trebale bi biti razmjerne. Ako je epidemiološka situacija s obje strane granice slična, ne bi trebalo uvoditi nikakve obveze testiranja povezane s putovanjima. Osim toga, ako ste cijepljeni ili ste preboljeli COVID-19 te imate EU digitalnu COVID potvrdu, ne biste trebali biti podvrgnuti testiranju.

Primjenjuju li se restriktivne mjere ako samo prolazite kroz neku zemlju? Ili ako samo stanete na benzinskoj pumpi? Ili presjednete na drugi vlak?

Za putnike u tranzitu ne bi trebalo biti nikakvih restriktivnih mjera, kao što su karantena ili testiranje.