Drepturile cetățenilor UE

În baza Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene cetățenii UE au următoarele drepturi:

  • de a nu fi discriminați pe baza cetățeniei
  • de a circula și a locui oriunde pe teritoriul UE
  • de a vota și de a candida la alegerile pentru Parlamentul European și la alegerile municipale
  • de a beneficia de protecție consulară (ajutor din partea ambasadei sau a consulatului oricărui alt stat membru al UE pentru cetățenii UE aflați în dificultate într-o țară din afara UE în care nu există o ambasadă sau un consulat al propriei lor țări)
  • de a adresa petiții Parlamentului European și plângeri Ombudsmanului European
  • de a lansa sau susține o inițiativă cetățenească europeană prin care să-i solicite Comisiei Europene să propună un act legislativ cu privire la o chestiune care îi preocupă
  • de a contacta orice instituție a UE și de a primi răspuns în una dintre limbile oficiale ale UE
  • de a avea acces, în anumite condiții, la documentele Parlamentului European, ale Comisiei Europene și ale Consiliului

Toți cetățenii UE au acces egal la funcția publică a UE.

Rapoartele privind cetățenia UE

Cetățenia UE și drepturile pe care le conferă ea sunt pietre de temelie ale Uniunii. La fiecare 3 ani, Comisia Europeană prezintă un raport privind progresele înregistrate în direcția exercitării efective a cetățeniei UE, în care identifică și prioritățile pentru anii următori în domeniul drepturilor care decurg din cetățenia UE. În vara anului 2020 a avut loc o consultare publică privind cetățenia Uniunii, în vederea pregătirii Raportului din 2020 privind cetățenia UE.

Comunicat de presă referitor la Raportul din 2020 privind cetățenia UE

Scurtă fișă informativă: Raportul din 2020 privind cetățenia Uniunii

Fișă informativă: Rezultatele consultării publice din 2020 cu privire la drepturile care decurg din cetățenia Uniunii

Raportul referitor la consultarea publică din 2020 cu privire la drepturile care decurg din cetățenia Uniunii

Raport în temeiul articolului 25 din TFUE

Sondajele Eurobarometru

Sondajele Eurobarometru standard se efectuează de două ori pe an. Ele sunt completate de sondaje suplimentare realizate periodic și au scopul de a examina în profunzime atitudinile cu privire la cetățenia UE. Chestiunile strâns legate de prioritățile Comisiei Europene, în special de libera circulație, ocupă un loc important în sondaje.

Toamna 2019 – Raportul privind sondajul Eurobarometru standard referitor la cetățenia UE (EB 92)

Cetățenia UE și democrația (2020)

În toate țările UE s-a efectuat un sondaj Eurobarometru Flash pentru a colecta informații pentru următorul raport privind cetățenia UE.

Democrație și alegeri (2018)

În 2018 a fost publicat un sondaj Eurobarometru special privind democrația și alegerile. Acesta a reprezentat o contribuție la Colocviul anual privind drepturile fundamentale.

Cetățenia europeană (2016)

Raportul sondajului Eurobarometru din 2016 cu privire la cetățenia UE

Rezumat: Raportul sondajului Eurobarometru din 2016 cu privire la cetățenia UE

Fișă informativă: Sondajul Eurobarometru din 2016 cu privire la cetățenia UE

Drepturi electorale (2016)

Rezumat: Sondajul Eurobarometru din 2016 cu privire la drepturile electorale

Fișă informativă: Sondajul Eurobarometru din 2016 cu privire la drepturile electorale

Alte rapoarte

La 23 ianuarie 2019, Comisia și-a adoptat raportul „Sisteme din Uniunea Europeană de acordare a cetățeniei și a dreptului de ședere pentru investitori”, care oferă o imagine de ansamblu asupra tuturor sistemelor de acest tip aplicate în UE. Puteți găsi mai multe informații cu privire la acțiunile întreprinse ca urmare a raportului Comisiei aici.

Portaluri de informare