Rechten van EU-burgers

Volgens het EU-Verdrag heeft u als EU-burger het recht om:

  • niet te worden gediscrimineerd op grond van uw nationaliteit
  • vrij te reizen en te verblijven binnen de EU
  • te stemmen en zich kandidaat te stellen voor Europese en gemeenteraadsverkiezingen
  • hulp te krijgen van een ambassade of consulaat van een ander EU-land, als u in moeilijkheden raakt in een land buiten de EU zonder ambassade of consulaat van uw eigen land
  • een verzoekschrift bij het Europees Parlement of een klacht bij de Europese Ombudsman in te dienen
  • een Europees burgerinitiatief te starten of te steunen, waarmee u de Europese Commissie vraagt wetgeving voor te stellen voor een onderwerp dat voor u van belang is
  • contact op te nemen en antwoord te krijgen van een EU-instelling in een van de (officiële) EU-talen
  • toegang te krijgen tot documenten van het Europees Parlement, de Europese Commissie en de Raad (onder bepaalde voorwaarden)

Alle EU-burgers hebben evenveel recht om voor de EU te werken.

Verslagen over het EU-burgerschap

Het EU-burgerschap en de daaraan verbonden rechten staan centraal in de EU. De Europese Commissie brengt om de drie jaar verslag uit over de vooruitgang op weg naar een doeltreffend EU-burgerschap en over de nieuwe prioriteiten wat betreft de EU-burgerschapsrechten voor de komende jaren. In de zomer van 2020 is een openbare raadpleging gehouden over het EU-burgerschap ter voorbereiding van het verslag over het EU-burgerschap 2020.

Persbericht over het verslag over het EU-burgerschap

Factsheet: Verslag over het EU-burgerschap 2020

Factsheet: Resultaten van de openbare raadpleging over de rechten van het EU-burgerschap 2020

Verslag van de openbare raadpleging over de rechten van het EU-burgerschap 2020

Verslag op grond van artikel 25 VWEU

Eurobarometer-enquêtes

Twee keer per jaar wordt er een normale Eurobarometerenquëte gehouden. Regelmatig worden er ter aanvulling extra enquêtes gehouden waarbij dieper wordt ingegaan op de meningen en attitudes ten aanzien van het EU-burgerschap. Zaken die verband houden met de prioriteiten van de Europese Commissie, met name het vrije verkeer, spelen daarbij een prominente rol.

Najaar 2019 – Standaard-Eurobarometerverslag over het EU-burgerschap (EB 92)

EU-burgerschap en -democratie (2020)

In de hele EU-landen is een Flash Eurobarometer-enquête gehouden om informatie te verzamelen voor het volgende verslag over het EU-burgerschap.

Democratie en verkiezingen (2018)

In 2018 werd een speciale Eurobarometer-enquête over democratie en verkiezingen gepubliceerd, als bijdrage aan het jaarlijks colloquium over de grondrechten.

Europees burgerschap (2016)

Eurobarometerverslag over het EU-burgerschap 2016

Samenvatting: Eurobarometerverslag over het EU-burgerschap 2016

Factsheet: Eurobarometer over het EU-burgerschap 2016

Kiesrecht (2016)

Samenvatting: Eurobarometer over het kiesrecht 2016

Factsheet: Eurobarometer over het kiesrecht 2016

Andere verslagen

Op 23 januari 2019 heeft de Commissie haar verslag over burgerschaps- en verblijfsregelingen voor investeerders in de Europese Unie vastgesteld. Het verslag geeft een overzicht van alle dergelijke regelingen in de EU. Follow-up-informatie over het verslag.

Informatieportals