Az EU polgárait megillető jogok

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés értelmében az uniós polgároknak joguk van ahhoz, hogy:

  • ne érje őket megkülönböztetés állampolgárságuk alapján;
  • szabadon mozogjanak és tartózkodjanak az EU területén;
  • szavazzanak és jelöltként induljanak az európai parlamenti és a helyhatósági választásokon;
  • konzuli védelemben részesüljenek, azaz segítséget kapjanak bármely más uniós ország nagykövetségétől vagy konzulátusától, ha uniós ország állampolgáraként bajba kerülnek olyan, nem uniós országban, ahol hazájuknak nincs saját nagykövetsége, illetve konzulátusa;
  • petíciót nyújtsanak be az Európai Parlamenthez, és panaszt tegyenek az európai ombudsmannál;
  • európai polgári kezdeményezést indítsanak, illetve támogassanak, felkérve az Európai Bizottságot, hogy terjesszen elő jogszabályjavaslatot valamely számukra fontos kérdésben;
  • az EU hivatalos nyelveinek valamelyikén az EU bármely intézményéhez kérdéssel forduljanak, és kérdésükre választ kapjanak;
  • bizonyos feltételekkel hozzáférjenek az Európai Parlament, az Európai Bizottság és a Tanács dokumentumaihoz.

Az uniós polgárokat a fentieken túl egyenlő hozzáférés illeti meg az EU közszolgálatánál meghirdetett karrierlehetőségeket illetően.

Jelentés az uniós polgárságról

Az uniós polgárság és az uniós polgárokat megillető jogok az Európai Unió kiemelten fontos alkotóelemei. Az Európai Bizottság háromévente jelentésben számol be a hatékony uniós polgárság előmozdításáról, és jelentésében új prioritásokat határoz meg a következő évekre az uniós polgárokat megillető jogok területén. 2020 nyarán, az európai uniós polgárságról szóló 2020. évi jelentés elkészítése során a Bizottság nyilvános konzultációt tartott az uniós polgárság témájában.

Sajtóközlemény az európai uniós polgárságról szóló 2020. évi jelentésről

Összefoglaló tájékoztató az európai uniós polgárságról szóló 2020. jelentésről

Tájékoztató az európai uniós polgárok jogairól szóló 2020. évi nyilvános konzultáció eredményéről

Jelentés az európai uniós polgárok jogairól szóló 2020. évi nyilvános konzultációról

Az EUMSZ 25. cikke szerinti jelentés

Eurobarométer felmérések

Az Európai Unióban évente kétszer kerül sor standard Eurobarométer felmérésre. Ezek kiegészítéseképpen rendszeresen készülnek további Eurobarométer felmérések, amelyek mélyrehatóbb vizsgálatnak vetik alá a megkérdezettek európai uniós polgársággal kapcsolatos álláspontját és nézeteit. A felmérések során kiemelt figyelmet kapnak az Európai Bizottság számára prioritást jelentő témákkal, köztük a szabad mozgással kapcsolatos kérdések.

2019. ősz – Standard Eurobarométer felmérés az európai uniós polgárság témájában (EB 92)

Európai uniós polgárság és demokrácia (2020)

2020-ban Eurobarométer gyorsfelmérés készült az EU összes tagállamában azzal a céllal, hogy az így összegyűjtött információkat a Bizottság be tudja építeni az európai uniós polgárságról szóló következő jelentésbe.

Demokrácia és a választások (2018)

2018-ban Eurobarométer tematikus felmérés készült a demokrácia és a választások témájában az Éves Alapjogi Kollokviumot megelőzően, a tudományos tanácskozás előmozdítása céljából.

Európai polgárság (2016)

Eurobarométer-jelentés az európai uniós polgárságról (2016)

Összefoglaló: Eurobarométer-jelentés az európai uniós polgárságról (2016)

Tájékoztató: Eurobarométer felmérés az európai uniós polgárságról (2016)

Választójog (2016)

Összefoglaló: Eurobarométer-jelentés a választójogról (2016)

Tájékoztató: Eurobarométer-jelentés a választójogról (2016)

Egyéb jelentések

2019. január 23-án a Bizottság elfogadta a befektetői állampolgársági és letelepedési programokról szóló jelentést, mely az Európai Unióban működő összes ilyen programról áttekintést nyújt. A Bizottság jelentésének elfogadását követően meghozott intézkedésekről itt olvashatók további információk.

Tájékoztató portálok