EU:n kansalaisen oikeudet

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen mukaisesti EU:n kansalaisella on oikeus

  • olla tulematta syrjityksi kansalaisuuden perusteella
  • liikkua ja oleskella vapaasti EU:n alueella
  • äänestää ja asettua ehdolle Euroopan parlamentin vaaleissa ja kunnallisvaaleissa
  • konsuliviranomaisten antamaan suojeluun (hädässä olevat EU:n kansalaiset saavat EU:n ulkopuolisessa maassa apua minkä tahansa muun EU-maan suurlähetystöstä tai konsulaatista, jos maassa ei ole heidän oman maansa suurlähetystöä tai konsulaattia)
  • esittää vetoomus Euroopan parlamentille ja kantelu Euroopan oikeusasiamiehelle
  • käynnistää eurooppalainen kansalaisaloite, jossa Euroopan komissiota pyydetään ehdottamaan lainsäädäntöä kansalaisille tärkeästä aiheesta, tai tukea tällaista kansalaisaloitetta
  • ottaa yhteyttä EU:n toimielimeen millä tahansa EU:n virallisella kielellä ja saada vastaus samalla kielellä
  • tutustua Euroopan parlamentin, Euroopan komission ja neuvoston asiakirjoihin tietyin ehdoin.

Kaikilla EU:n kansalaisilla on yhtäläinen oikeus pyrkiä EU-virkamieheksi.

Katsaus EU:n kansalaisuuteen

EU:n kansalaisuus ja siihen liittyvät oikeudet ovat EU:n ytimessä. Euroopan komissio laatii kolmen vuoden kertomuksen edistymisestä kohti unionin tosiasiallista kansalaisuutta, jossa se myös kertoo EU:n kansalaisoikeuskysymysten seuraavien vuosien painopisteistä. EU:n kansalaisuudesta järjestettiin julkinen kuuleminen kesällä 2020 EU:n kansalaisuutta koskevan vuoden 2020 katsauksen valmistelemiseksi.

Lehdistötiedote: Katsaus Euroopan unionin kansalaisuuteen vuonna 2020

Tietokooste: Katsaus Euroopan unionin kansalaisuuteen vuonna 2020

Tietosivu: EU:n kansalaisuuteen liittyviä oikeuksia koskevan vuoden 2020 julkisen kuulemisen tulokset

Raportti EU:n kansalaisuuteen liittyviä oikeuksia koskevasta julkisesta kuulemisesta 2020

SEUT-sopimuksen 25 artiklan 3 kohdan nojalla annettu kertomus

Eurobarometri-kyselyt

Eurobarometri-kysely tehdään kahdesti vuodessa. Ylimääräisiä Eurobarometri-kyselyjä tehdään säännöllisesti tehtävien Eurobarometri-kyselyjen täydentämiseksi ja EU:n kansalaisuuteen liittyvien asenteiden selvittämiseksi perusteellisemmin. Euroopan komission painopisteisiin, kuten vapaaseen liikkuvuuteen, liittyvät kysymykset ovat keskeisellä sijalla.

Syksy 2019 – EU:n kansalaisuutta koskeva Eurobarometri-selvitys (EB 92)

EU:n kansalaisuus ja demokratia (2020)

Kaikissa EU-maissa tehtiin Flash-eurobarometri, josta saatiin tietoa seuraavan EU:n kansalaisuuteen liittyvän katsauksen tueksi.

Demokratia ja vaalit (2018)

Vuonna 2018 julkaistiin demokratiaa ja vaaleja koskeva erityiseurobarometri, jolla hankittiin tietoa vuotuista perusoikeuksia koskevaa keskustelutilaisuutta varten.

Euroopan kansalaisuus (2016)

EU:n kansalaisuutta koskeva Eurobarometri-selvitys 2016

Tiivistelmä: EU:n kansalaisuutta koskeva Eurobarometri-selvitys 2016

Tietosivu: EU:n kansalaisuutta koskeva Eurobarometri-kysely 2016

Vaalioikeudet (2016)

Tiivistelmä: Vaalioikeuksia koskeva Eurobarometri-kysely 2016

Tietosivu: Vaalioikeuksia koskeva Eurobarometri-kysely 2016

Muut kertomukset

Komissio antoi 23.1.2019 kertomuksen sijoittajien kansalaisuus- ja oleskeluoikeusjärjestelyistä Euroopan unionissa. Kertomuksessa esitetään katsaus kaikista tällaisista EU:ssa toimivista järjestelmistä. Lisätietoa komission kertomuksen jatkotoimista on täällä.

Tietoportaalit