Helena Dalli, EU Commissioner for Equality

„Nebojme se v zájmu rozmanitosti vystupovat rozhodněji a přejděme v této otázce k činům. Ukažme, že jsme odhodláni prosazovat rovnost, a oslavme letošní květen společně jako Evropský měsíc rozmanitosti. Rozmanitější pracovní kolektivy nám pomáhají vytvořit spravedlivější Evropu, v níž panuje rovnost pro všechny.“

Helena Dalliová, komisařka EU pro rovnost

Evropský měsíc rozmanitosti zvyšuje povědomí o významu rozmanitosti a začlenění na našich pracovištích a ve společnosti obecně v celé Evropské unii.

Oslavuje úsilí organizací, které podporují rozmanitost a různorodost v pracovních kolektivech a vytvářejí inkluzivní pracovní prostředí.

Vyzýváme všechny organizace v Evropě, ať už jsou signatáři charty diverzity, či nikoli, aby se ve věci rozmanitosti angažovaly a konaly. 

Proč se Evropský měsíc rozmanitosti koná?

Evropská komise je již velmi dlouho odhodlána podporovat rozmanitost a začleňování a bojovat proti diskriminaci prostřednictvím právních předpisů. Díky nim došlo v úsilí o rovnost ve společnosti k pokroku a miliony lidí tak mohly plně rozvinout svůj potenciál. My všichni, veřejné instituce, soukromé společnosti, neziskové organizace, samosprávy měst a obcí atd., musíme spolupracovat na vytváření rovného a inkluzivního prostředí. A o to více nyní, během pandemie COVID-19, kdy jsou rozmanitost a začlenění ohroženy.

Věděli jste, že více než polovina Evropanů (59 %) se domnívá, že diskriminace z důvodu etnického původu je velmi rozšířená? Každý třetí člověk afrického původu uvádí, že se v posledních pěti letech setkal s rasově motivovaným obtěžováním. Více než 70 let po holokaustu se židovské obyvatelstvo ve značné míře setkává s antisemitismem ve všech oblastech života v EU. 

Z tohoto důvodu se Evropský měsíc rozmanitosti 2021 více zaměří na etnickou rozmanitost. Zahájen bude na akci za účasti komisařky Dalliové 4. května 2021. Vyzýváme také organizace, aby toto téma zařadily do své politiky týkající se rozmanitosti.

Jak se zúčastnit

Můžete pořádat virtuální nebo kombinované osvětové semináře pro zaměstnance nebo kulaté stoly s odborníky, zveřejnit kuchařku s recepty různých kuchyní, uspořádat kampaň na sociálních médiích, spolupracovat s neziskovou organizací nebo se věnovat dobrovolné činnosti – při zviditelňování rozmanitosti ve vaší organizaci se fantazii meze nekladou i přes celosvětovou pandemickou situaci.

Hledáte inspiraci? Podívejte se na naši příručku s osvědčenými postupy, která uvádí celou řadou nápadů, nebo se obraťte na chartu diverzity vašeho členského státu.

Jelikož bychom se také od vás rádi dozvěděli o vašich zkušenostech, nezapomeňte se zde zaregistrovat a sdělit nám informace o vaší akci nebo činnostech.

Charty diverzity

Od roku 2004 bylo v Evropě zřízeno 26 chart diverzity. Poskytují podporu a propagují osvědčené postupy v oblasti řízení rozmanitosti tisícům předních nadnárodních společností, malých a středních podniků a veřejných a neziskových organizací. Evropská platforma chart rozmanitosti nyní zahrnuje 26 národních chart rozmanitosti, které zastupují více než 12 000 signatářských organizací a více než 16 milionů zaměstnanců.

Zdroje

Dokumenty

StáhnoutPDF - 577.8 KB