Politiky

  • Lepší právní úprava

    EU je odhodlána optimalizovat, zjednodušit a racionalizovat regulační procesy v EU.

  • Úloha vnitrostátních parlamentů

    Vnitrostátní parlamenty aktivně přispívají k dobrému fungování Unie, například prostřednictvím politického dialogu a analýzy subsidiarity..

  • Consultative Committees

    The European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions have an advisory role towards the European institutions