Obsah

Politiky

  • Humanitárna pomoc

    Pomoc sa poskytuje obetiam humanitárnych kríz a katastrof na základe potrieb postihnutého obyvateľstva prostredníctvom financovania humanitárnych projektov realizovaných mimovládnymi humanitárnymi organizáciami, agentúrami OSN a Červeným krížom.

  • Civilná ochrana

    Komisia koordinuje reakciu na katastrofy na celom svete združovaním zdrojov civilnej ochrany jednotlivých krajín do mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany.