Åtgärder

Östliga partnerskapet
coordinationno status

Östliga partnerskapet

Det här gemensamma initiativet ska stärka och fördjupa förbindelserna mellan EU och de sex grannländerna Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Moldavien, Ukraina och Vitryssland.

Södra grannskapet
coordinationno status

Södra grannskapet

EU samarbetar med tio grannländer i söder: Algeriet, Egypten, Israel, Jordanien, Libanon, Libyen, Marocko, Palestina*, Syrien och Tunisien.

Samarbete med länder som gränsar till EU
coordinationno status

Samarbete med länder som gränsar till EU

Samarbetet över gränserna främjar hållbar utveckling i länder som har en gemensam land- eller sjögräns med ett EU-land.

Samarbete i hela grannskapet
coordinationno status

Samarbete i hela grannskapet

Vissa samarbetsprogram drivs med alla partnerländer i grannskapet som grupp i stället för bilateralt eller regionalt.

Objectives

  • Bidra till ökad stabilitet i grannländerna genom ekonomisk utveckling, insatser för unga, ökad anställbarhet, transport- och energiförbindelser, migration, rörlighet och säkerhet.
  • Främja EU:s värderingar som goda styrelseformer, demokrati, rättsstatsprincipen och mänskliga rättigheter.
  • Underlätta regionalt samarbete genom det östliga partnerskapet och unionen för Medelhavsområdet.

Sammanhang

EU:s grannskapspolitik bidrar till effektivare och starkare partnerskap med EU:s östra och södra grannländer och bygger på gemensamma intressen och insatser. 

EU främjar stabilitet och samarbete genom ekonomiskt stöd via det europeiska grannskapsinstrumentet.

Dokument