Objectives

  • Bidra till ökad stabilitet i grannländerna genom ekonomisk utveckling, insatser för unga, ökad anställbarhet, transport- och energiförbindelser, migration, rörlighet och säkerhet.
  • Främja EU:s värderingar som goda styrelseformer, demokrati, rättsstatsprincipen och mänskliga rättigheter.
  • Underlätta regionalt samarbete genom det östliga partnerskapet och unionen för Medelhavsområdet.

Sammanhang

EU:s grannskapspolitik bidrar till effektivare och starkare partnerskap med EU:s östra och södra grannländer och bygger på gemensamma intressen och insatser. 

EU främjar stabilitet och samarbete genom ekonomiskt stöd via det europeiska grannskapsinstrumentet.

Dokument