Ukrepi

Vzhodno partnerstvo
coordinationno status

Vzhodno partnerstvo

Ta skupna pobuda Evropske unije in 6 vzhodnih sosednih držav, Armenije, Azarbajdžana, Belorusije, Gruzije, Moldavije in Ukrajine, je namenjena poglobitvi in krepitvi odnosov.

Južno sosedstvo
coordinationno status

Južno sosedstvo

Sodelovanje Evropske unije z 10 južnimi sosedami: Alžirijo, Egiptom, Izraelom, Jordanijo, Libanonom, Libijo, Marokom, Palestino*, Sirijo in Tunizijo.

Sodelovanje z državami ob zunanjih mejah EU
coordinationno status

Sodelovanje z državami ob zunanjih mejah EU

Čezmejno sodelovanje podpira trajnostni razvoj ob kopenskih in morskih mejah med državo EU in sosedo zunaj EU.

Sodelovanje s celotnim sosedstvom
coordinationno status

Sodelovanje s celotnim sosedstvom

Nekateri programi sodelovanja EU potekajo skupinsko z vsemi partnerskimi državami iz evropskega sosedstva, in ne dvostransko ali regionalno.

Objectives

  • prizadeva si za stabilizacijo sosednjih držav z gospodarskim razvojem, krepitvijo zaposljivosti in podpore mladim, izboljšanjem prometne in energetske povezanosti ter ukrepi na področju migracij, mobilnosti in varnosti
  • uveljavlja ključne interese EU na področju dobrega upravljanja, demokracije, pravne države in spoštovanja človekovih pravic
  • spodbuja sodelovanje na regionalni ravni: vzhodno partnerstvo, unija za Sredozemlje

Kontekst

Evropska sosedska politika zagotavlja okvir za učinkovitejše in tesnejše partnerstvo z vzhodnimi in južnimi sosedami EU, ki temelji na skupnih interesih in ukrepih. 

EU podpira stabilnost sodelujočih držav, spodbuja sodelovanje in jim namenja finančno pomoč v okviru evropskega instrumenta sosedstva.

Dokumenti