Objectives

  • prizadeva si za stabilizacijo sosednjih držav z gospodarskim razvojem, krepitvijo zaposljivosti in podpore mladim, izboljšanjem prometne in energetske povezanosti ter ukrepi na področju migracij, mobilnosti in varnosti
  • uveljavlja ključne interese EU na področju dobrega upravljanja, demokracije, pravne države in spoštovanja človekovih pravic
  • spodbuja sodelovanje na regionalni ravni: vzhodno partnerstvo, unija za Sredozemlje

Kontekst

Evropska sosedska politika zagotavlja okvir za učinkovitejše in tesnejše partnerstvo z vzhodnimi in južnimi sosedami EU, ki temelji na skupnih interesih in ukrepih. 

EU podpira stabilnost sodelujočih držav, spodbuja sodelovanje in jim namenja finančno pomoč v okviru evropskega instrumenta sosedstva.

Dokumenti