Opatrenia

Východné partnerstvo
coordinationno status

Východné partnerstvo

Cieľom tejto spoločnej iniciatívy je prehĺbiť a posilniť vzťahy Európskej únie a jej 6 východných susedov – Arménska, Azerbajdžanu, Bieloruska, Gruzínska, Moldavska a Ukrajiny.

Južné susedstvo
coordinationno status

Južné susedstvo

Spolupráca EÚ s jej 10 južnými susedmi: Alžírskom, Egyptom, Izraelom, Jordánskom, Libanonom, Líbyou, Marokom, Palestínou*, Sýriou a Tuniskom.

Spolupráca s krajinami pozdĺž vonkajších hraníc EÚ
coordinationno status

Spolupráca s krajinami pozdĺž vonkajších hraníc EÚ

Cezhraničná spolupráca pozdĺž pozemných alebo námorných hraníc krajiny EÚ a jej susedskej krajiny podporuje udržateľný rozvoj na oboch stranách.

Spolupráca so všetkými krajinami susedstva
coordinationno status

Spolupráca so všetkými krajinami susedstva

Niektoré programy spolupráce sa vykonávajú so všetkými partnerskými krajinami európskeho susedstva ako skupinou a nie na bilaterálnej alebo regionálnej úrovni.

Objectives

  • stabilizácia susedných krajín prostredníctvom hospodárskeho rozvoja, zamestnanosti a mládeže, dopravnej a energetickej prepojenosti, migrácie, mobility a bezpečnosti,
  • podpora kľúčových záujmov EÚ v oblasti dobrej správy vecí verejných, demokracie, právneho štátu a ľudských práv,
  • uľahčenie spolupráce na regionálnej úrovni: Východné partnerstvo, Únia pre Stredozemie.

Kontext

Európska susedská politika ponúka rámec na účinnejšie a silnejšie partnerstvo s východnými a južnými susedmi EÚ na základe spoločných záujmov a činností na oboch stranách. 

EÚ podporuje stabilitu a spoluprácu s dotknutými krajinami finančnou pomocou z nástroja európskeho susedstva.

Dokumenty