Objectives

  • să stabilizeze țările învecinate prin acțiuni legate de dezvoltarea economică, ocuparea forței de muncă, tineret, transporturi, conectivitatea energiei, migrație, mobilitate și securitate
  • să promoveze valorile importante ale UE: buna guvernanță, democrația, statul de drept și drepturile omului
  • să faciliteze cooperarea la nivel regional: Parteneriatul estic, Uniunea pentru Mediterana

Context

Politica europeană de vecinătate oferă un cadru pentru parteneriate mai eficiente și mai strânse cu vecinii din estul și sudul UE, bazate pe interese și acțiuni comune. 

UE promovează stabilitatea și stimulează cooperarea cu aceste țări prin intermediul Instrumentului european de vecinătate.

Documente