Działania

Partnerstwo Wschodnie
coordinationno status

Partnerstwo Wschodnie

Ta wspólna inicjatywa Unii Europejskiej i jej sześciu wschodnich sąsiadów – Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy – ma przyczynić się do pogłębienia i zacieśnienia stosunków.

Południowe sąsiedztwo
coordinationno status

Południowe sąsiedztwo

Współpraca UE z jej dziesięcioma południowymi sąsiadami: Algierią, Egiptem, Izraelem, Jordanią, Libanem, Libią, Marokiem, Palestyną*, Syrią i Tunezją.

Współpraca z krajami graniczącymi z UE
coordinationno status

Współpraca z krajami graniczącymi z UE

W ramach tej współpracy wspierany jest zrównoważony rozwój na obszarach położonych wzdłuż granic lądowych i morskich między krajami UE a sąsiednimi krajami spoza UE.

Współpraca z wszystkimi krajami sąsiednimi
coordinationno status

Współpraca z wszystkimi krajami sąsiednimi

Niektóre programy współpracy są realizowane we wszystkich krajach partnerskich objętych europejską polityką sąsiedztwa jako grupa, a nie w ramach działań dwustronnych czy regionalnych.

Objectives

  • podtrzymywanie stabilizacji w krajach sąsiadujących poprzez wspieranie takich obszarów jak rozwój gospodarczy i zatrudnienie, szanse dla młodzieży, połączenia transportowe i rozbudowa sieci energetycznych, migracja, mobilność i bezpieczeństwo
  • propagowanie podstawowych unijnych wartości takich jak dobre rządy, demokracja, praworządność i prawa człowieka
  • ułatwianie współpracy na poziomie regionalnym: Partnerstwo Wschodnie, Unia dla Śródziemnomorza

Kontekst

Europejska polityka sąsiedztwa określa ramy prawne efektywniejszego i silniejszego partnerstwa z wschodnimi i południowymi sąsiadami UE w oparciu o wspólne interesy i wspólnie prowadzone działania. 

UE dba o stabilność w regionie i w ramach współpracy z tymi krajami udostępnia im wsparcie finansowe udzielane za pośrednictwem Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.

Dokumenty