Maatregelen

Oostelijk Partnerschap
coordinationno status

Oostelijk Partnerschap

Dit gezamenlijk initiatief van de Europese Unie en zes van haar buurlanden, namelijk Armenië, Azerbeidzjan, Wit-Rusland, Georgië, Moldavië en Oekraïne, moet de betrekkingen tussen deze landen verbeteren.

Het zuidelijke nabuurschap
coordinationno status

Het zuidelijke nabuurschap

EU-samenwerking met tien zuidelijke buurlanden van de EU: Algerije, Egypte, Israël, Jordanië, Libanon, Libië, Marokko, Palestina*, Syrië en Tunesië.

Samenwerking met landen aan de buitengrenzen van de EU
coordinationno status

Samenwerking met landen aan de buitengrenzen van de EU

Deze grensoverschrijdende samenwerking is gericht op duurzame ontwikkeling van gebieden aan de overzijde van de buitengrenzen of grenswateren van de EU.

Samenwerking met alle nabuurschappen
coordinationno status

Samenwerking met alle nabuurschappen

Sommige programma's draaien om samenwerking met alle Europese nabuurschapslanden gezamenlijk, en dus niet met landen of regio's apart.

Objectives

  • de stabiliteit in de buurlanden verbeteren via het beleid voor economische ontwikkeling, werkgelegenheid en jeugd, koppeling van vervoers- en energie-infrastructuur, migratie, mobiliteit en veiligheid
  • belangrijke EU-waarden uitdragen, zoals goed bestuur, democratie, rechtsstaat en mensenrechten
  • de samenwerking verbeteren in regionaal verband via het Oostelijk Partnerschap en de Unie voor het Middellandse Zeegebied

Context

Het Europees nabuurschapsbeleid is een kader voor nauwere samenwerking met de buurlanden ten zuiden en ten oosten van de EU op basis van gemeenschappelijke belangen en maatregelen van beide zijden. 

De EU bevordert de stabiliteit en de samenwerking met de betrokken landen door financiële steun te geven via het Europees Nabuurschapsinstrument.

Documenten