Objectives

  • tistabbilizza l-pajjiżi ġirien permezz tal-iżvilupp ekonomiku, l-impjegabbiltà u ż-żgħażagħ, il-konnettività tat-trasport u tal-enerġija, il-migrazzjoni, il-mobbiltà u s-sigurtà.
  • tippromwovi l-interessi ewlenin tal-UE tal-governanza tajba, tad-demokrazija, tal-istat tad-dritt u tad-drittijiet tal-bniedem
  • tiffaċilita l-kooperazzjoni fil-livell reġjonali: is-Sħubija tal-Lvant, l-Unjoni għall-Mediterran

Context

Il-politika Ewropea tal-viċinat toffri qafas għal sħubijiet aktar effettivi u b'saħħithom mal-ġirien tal-Lvant u tan-Nofsinhar tal-UE, ibbażata fuq interessi u azzjoni komuni miż-żewġ naħat. 

L-UE tippromwovi l-istabbiltà u trawwem il-kooperazzjoni mal-pajjiżi kkonċernati billi tipprovdi l-appoġġ finanzjarju permezz tal-Istrument Ewropew ta’ Viċinat.

Dokumenti