Pasākumi

Austrumu partnerība
coordinationno status

Austrumu partnerība

Kopīga iniciatīva, kurā piedalās Eiropas Savienība un 6 tās austrumu kaimiņvalstis – Armēnija, Azerbaidžāna, Baltkrievija, Gruzija, Moldova un Ukraina –, lai padziļinātu un nostiprinātu savstarpējās attiecības.

Dienvidu kaimiņreģions
coordinationno status

Dienvidu kaimiņreģions

ES sadarbība ar 10 dienvidu kaimiņvalstīm: Alžīriju, Ēģipti, Izraēlu, Jordāniju, Libānu, Lībiju, Maroku, Palestīnu*, Sīriju un Tunisiju.

Sadarbība ar valstīm, kas atrodas pie ES ārējām robežām
coordinationno status

Sadarbība ar valstīm, kas atrodas pie ES ārējām robežām

Pārrobežu sadarbībā tiek veicināta ilgtspējīga attīstība pie sauszemes vai jūras robežām, kas ES valstis atdala no ES neietilpstošām kaimiņvalstīm.

Sadarbība ar kaimiņvalstīm
coordinationno status

Sadarbība ar kaimiņvalstīm

Dažas sadarbības programmas tiek īstenotas, sadarbojoties ar visām Eiropas kaimiņattiecību partnervalstīm kā grupu, nevis divpusējā vai reģionālā kontekstā.

Objectives

  • Stabilizēt kaimiņvalstis, atbalstot tautsaimniecības attīstību, nodarbināmību un jaunatni, transporta un enerģētikas savienojumus, risinot migrāciju, piedāvājot mobilitāti un nostiprinot drošību.
  • Veicināt ES intereses labas pārvaldības, demokrātijas, tiesiskuma un cilvēktiesību jomā.
  • Atvieglot sadarbību reģionālā līmenī (Austrumu partnerība un Savienība Vidusjūrai).

Konteksts

Eiropas kaimiņattiecību politika ir satvars, kurā ES var veidot efektīvākas un ciešākas partnerattiecības ar austrumu un dienvidu kaimiņvalstīm, pamatojoties uz kopīgām interesēm un abpusēju rīcību. 

ES veicina stabilitāti un nostiprina sadarbību ar attiecīgajām valstīm, sniedzot tām finansiālu atbalstu no Eiropas kaimiņattiecību instrumenta.

Dokumenti