Pasākumi

Coordination

Austrumu partnerība

Austrumu partnerības mērķis ir stiprināt attiecības starp ES un tās sešām austrumu kaimiņvalstīm: Armēniju, Azerbaidžānu, Baltkrieviju, Gruziju, Moldovu un Ukrainu.

Coordination

Dienvidu kaimiņreģions

Sadarbība ar dienvidu kaimiņreģionu ietver desmit partnervalstis: Alžīriju, Ēģipti, Izraēlu, Jordāniju, Libānu, Lībiju, Maroku, Palestīnu*, Sīriju un Tunisiju.

Coordination

Sadarbība ar valstīm, kas atrodas pie ES ārējām robežām

Pārrobežu sadarbība atbalsta ilgtspējīgu attīstību pie ES ārējām robežām, palīdz samazināt dzīves līmeņa atšķirības un risināt kopīgas problēmas.

Coordination

Sadarbība ar kaimiņvalstīm

Lai papildinātu divpusējās un reģionālās sadarbības programmas, ir izveidotas arī kaimiņattiecību sadarbības programmas, jo dažas atbalsta darbības var efektīvāk un elastīgāk pārvaldīt starptautiskā līmenī.

Mērķi

  • Stabilizēt kaimiņvalstis, atbalstot tautsaimniecības attīstību, nodarbināmību un jaunatni, transporta un enerģētikas savienojumus, risinot migrāciju, piedāvājot mobilitāti un nostiprinot drošību.
  • Veicināt ES intereses labas pārvaldības, demokrātijas, tiesiskuma un cilvēktiesību jomā.
  • Atvieglot sadarbību reģionālā līmenī (Austrumu partnerība un Savienība Vidusjūrai).

Konteksts

Eiropas kaimiņattiecību politika ir satvars, kurā ES var veidot efektīvākas un ciešākas partnerattiecības ar austrumu un dienvidu kaimiņvalstīm, pamatojoties uz kopīgām interesēm un abpusēju rīcību. 

ES veicina stabilitāti un nostiprina sadarbību ar attiecīgajām valstīm, sniedzot tām finansiālu atbalstu no Eiropas kaimiņattiecību instrumenta.

Dokumenti