Veiksmai

Rytų partnerystė
coordinationno status

Rytų partnerystė

Šia bendra Europos Sąjungos ir jos 6 rytinių kaimynių – Armėnijos, Azerbaidžano, Baltarusijos, Gruzijos, Moldovos, Ukrainos – iniciatyva siekiama gilinti ir stiprinti santykius.

Pietinės kaimyninės šalys
coordinationno status

Pietinės kaimyninės šalys

ES bendradarbiavimas su 10 pietų kaimynių: Alžyru, Egiptu, Izraeliu, Jordanija, Libanu, Libija, Maroku, Palestina*, Sirija ir Tunisu.

Bendradarbiavimas su šalimis, esančiomis prie ES išorės sienų
coordinationno status

Bendradarbiavimas su šalimis, esančiomis prie ES išorės sienų

Tarpvalstybiniu bendradarbiavimu remiamas tvarus vystymasis sausumos ir jūros pasienio regionuose, kuriais eina ES išorės sienos.

Bendradarbiavimas su visomis kaimynystės politikos šalimis
coordinationno status

Bendradarbiavimas su visomis kaimynystės politikos šalimis

Kai kurios bendradarbiavimo programos vykdomos su visomis Europos kaimynystės politikos šalimis partnerėmis, o ne dvišaliu ar regioniniu mastu.

Objectives

  • Stabilizuoti padėtį kaimyninėse šalyse sprendžiant ekonominio vystymosi, galimybių įsidarbinti ir jaunimo, transporto ir energijos tinklų junglumo, migracijos, mobilumo ir saugumo klausimus
  • Propaguoti pagrindinius ES interesus – gerą valdymą, demokratiją, teisinę valstybę ir žmogaus teises
  • Sudaryti palankesnes sąlygas bendradarbiavimui regionų lygmeniu (Rytų partnerystė ir Viduržemio jūros sąjunga)

Kontekstas

Europos kaimynystės politika suteikia pagrindą veiksmingesnei ir stipresnei partnerystei su ES rytų ir pietų kaimynėmis, remiantis bendrais interesais ir abipusiais veiksmais. 

ES skatina stabilumą šiose šalyse ir bendradarbiavimą su jomis teikdama finansinę paramą pagal Europos kaimynystės priemonę.

Dokumentai