Célok

  • a szomszédos országok stabilitásának javítása az alábbiak révén: a gazdasági fejlődés és a foglalkoztathatóság elősegítése, a közlekedési és energetikai összeköttetések, a mobilitás és a biztonság javítása, valamint az ifjúság- és migrációs politikába eszközölt beruházások
  • a jó kormányzásnak, a demokráciának, a jogállamiságnak és az emberi jogok tiszteletben tartásának, mint az EU alapvető értékeinek az előmozdítása
  • a regionális együttműködés elősegítése: keleti partnerség, Unió a Mediterrán Térségért

Tágabb kontextus

Az európai szomszédságpolitika hatékonyabb és szorosabb partnerségi kapcsolat kiépítését teszi lehetővé az Uniónak a keleti és a déli szomszédjaival. Az együttműködés alapját a közös érdekek és tevékenységek képezik. 

Az EU előmozdítja a szóban forgó térségekben a stabilitást és megerősíti az érintett országokkal folytatott együttműködést. Ehhez az Európai Szomszédsági Támogatási Eszközből nyújt pénzügyi támogatást.

Dokumentumok