Intézkedések

Coordination

Keleti partnerség

A keleti partnerség arra irányul, hogy az EU megerősítse kapcsolatait hat keleti szomszédjával: Azerbajdzsánnal, Belarusszal, Grúziával, Moldovával, Örményországgal és Ukrajnával.

Coordination

Déli szomszédság

A déli szomszédsággal folytatott együttműködésben tíz partnerország vesz részt: Algéria, Egyiptom, Izrael, Jordánia, Libanon, Líbia, Marokkó, Palesztina*, Szíria és Tunézia.

Coordination

Együttműködés az EU külső határai mentén fekvő országokkal

A határokon átívelő együttműködés támogatja a fenntartható fejlődést az EU külső határai mentén, hozzájárul az életszínvonalbeli különbségek csökkentéséhez, és elősegíti a közös kihívások kezelését.

Coordination

Az EU összes szomszédos országára kiterjedő együttműködés

A kétoldalú és a regionális együttműködési programok kiegészítéseként az EU az összes szomszédos országra kiterjedően is létrehozott együttműködési programokat, mivel egyes támogatási tevékenységeket hatékonyabban és rugalmasabban lehet irányítani interregionális szinten.

Célok

  • a szomszédos országok stabilitásának javítása az alábbiak révén: a gazdasági fejlődés és a foglalkoztathatóság elősegítése, a közlekedési és energetikai összeköttetések, a mobilitás és a biztonság javítása, valamint az ifjúság- és migrációs politikába eszközölt beruházások
  • a jó kormányzásnak, a demokráciának, a jogállamiságnak és az emberi jogok tiszteletben tartásának, mint az EU alapvető értékeinek az előmozdítása
  • a regionális együttműködés elősegítése: keleti partnerség, Unió a Mediterrán Térségért

Tágabb kontextus

Az európai szomszédságpolitika hatékonyabb és szorosabb partnerségi kapcsolat kiépítését teszi lehetővé az Uniónak a keleti és a déli szomszédjaival. Az együttműködés alapját a közös érdekek és tevékenységek képezik. 

Az EU előmozdítja a szóban forgó térségekben a stabilitást és megerősíti az érintett országokkal folytatott együttműködést. Ehhez az Európai Szomszédsági Támogatási Eszközből nyújt pénzügyi támogatást.

Dokumentumok