Gníomhaíochtaí

Comhpháirtíocht an Oirthir
coordinationno status

Comhpháirtíocht an Oirthir

Is éard is aidhm don tionscnamh comhpháirteach seo idir an tAontas Eorpach agus 6 chomharsa dá chuid san Oirthear, mar atá an Airméin, an Asarbaiseáin, an Bhealarúis, an Mholdóiv, an tSeoirsia agus an Úcráin, caidreamh an Aontais leo a threisiú agus a neartú.

Comharsanacht an deiscirt
coordinationno status

Comharsanacht an deiscirt

Comhar an Aontais Eorpaigh le 10 gcomharsa dá chuid sa deisceart: an Ailgéir, an Éigipt, an Iordáin, Iosrael, an Libia, an Liobáin, Maracó, an Phalaistín*, an tSiria agus an Túinéis.

Comhar le tíortha feadh theorainneacha seachtracha an Aontais Eorpaigh
coordinationno status

Comhar le tíortha feadh theorainneacha seachtracha an Aontais Eorpaigh

A bhuí leis an gcomhar trasteorann tacaítear leis an bhforbairt inbhuanaithe feadh comhtheorainneacha talún idir tír de chuid an Aontais agus comharsa dá cuid nach bhfuil san Aontas agus feadh na dturas farraige atá eatarthu.

Comhar ar fud na Comharsanachta Eorpaí
coordinationno status

Comhar ar fud na Comharsanachta Eorpaí

I dtaca le cuid de na cláir um chomhar is amhlaidh a bhíonn tíortha comhpháirtíochta uile Chomharsanacht na hEorpa páirteach iontu mar ghrúpa seachas ar bhonn déthaobhach nó réigiúnach.

Objectives

  • tíortha comharsanacha a chobhsú trí thacaíocht a chur ar fáil dóibh sna réimsí seo a leanas: forbairt eacnamaíoch, infhostaitheacht agus an óige; nascacht iompair agus fuinnimh, imirce, soghluaisteacht agus slándáil
  • príomhleasanna an Aontais Eorpaigh a chur chun cinn, mar atá dea-rialachas, daonlathas, smacht reachta agus cearta an duine
  • comhar ar an leibhéal réigiúnach a éascú: Comhpháirtíocht an Oirthir, an tAontas don Réigiún Meánmhuirí

Context

A bhuí le Beartas Comharsanachta na hEorpa tá creat ann chun comhpháirtíochtaí níos éifeachtaí agus níos láidre a chothú le comharsana an Aontais sa deisceart agus san oirthear atá bunaithe ar leasanna coiteanna agus ar ghníomhaíocht ar an dá thaobh. 

Cuireann an tAontas Eorpach an chobhsaíocht chun cinn agus cothaíonn comhar leis na tíortha lena mbaineann trí chabhair airgid a chur ar fáil tríd an Ionstraim Eorpach um Chomharsanacht agus um Chomhpháirtíocht.

Doiciméid