Objectives

  • naapurimaiden vakauttaminen taloudellisen kehityksen, työllistettävyyden ja nuorison, liikenne- ja energiayhteyksien, muuttoliikkeen, liikkuvuuden ja turvallisuuden suhteen
  • EU:n keskeisten intressien eli hyvän hallintotavan, demokratian, oikeusvaltion ja ihmisoikeuksien edistäminen
  • yhteistyön helpottaminen alueellisella tasolla: Itäinen kumppanuus ja Välimeren unioni

Konteksti

Euroopan naapuruuspolitiikan puitteissa EU voi solmia itäisten ja eteläisten naapurimaidensa kanssa entistä tehokkaampia ja vahvempia yhteistyökumppanuuksia, jotka perustuvat yhteisiin etuihin ja toimiin. 

EU edistää vakautta ja rakentaa yhteistyötä näiden maiden kanssa tarjoamalla niille taloudellista tukea Euroopan naapuruuspolitiikan välineen kautta.

Asiakirjat