Eesmärgid

  • Stabiliseerida olukord naaberriikides, toetades nende majandusarengut, tööhõivet, noorte võimalusi, transpordi- ja energiaühendusi, rändega seotud probleemide lahendamist, liikuvust ja turvalisust
  • Edendada ELi põhihuve juhtimise, demokraatia, õigusriigi ja inimõiguste valdkonnas
  • Parandada piirkondlikku koostööd: idapartnerlus, Vahemere Liit

Kontekst

Euroopa naabruspoliitika alusel luuakse ELi ida- ja lõunapoolsete naabritega paremad ja tugevamad partnerlussuhted, mis põhinevad ühistel huvidel ja kõikide osaliste jõupingutustel. 

EL suurendab stabiilsust ja parandab koostööd, andes abivajavatele riikidele Euroopa naabruspoliitika rahastamisvahendi kaudu rahalisi toetusi.

Dokumendid