Meetmed

Idapartnerlus
coordinationno status

Idapartnerlus

Selles ühisalgatuses osalevad Euroopa Liit ja kuus idapoolset naabrit: Armeenia, Aserbaidžaan, Valgevene, Gruusia, Moldova ja Ukraina. Algatuse eesmärk on suhteid süvendada ja tugevdada.

Lõunanaabrus
coordinationno status

Lõunanaabrus

ELi koostöö 10 lõunapoolse naaberriigiga: Alžeeria, Egiptus, Iisrael, Jordaania, Liibanon, Liibüa, Maroko, Palestiina*, Süüria ja Tuneesia.

Koostöö ELi välispiiril asuvate riikidega
coordinationno status

Koostöö ELi välispiiril asuvate riikidega

Piiriülene koostöö toetab säästvat arengut maismaapiiridel või mereteedel, mida jagavad ELi liikmesriik ja ELi mittekuuluv naaberriik.

Euroopa naabruskonna koostöö
coordinationno status

Euroopa naabruskonna koostöö

Mõne koostööprogrammi raames tehakse koostööd kõikide Euroopa naabruses asuvate partnerriikide kui ühtse rühmaga, mitte kahepoolselt või piirkondlikult.

Objectives

  • Stabiliseerida olukord naaberriikides, toetades nende majandusarengut, tööhõivet, noorte võimalusi, transpordi- ja energiaühendusi, rändega seotud probleemide lahendamist, liikuvust ja turvalisust
  • Edendada ELi põhihuve juhtimise, demokraatia, õigusriigi ja inimõiguste valdkonnas
  • Parandada piirkondlikku koostööd: idapartnerlus, Vahemere Liit

Kontekst

Euroopa naabruspoliitika alusel luuakse ELi ida- ja lõunapoolsete naabritega paremad ja tugevamad partnerlussuhted, mis põhinevad ühistel huvidel ja kõikide osaliste jõupingutustel. 

EL suurendab stabiilsust ja parandab koostööd, andes abivajavatele riikidele Euroopa naabruspoliitika rahastamisvahendi kaudu rahalisi toetusi.

Dokumendid