Δράσεις

Coordination

Ανατολική Εταιρική Σχέση

Η Ανατολική Εταιρική Σχέση έχει σκοπό να ενισχύσει τις σχέσεις της ΕΕ με τους έξι ανατολικούς γείτονές της: Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Λευκορωσία, Γεωργία, Μολδαβία και Ουκρανία.

Coordination

Νότια Γειτονία

Η συνεργασία με τη Νότια Γειτονία περιλαμβάνει δέκα χώρες-εταίρους: Αλγερία, Αίγυπτο, Ισραήλ, Ιορδανία, Λίβανο, Λιβύη, Μαρόκο, Παλαιστίνη*, Συρία και Τυνησία.

Coordination

Συνεργασία με τις χώρες κατά μήκος των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ

Η διασυνοριακή συνεργασία στηρίζει τη βιώσιμη ανάπτυξη κατά μήκος των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ, συμβάλλει στην άμβλυνση των διαφορών στις συνθήκες διαβίωσης και στην αντιμετώπιση κοινών διακυβευμάτων.

Coordination

Συνεργασία με τις γειτονικές χώρες

Με σκοπό να συμπληρώσουν τα προγράμματα διμερούς και περιφερειακής συνεργασίας, συστήθηκαν επίσης προγράμματα συνεργασίας με τις γειτονικές χώρες, καθώς η διαχείριση ορισμένων δραστηριοτήτων παροχής βοήθειας μπορεί να γίνεται με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και ευελιξία σε διαπεριφερειακό επίπεδο.

Στόχοι

  • σταθεροποίηση των γειτονικών χωρών μέσα από την οικονομική ανάπτυξη, την απασχολησιμότητα και τη νεολαία, τη συνδεσιμότητα στους τομείς των μεταφορών και της ενέργειας, τη μετανάστευση, την κινητικότητα και την ασφάλεια
  • προώθηση των βασικών συμφερόντων της ΕΕ σε θέματα χρηστής διακυβέρνησης, δημοκρατίας, κράτους δικαίου και ανθρωπίνων δικαιωμάτων
  • διευκόλυνση της συνεργασίας σε περιφερειακό επίπεδο: Ανατολική Εταιρική Σχέση, Ένωση για τη Μεσόγειο

Πλαίσιο

Η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας παρέχει ένα πλαίσιο για μια αποτελεσματικότερη και ισχυρότερη εταιρική σχέση ανάμεσα στην ΕΕ και τους ανατολικούς και νότιους γείτονές της, βάσει κοινών συμφερόντων και δράσεων και από τις δύο πλευρές. 

Η ΕΕ προωθεί τη σταθερότητα και τη συνεργασία με τις ενδιαφερόμενες χώρες παρέχοντας χρηματοδοτική στήριξη μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Γειτονίας.

Έγγραφα