Det skal vi gøre

  • Stabilisering af nabolandene gennem økonomisk udvikling, øget beskæftigelsesegnethed, ungdomstiltag, transport- og energiforbindelser, migration, mobilitet og sikkerhed
  • Fremme af EU's kerneværdier som god forvaltningspraksis, demokrati, retsstatsprincippet og menneskerettigheder
  • Lette samarbejdet på regionalt plan: Det Østlige Partnerskab, Middelhavsunionen

Kontekst

Den europæiske naboskabspolitik er en ramme for mere effektive og stærkere partnerskaber med EU's naboer mod øst og syd, som bygger på fælles interesser og en indsats fra begge sider. 

EU arbejder på at fremme stabiliteten og samarbejdet med de pågældende lande gennem finansiel støtte fra det europæiske naboskabsinstrument.

Dokumenter