Tiltag

Det Østlige Partnerskab
coordinationno status

Det Østlige Partnerskab

Dette fælles initiativ mellem EU og dets 6 østlige naboer Armenien, Aserbajdsjan, Hviderusland, Georgien, Moldova og Ukraine skal styrke forbindelserne.

De sydlige nabolande
coordinationno status

De sydlige nabolande

EU samarbejder med 10 sydlige nabolande: Algeriet, Egypten, Israel, Jordan, Libanon, Libyen, Marokko, Palæstina*, Syrien og Tunesien.

Samarbejde med landene ved EU's ydre grænser.
coordinationno status

Samarbejde med landene ved EU's ydre grænser.

Samarbejde over grænserne fremmer bærdygtig udvikling langs land- og søgrænserne mellem EU-lande og ikke-EU-lande.

Samarbejde med alle nabolande
coordinationno status

Samarbejde med alle nabolande

Nogle samarbejdsprogrammer omfatter alle de europæiske naboskabspartnerlandene som én gruppe frem for bilaterale eller regionale aftaler.

Objectives

  • Stabilisering af nabolandene gennem økonomisk udvikling, øget beskæftigelsesegnethed, ungdomstiltag, transport- og energiforbindelser, migration, mobilitet og sikkerhed
  • Fremme af EU's kerneværdier som god forvaltningspraksis, demokrati, retsstatsprincippet og menneskerettigheder
  • Lette samarbejdet på regionalt plan: Det Østlige Partnerskab, Middelhavsunionen

Kontekst

Den europæiske naboskabspolitik er en ramme for mere effektive og stærkere partnerskaber med EU's naboer mod øst og syd, som bygger på fælles interesser og en indsats fra begge sider. 

EU arbejder på at fremme stabiliteten og samarbejdet med de pågældende lande gennem finansiel støtte fra det europæiske naboskabsinstrument.

Dokumenter