Opatření

Východní partnerství
coordinationno status

Východní partnerství

Účelem této společné iniciativy Evropské unie a 6 zemí na východ od jejích hranic (Arménie, Ázerbájdžánu, Běloruska, Gruzie, Moldavska a Ukrajiny) je prohloubit a upevnit vzájemné vztahy.

Jižní sousedství
coordinationno status

Jižní sousedství

Jedná se o spolupráci EU s jejími 10 jižními sousedy: Alžírskem, Egyptem, Izraelem, Jordánskem, Libanonem, Libyi, Marokem, Palestinou*, Sýrií a Tuniskem.

Spolupráce se zeměmi sousedícími s EU
coordinationno status

Spolupráce se zeměmi sousedícími s EU

Přeshraniční spolupráce se zeměmi, se kterými Unie sousedí či sdílí námořní hranici, se zaměřuje na udržitelný rozvoj.

Spolupráce s blokem sousedních zemí
coordinationno status

Spolupráce s blokem sousedních zemí

Některé programy spolupráce jsou realizovány za účasti všech evropských sousední partnerských zemí jakožto celku a nikoli na dvoustranné nebo regionální úrovni.

Objectives

  • stabilizace sousedních zemí prostřednictvím hospodářského rozvoje a podporou zaměstnanosti a mládeže, dopravního a energetického propojení, migrace, mobility a bezpečnosti
  • prosazování klíčových zájmů EU, řádné správy věcí veřejných, demokracie, právního státu a lidských práv
  • usnadnění spolupráce na regionální úrovni: Východní partnerství, Unie pro Středomoří

Kontext

Evropská politika sousedství dává prostor k rozvoji efektivnějších a intenzivnějších partnerství EU a jejích východních a jižních sousedů, založených na společných zájmech a opatřeních přijímaných na obou stranách. 

EU přispívá ke stabilitě a podporuje spolupráci s danými zeměmi finančními prostředky z evropského nástroje sousedství.

Dokumenty