Cíle

  • stabilizace sousedních zemí prostřednictvím hospodářského rozvoje a podporou zaměstnanosti a mládeže, dopravního a energetického propojení, migrace, mobility a bezpečnosti
  • prosazování klíčových zájmů EU, řádné správy věcí veřejných, demokracie, právního státu a lidských práv
  • usnadnění spolupráce na regionální úrovni: Východní partnerství, Unie pro Středomoří

Kontext

Evropská politika sousedství dává prostor k rozvoji efektivnějších a intenzivnějších partnerství EU a jejích východních a jižních sousedů, založených na společných zájmech a opatřeních přijímaných na obou stranách. 

EU přispívá ke stabilitě a podporuje spolupráci s danými zeměmi finančními prostředky z evropského nástroje sousedství.

Dokumenty