Åtgärder

Coordination

Samordning med EU:s kandidatländer

Information on the process of joining the EU (accession)

Finansiering

Instrumentet för stöd inför anslutningen

Ekonomisk och teknisk hjälp för reformer i kandidatländer och potentiella kandidatländer.
Lagstiftning

Treaty on European Union - articles on joining the EU

Provides the legal basis for any European country to join the EU (Article 49) and the values on which the EU is based (Article 2).

Mål

  • Främja fred och stabilitet i regioner nära EU:s gränser.
  • Bidra till bättre livskvalitet för människor genom integration och samarbete över gränserna.
  • Öka välståndet och möjligheterna för europeiska företag och invånare. 
  • Vägleda, stödja och övervaka utvecklingen i de länder som vill ansluta sig till EU i linje med våra värderingar, lagar och normer.

Sammanhang

Under utvidgningsprocessen hjälper kommissionen de länder som vill ansluta sig till EU att uppfylla de nödvändiga medlemskapskriterierna och att genomföra nödvändiga ekonomiska och demokratiska reformer.

Reformerna måste ge solida och varaktiga resultat.

Vilka länder kan gå med?

Alla europeiska länder kan ansöka om medlemskap om de respekterar EU:s demokratiska värderingar och åtar sig att främja dem.

Ett land får bara ansluta sig om det uppfyller alla medlemskapskriterier.

Hur fungerar det?

Anslutningsprocessen består av tre etapper där varje etapp måste godkännas av alla EU-länder.

När alla förhandlingar och tillhörande reformer är avslutade och godkända av båda parter, kan landet ansluta sig till EU – om alla EU-länder godkänner det.

Kandidatländer

De nuvarande kandidatländerna är

  • Albanien
  • Nordmakedonien 
  • Montenegro
  • Serbien
  • Turkiet

Bosnien och Hercegovina samt Kosovo är potentiella kandidater.

Läs mer om ländernas nuvarande status i utvidgningsprocessen

Dokument