Ukrepi

Coordination

Usklajevanje podpore državam kandidatkam in potencialnim državam kandidatkam

Information on the process of joining the EU (accession)

Financiranje

Instrument za predpristopno pomoč (IPA)

Finančna in tehnična pomoč za izvedbo reform EU v državah kandidatkah in potencialnih državah kandidatkah.
Zakonodaja

Treaty on European Union - articles on joining the EU

Provides the legal basis for any European country to join the EU (Article 49) and the values on which the EU is based (Article 2).

Cilji

  • spodbuja mir in stabilnost v regijah v bližini meja EU
  • pomaga izboljšati kakovost življenja ljudi prek čezmejnega vključevanja in sodelovanja
  • spodbuja gospodarsko rast in krepi možnosti za evropska podjetja in državljane 
  • spodbuja, podpira in nadzoruje spremembe v državah, ki se želijo pridružiti Evropski uniji, v skladu z vrednotami, predpisi in standardi EU

Kontekst

Evropska komisija v procesu širitve pomaga državam, ki se želijo pridružiti EU, da izpolnijo potrebna merila, in jih podpira pri izvajanju povezanih ekonomskih in demokratičnih reform.

Reforme morajo zagotoviti trdne, vzdržne in trajne rezultate.

Kdo se lahko pridruži

Evropski uniji se lahko pridruži vsaka evropska država, ki spoštuje demokratične vrednote EU in jih uveljavlja.

Država lahko postane članica EU, samo če izpolnjuje pogoje za članstvo.

Potek širitve

Pridružitev države Evropski uniji poteka v treh glavnih fazah, ki jih morajo potrditi vse članice EU:

Ko obe strani zaključita pogajanja in spremljajoče reforme, se država lahko pridruži Evropski uniji – ob soglasju vseh članic EU.

Države kandidatke

Države kandidatke:

  • Albanija
  • Republika Severna Makedonija 
  • Črna gora
  • Srbija
  • Turčija

Bosna in Hercegovina in Kosovo sta potencialni državi kandidatki.

Trenutni status držav v procesu širitve

Dokumenti