Opatrenia

Financovanie

Instrument for pre-accession assistance (IPA)

Financial and technical help for EU reforms in candidate and potential candidate countries.
Právo

Treaty on European Union - articles on joining the EU

Provides the legal basis for any European country to join the EU (Article 49) and the values on which the EU is based (Article 2).

Ciele

  • podporovať mier a stabilitu v regiónoch v blízkosti hraníc EÚ,
  • zlepšovať kvalitu života ľudí prostredníctvom integrácie a cezhraničnej spolupráce,
  • zvýšiť prosperitu a vytvoriť príležitosti pre európske podniky a občanov, 
  • usmerňovať, podporovať a monitorovať zmeny v krajinách, ktoré chcú vstúpiť do Európskej únie, v súlade s hodnotami, právnymi predpismi a normami EÚ.

Kontext

Počas procesu rozširovania Komisia pomáha krajinám, ktoré chcú vstúpiť do EÚ, splniť potrebné kritériá členstva a podporuje ich pri vykonávaní súvisiacich hospodárskych a demokratických reforiem.

Výsledky reforiem musia byť stabilné, udržateľné a nezvratné.

Podmienky vstupu

Ktorákoľvek európska krajina sa môže uchádzať o členstvo v EÚ, ak dodržiava demokratické hodnoty EÚ a zaviaže sa ich podporovať.

Takáto krajina musí navyše splniť všetky kritériá členstva.

Ako to funguje?

Existujú 3 hlavné fázy, ktoré podliehajú schváleniu všetkých krajín EÚ:

Po ukončení prístupových rokovaní a súvisiacich reforiem a so súhlasom oboch strán môže krajina pristúpiť k EÚ – ak všetky krajiny EÚ súhlasia.

Kandidátske krajiny

Súčasné kandidátske krajiny:

  • Albánsko
  • Severomacedónska republika
  • Čierna Hora
  • Srbsko
  • Turecko

Bosna a Hercegovina a Kosovo sú potenciálnymi kandidátskymi krajinami.

Pozrite si aktuálny stav krajín v procese rozširovania.

Dokumenty